Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AND 584 - 2002

AND 584 - 2002

Ratings: (0)|Views: 1,228|Likes:
Published by dimaeduard

More info:

Published by: dimaeduard on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
ORDINUL
nr. 617din 23 octombrie 2003 pentruaprobarea reglementării tehnice
„NORMATIV PENTRU DETERMINAREA TRAFICULUI DE CALCULPENTRU PROIECTAREA DRUMURILOR DIN PUNCT DE VEDEREAL CAPACITĂŢII PORTANTE ŞI AL CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE''
Indicativ AND 584-2002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin, 2 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din HotărâreaGuvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere avizul nr. 61/04.08.2004 al Comitetului Tehnic deSpecialitate, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, emiteurmătorul
ORDIN:
Art. 1. Se aproreglementarea tehnică „NORMATIV PENTRUDETERMINAREA TRAFICULUI DE CALCUL PENTRU PROIECTAREADRUMURILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL CAPACITĂŢII PORTANTE ŞIAL CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE," indicativ AND 584-2002, elaboratde S.C. BOMACO S.R.L. şi prevăzut în anexa care face parte integrantădin prezentul ordin.Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I.Art. 3. Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MIRONMITREA
,^_________________________________________________________________BUtETIN TEHNIC RUTIERanul III. nr. 5. mai 2004
61
 
Anexă la ordinul MTCT nr. 617 din 23 octombrie 2003
NORMATIV
PENTRU DETERMINAREA TRAFICULUI DE CALCULPENTRU PROIECTAREA DRUMURILOR DIN PUNCT DEVEDERE AL CAPACITĂŢII PORTANTE ŞI ALCAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE
Indicativ: Indicativ AND 584 - 2002Elaborator: S.C. BOMACO S.R.L.
CUPRINS
CAPITOLUL I
Principii generale...............................................64
Secţiunea l 
Obiectul şi domeniul de aplicare.........................64
Secţiunea a 2-a
Definiţii, notaţii, terminologie............................64
Secţiunea a 3-a
Referinţe............................................................65
CAPITOLUL II
Determinarea traficului mediu zilnic anual........67
Secţiunea l 
Determinarea traficului mediu zilnic anual pentru anul de bază...........................................67
Secţiunea a 2-a
Prognoza de evoluţie a traficului.......................68
CAPITOLUL III
Stabilirea traficului de calcul pentru dimensionareastructurilor rutiere sau a straturilor de ranforsare..70
Secţiunea l 
Prescripţii generale pentru determinareatraficului de calcul............................................70
Secţiunea a 2-a
Determinarea parametrilor de calcul..................73
Secţiunea a 3-a
Etapele de calcul...............................................77
CAPITOLUL IV
Stabilirea traficului de calcul pentru proiectareaşi verificarea drumurilor din punct de vedere alcapacităţii de circulaţie.....................................78
Secţiunea l 
Prescripţii generale privind determinareatraficului de calcul............................................78
Secţiunea a 2-a
Determinarea parametrilor de calcul..................80
Secţiunea a 3-a
Etapele de calcul...............................................83ANEXE
 Anexa l 
Coeficienţii de evoluţie a traficuluiîn perspectivă...................................................84
 Anexa 2
Exemple de calcul.............................................94
 
CAPITOLUL IPrincipii generale
Secţiunea l Obiectul şi domeniulde aplicare -
Art. 1
. Prezentul normativ se referă la metodologia şi parametrii decalcul utilizaţi pentru determinarea traficului rutier de calcul pentru:
-
 proiectarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante;
-
 proiectarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţiide circulaţie.
Art.
2.-( l) Prezentul normativ reglementează în mod unitar metodologiaşi valorile parametrilor utilizaţi pentru determinarea traficului rutier decalcul.(2) Înlocuieşte capitolele privind determinarea traficului rutier de calculdin cadrul normativelor şi a instrucţiunilor privind dimensionareastructurilor rutiere, dimensionarea straturilor de ranforsare a structurilor existente şi determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice.
Art. 3.
Prevederile prezentului normativ nu se aplică la proiectarea şiverificarea străzilor.
Secţiunea a 2-a Definiţii,notaţii, terminologie
Art. 4.
Terminologia utilizată în prezentul normativ este conform STAS4032/2 şi SR 7348, cu următoarele completări:
a)
traficul de calcul, pentru proiectarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante, notat cu Nc, este numărul de osiistandard de 115kN pe banda de circulaţie cea mai solicitată, echivalent cuvolumul de trafic de vehicule fizice grele care se va desfăşura pe această bandă a drumului respectiv pe o perioadă de perspectivă dată. b)osia standard este de 115kN şi are următoarele caracteristici:-sarcina pe roata jumelată:57,5 kN;
BULETIN TEHNIC RUTIER ________________________ ._______________________________________________ 
-
 presiunea de contact: 0,625 MPa;-raza suprafeţei circulare echivalentesuprafeţei de contact pneu-dram:0,171 m;
c)
traficul de calcul, pentru proiectarea şi verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii de circulaţie, este debitul orar, notat cu Qc,exprimat în vehicule etalon (autoturisme) pe ora, în sensul de circulaţie celmai încărcat sau în ambele sensuri de circulaţie, corespunzător celei de-a50-a oră de vârf, determinat pe curba de debite orare clasate pentru anul de bază sau pentru anul de perspectivă considerat;
d)
 perioada de perspectivă este intervalul de timp pentru care se stabileştetraficul de calcul, exprimată în ani şi se compune, în general, din mai multe perioade parţiale determinate de rate diferite de evoluţia traficului rutier;
e)
vehiculele grele sunt vehiculele cu masa totală, vehicul încărcat lacapacitatea nominală, peste 3,5t;
f)
anul de bază este anul faţă de care se determină prognoza de evoluţiea traficului, care poate fi ultimul an pentru care se dispune de date de traficla nivel MZA sau anul de dare în exploatare a lucrării rutiere pentru carese determină traficul de calcul;g)post WIM, este un post de înregistrare automată a circulaţiei dotat cuechipamente care permit clasificarea şi cântărirea din mers a vehiculelor (Weigh în Motion);h) spectrul de încărcare este distribuţia reală a sarcinilor pe osie, pentruuna sau mai multe categorii de vehicule, stabilită pe baza cântăririi, întrafic real, a sarcinilor pe fiecare osie a categoriilor respective de vehicule;i) analiza de senzitivitate (sinonim sensibilitate) este determinareavariaţiei indicilor de rentabilitate a unei investiţii rutiere, în cazul variaţieiunor parametrii determinanţi ai acesteia; în cazul traficului al adoptăriiunor rate maximale sau minimale de evoluţie a traficului în perspectiva.
Secţiunea a 3-aReferinţe
Art. 5.
În cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la:a) Legea 82/98Legea pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.43/97 privind regimul drumurilor;
 ______________________________________________ 
BULETIN TEHNIC RUTIERanul III, nr. 5, mai 2004
65

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cristian_toşa liked this
Andreea Deea liked this
cristian_toşa liked this
carmenmandruta liked this
Danisor IOnut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->