Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CD 29 - 1979

CD 29 - 1979

Ratings: (0)|Views: 384 |Likes:
Published by dimaeduard

More info:

Published by: dimaeduard on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTAREŞI DIRECTIVARE IN CONSTRUCŢII
CITIT
INSTRUCŢIUNI TEHNICEDEPARTAMENTALE
PENTRU
PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA FUNDAŢIILOR PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI DINPAMÎNTURI STABILIZATE CU CIMENTINDICATIV CD 29-79
1980
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 
ORDINULADJUNCTULUI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR Nr. 311
din 17
 
feb. 1979PRIVIND APROBAREA „INSTRUCŢIUNILOR TEHNICEDEPARTAMENTALE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECU-TAREA FUNDAŢIILOR PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURIDIN PAMÎNTURI STABILIZATE CU CIMENT", INDICATIVCD 29—79Văzînd avizul Consiliului tehnico-economic al Direcţiei dru-murijor, nr. 31 din 3 februarie 1979,În temeiul Decretului nr. 29/1973 privind organizarea şi func-ţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor mo-dificat prin Decretele nr. 124/1973, nr. 119/1979 şi nr. 398/1976şi a Ordinelor M.T.Tc. nr. 956/1977 şi nr. 1021/1978,ORDON:
1.
Se aprobă „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrări de drumuri din pămînturi stabilizate cu ciment, indicativ CD. 29-79.
2.
Direcţia investiţii, construcţii şi mecano-energetică vaasigura publicarea Instrucţiunilor prevăzute la punctul 1 în Bule-tinul construcţiilor, prin Institutul de cercetări în construcţii şieconomia construcţiilor — I.N.C.E.R.C.ADJUNCT AL MINISTRULUI,Ing. M. MAROIU
307
 
INSTRUIUNI TEHNICE DEPARTAMEN-Indicativ:TALE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECU-CD. 29-79TAREA FUNDAŢIILOR PENTRU LUCRĂRIDE DRUMURI DIN NTURI STABILI-Înlocuiesc:ZATE CU CIMENTCD.
29-67
1. GENERALITĂŢI
1.1.
Prezentele instrucţiuni cuprind descrierea procedeelor deexecuţie a straturilor rutiere din pămînturi stabilizate cu ciment, precum şi tehnologia privind ameliorarea pămînturilor cu adao-suri granulare sau cu substanţe chimice.
1.2.
Executarea straturilor din pămînturi stabilizate cu ci-ment se va face de către o unitate de drumuri, dotată cu utilajelenecesare execuţiei acestor lucrări, în conformitate cu procedeele deexecuţie indicate în STAS 10473/1-76 pct. 3.
1.3.
Aparatura necesară pentru controlul execuţiei lucrărilor  pe şantier, precum şi descrierea metodelor de încercare a straturi-lor rutiere ain pămînturi stabilizate cu ciment este prevăzută înSTAS 10 473/2-76.2. CONDIŢII DE PROIECTARE2.1. Elementele geometrice ale straturilor de fundaţii exe-cutate din pămînturi stabilizate cu ciment, indicate în proiect,vor respecta prevederile STAS 10 473/1-76, cap. 2.1.In cazul execuţiei în „situ" se va prevedea în proiectul deexecuţie o lăţime suplimentară de 0,25 m în ambele părţi ale stra-tului, faţă de lăţimea profilului tip.
Elaborate de :INSTITUTUL DE CERCETĂRIAprobate de MTTcŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE cu ordinul 311 din17 februarie 1979
IN TRANSPORTURI
BUCUREŞTI ICPTT — 
309

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stan Rasvan liked this
Dan Chiru liked this
Cornel Pepa liked this
Gudei Catalin liked this
nevedemjoi liked this
laboratorpalota liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->