Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GT 045 - 02

GT 045 - 02

Ratings:
(0)
|Views: 575|Likes:
Published by dimaeduard

More info:

Published by: dimaeduard on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI
ORDINUL nr. 1452 din 3.10.2002pentru aprobarea reglementării tehnice„Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor amplasate înzona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie(consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şistabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr. 944 şi 1400,S + P + 3E - panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT",indicativ GT 045-02
 În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995privind calitatea în construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) dinHotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de SpecialitateCT-S4 nr. 20/03.07.2002,Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul
ORDIN:
Art. 1.-Se aprobă reglementarea tehnică
„Ghid pentruexpertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seis-mică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare)pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executatepe baza proiectelor tip nr. 944 şi 1400, S + P + 3E - panouri mariprefabricate, elaborate de IPCT",
indicativ GT 045-02, elaborată deInstitutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii-l.P.C.T. S.A. Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantădin prezentul ordin.
Art. 2. - Reglementarea tehnică prevăzută la art. 1 se publică înbroşură de către Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii - I.P.C.T., care va încasa numai taxe de editare, precum şi în
Buletinul Construcţiilor.
Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în
Buletinul Construcţiilor.
Art. 4. - Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinireprevederile prezentului ordin.
MINISTRU,MIRON TUDOR MITREA
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILORŞl TURISMULUI
GHID PENTRU EXPERTIZAREA TEHNICĂ A CLĂDIRILORDE LOCUIT AMPLASATE ÎN ZONA SEISMICĂ A ŞlSTABILIREA SOLUŢIILOR CADRU DE INTERVENŢIE(CONSOLIDARE) PENTRU ASIGURAREA CERINŢELORDE REZISTENŢĂ Şl STABILITATE, EXECUTATE PE BAZAPROIECTELOR TIP NR. 944 Şl 1400, S + P + 3E - PANOURIMARI PREFABRICATE, ELABORATE DE I.P.C.T.INDICATIV GT 045-2002
Elaborat de:
Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii-I.P.C.T.-S.A. Bucureşti
Director general:
dr. ing. Dan CĂPĂŢÂNĂ
Director general adjunct:
ing. Şerban STĂNESCU
Director tehnic:
ing. Cristian BĂLAN
Departament structuri:
ing. Gheorghe POPESCU
Director cercetare-dezvoltare:
ing. Victoria PLĂEŞU
Şef de proiect:
ing. Alexandru BRÂNZEI
 Avizat de:
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ - M.T.C.T.
Director general:
ing. Ion STĂNESCU
Responsabil de temă:
ing. Mariana Ţincoca
CUPRINS
1.
Memoriu tehnic......................................................................... 6
2.
Fotografii ................................................................................ 39
3.
Piese desenate ......................................................................... 49
4.
Breviar de calcul.................................................................... 123
5
 
1. MEMORIU TEHNIC1.1. Motivul efectuării expertizei
Scopul expertizei este evaluarea nivelului de protecţie antiseismicăa construcţiei şi fundamentarea intervenţiilor necesare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.Ghidul se referă la clădirile de locuit S + P + 3E din panouri mariamplasate în zona seismică A, executate pe baza proiectelor tip IPCT:-seria 944, în perioada 1980-1985 şi
-
seria 1400, în perioada 1986-1989.Toate clădirile unei serii au caracteristici funcţionale, construc-tive, structurale şi de comportare asemănătoare, astfel că alcătuiesc ogrupă tipologică distinctă pentru care se pot elabora prevederi metodo-logice comune privind expertizarea şi stabilirea soluţiei de intervenţie.Ca urmare, expertiza tehnică s-a efectuat pentru cele două grupetipologice distincte, corespunzătoare celor două serii de proiecte-tip.Încadrarea clădirilor expertizate în clase şi categorii de importanţă:- conform Normativ P 100-92: clasa de importanţă III, grupaA4, categoria d;
-
conform OG nr. 766/1997: categoria de importanţă C(construcţii de importanţă normală);-conform STAS 10100-1975 anexa II: clasa de importanţăIII (construcţii de importanţă medie).
2.METODE DE INVESTIGARE
Pentru toate clădirile analizate, în conformitate cu NormativulP 100-92 cap. 11 modificat în 1996, s-au utilizat:-metoda de evaluare analitică El şi-metoda de calcul curentă E2a.Calculele s-au efectuat cu caracteristicile materialelor prevăzuteîn proiectele tip.În cazul expertizelor pe obiect se vor efectua investigaţii prinîncercări privind calitatea materialelor din elementele infrastructurii, a prefabricatelor şi a îmbinărilor.În funcţie de rezultatele obţinute se vor interpreta gradele deasigurare ale grupei tipologice prezentate în acest ghid.
3.DOCUMENTAŢIA DE URBANISM
Clădirile de locuit examinate nu sunt declarate monumenteistorice şi, de regulă, nu sunt amplasate în zone de protecţie istorică.În situaţia în care se încadrează în zone de protecţie istorică,intervenţiile ce se vor propune pentru consolidare şi reabilitare, vor ţine seama de recomandările departamentelor de specialitate.
7

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eugeniadovlete liked this
Eugenia Dovlete liked this
eugeniadovlete liked this
oana3138 liked this
aurelvaduva liked this
rock_music liked this
mgustiuc liked this
sergiuardelean liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->