Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
115Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 058 - 02

NP 058 - 02

Ratings:
(0)
|Views: 5,231|Likes:
Published by dimaeduard

More info:

Published by: dimaeduard on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI
ORDINUL Nr. 931din 02.07.2002
pentru aprobarea reglementării tehnice„Normativ privind proiectarea şi executarea sistemelor dealimentare cu energie termică - reţele şi puncte termice",indicativ NP 058-02
In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) dinHotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de CoordonareGenerală nr. 9/12.02.2002,Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul
ORDIN:
Art. 1.-Se aprobă reglementarea tehnica
„Normativ privindproiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cuenergie termică - reţele şi puncte termice",
indicativ NP 058-02,elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul înConstrucţii (IPCT S.A.) - Bucureşti şi prevăzută în anexa care face parteintegrantă din prezentul ordin.Art. 2. - Prezentul ordin se publică în
Buletinul Construcţiilor 
şi înbroşură tipărită de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii (IPCT S.A.) - Bucureşti, prin grija Direcţiei Generale înConstrucţii.Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în
Buletinul Construcţiilor.
Art. 4. - Prezentul ordin conţine 1 filă, iar anexa 207 pagini.Art. 5. - Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinireprevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRONTUDOR MITREA
3
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞlTURISMULUI
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA Şl EXECUTAREASISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CUENERGIE TERMICĂ - REŢELE Şl PUNCTE TERMICEINDICATIV NP 058-02
Elaborat de:
Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii(IPCT S.A.) - Bucureşti
Director general:
dr jng Dan CĂPĂŢÂNĂ
Director general adjunct:
ing. Şerban STĂNESCU
Director instalaţii:
ing. Dan BERBECARU
Şef proiect:
ing. Raluca CĂZĂNESCU
Colectiv de elaborare:
ing. Raluca CĂZĂNESCUing. Dan BERBECARUing. Cristina HURDUCing. Octavian ANGHELUŢĂing. Gabriel IVĂNESCUing. Luminiţa DUMITRESCU
Coordonat de:
A.l.I.R.
Preşedinte:
prof. dr. ing. Liviu DUMITRESCU
 Avizat de:
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Director general:
ing. Ion
 
STĂNESCU
Responsabil de temă:
ing. Ligia FORSEA
4
CUPRINS
1.
OBIECT. DOMENIU DE APLICARE ......................................
10
2.CONDIŢII GENERALE DE REALIZAREA INVESTIŢIILOR. AVIZE ŞI ACORDURI...........................
13
3.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI..................................
17
4.AGREEREA FIRMELOR DE PROIECTARE ŞIEXECUŢIE. AUTORIZAREA INSTALAŢIILOR..................
19
5.SOLUŢII DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CUCĂLDURA......................................................................................
24
6.
NECESARUL DE CĂLDURĂ......................................................
26
7.REGLAREA FURNIZĂRII CĂLDURII. GRAFICEDE REGLAJ..................................................................................
28
8.REŢELE TERMICE......................................................................
32
Agenţi termici..................................................................... 33
Schemele şi configuraţia reţelelor....................................... 34
Amplasarea reţelelor termice ............................................. 35
Distanţe, adâncimi şi înălţimi de pozare ............................. 38-Pozarea reţelelor termice subterane montate în canaltermic..................................................................... 39
-
Pozarea reţelelor montate aerian ................................ 45-Pozarea reţelelor termice cu conducte preizolatemontate direct în sol ............................................... 475
 
Elementele componente ale reţelelor termice ....................... 50
-
Conducte, fitinguri şi armături...................................... 50
-
Compensarea dilatărilor ............................................... 54
-
Izolarea termică şi hidrofugă........................................ 58
-
Partea de construcţii ..................................................... 61
-
Instalaţii anexe ale reţelelor termice montate în canal 63
Cerinţe de calitate pentru echipamentul principal................. 67
Telegestiunea reţelei termice. Sistemul dispecer ................ 68
Dimensionarea reţelelor termice ......................................... 71Calculul hidraulic........................................................ 71
-
Calculul mecanic......................................................... 76
-
Calculul termoizolaţiei reţelelor................................... 78
9. EXECUŢIA REŢELELOR TERMICE.......................................
80
Verificarea materialelor. Depozitare, manipulare,transport.........................................................................81
Fixarea şi marcarea traseului reţelei....................................83
Desfacerea şi refacerea pasajelor. Săpături, umpluturi .......85Montarea conductelor, suporturilor, armăturilor şielementelor de compensare............................................ 88
Pretensionarea conductelor ................................................ 94Executarea protecţiei anticorozive, a izolaţiei termice,hidrofuge şi a protecţiei mecanice.................................. 97-Executarea izolaţiei termice ....................................... 98Executarea protecţiei hidrofuge şi mecanice aconductelor............................................................... 99
6
- Executarea canalelor, căminelor, a elementelor deconstrucţie din beton şi beton armat şi a blocurilor de ancorare................................................................ 99Verificări, încercări, probe şi recepţia reţelelor termice .... 102
10.PUNCTE TERMICE...................................................................
110
Clasificarea punctelor termice ..........................................110
Capacitatea şi amplasarea punctelor termice ....................111
Echipamentul de bază ......................................................113Aparate de reglare, măsură, control şi transmitere ladistanţă ........................................................................ 116Cerinţe de calitate pentru materialele de instalaţii şiutilajele din punctul termic...........................................119
Clădirea punctelor termice ...............................................119
Instalaţii aferente clădirii punctelor termice ......................121
Elemente de construcţii aferente echipamentului...............122
Organizarea spaţiilor din punctele termice .......................122
Dimensionarea echipamentului din punctul termic............126
11.EXECUŢIA INSTALAŢIILOR DIN PUNCTELETERMICE ....................................................................................
129
Montarea conductelor şi armăturilor..................................131
Montarea pompelor...........................................................133
Montarea staţiei de dedurizare a apei ................................133
Montarea contoarelor de energie termică...........................134
Montarea şi instalarea schimbătoarelor de căldură ............134
Montarea sistemului de expansiune ..................................135
7

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vanda4ka liked this
Dorobăț Mihai-Marian liked this
menniky liked this
jitaru1968 liked this
Veronica Anescu liked this
Veronica Anescu liked this
Poinaru Simona liked this
Magdy Bakry liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->