Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ST 009 - 2005

ST 009 - 2005

Ratings: (0)|Views: 1,467|Likes:
Published by dimaeduard

More info:

Published by: dimaeduard on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI
CITIT
ORDINUL Nr. 1944din 14.11.2005
pentru aprobarea reglementării tehnice
„Specificaţie tehnică privindproduse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii deperformanţă", indicativ ST 009-05
 În conformitate cu art 38 alin. (2) din Legea nr 10/1995, privindcalitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, În temeiul art 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din HotărâreaGuvernului nr 412/2004 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Transporturilor. Construcţiilor şi Turismului, cu modificărileşi completările ulterioare,Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul
ORDIN:Art. 1.
- Se aprobă reglementarea tehnică „Specificaţie tehnicăprivind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii deperformanţă", indicativ ST 009-05, elaborată de către InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi EconomiaConstrucţiilor - INCERC Bucureşti, prevăzută în anexa
1
care faceparte integrantă din prezentul ordin.
' Anexa se publică în
Monitorul Oficial al României 
Partea I bis şi în
Buletinul Construcţiilor 
editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şiEconomia Construcţiilor - INCERC Bucureşti
89
 
Art.
2. - Prezentul ordin se publică în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art.
3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministruluitransporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 180/2005 pentruaprobarea reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind produsedin oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă",indicativ ST
 
009-04 (revizuire specificaţie tehnică ST 009-96), publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 426 din 19 mai 2005,precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
MINISTRU,GHEORGHE DOBRE
90
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUISPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND PRODUSE DIN OŢELUTILIZATE CA ARMĂTURI: CERINŢE Şl CRITERII DEPERFORMANŢĂ INDICATIV ST 009-05
Elaborat de
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR- INCERC Bucureşti
Director general:
prof dr.ing. Dan LUNGUDEPARTAMENT PROTECŢIE ANTISEISMICĂŞl SIGURANŢĂ STRUCTURALĂ
Director departament
 
conf. dr. ing. Dan GEORGESCU
Şef de proiect:
conf. dr. ing. Dan GEORGESCU
Şef de protect:
ing. Anna-Maria SCHIAU
Colaboratori:
UNIVERSITATEATEHNICĂ DE
 
CONSTRUCŢII BUCUREŞTI - UTCBprof dr. ing. lorgu NICULAprof. dr ing Tudor MUŢIUing. pr Elena GEORGESCU
 Avizat de:
DIRECŢIA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUCŢII - MTCT
Director 
ing Cristian Paul STAMATIADE
Responsabil temă:
ing. Minai CRAINIC91
 
I.Prevederi generale
.............................................................................
 
95
1.1.
Obiect
...................................................................................... 951.2.
Domeniul de aplicare
..............................................................
96
1.3. Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene .......... 97
II.Categorii de cerinţe pentru produsele din oţelpentru armături...........................................................................97III.Domenii de utilizare a produselor din oţel pentru
armături
.............................................................................................
99
IV.Calitatea produselor
....................................................................
 
100IV. 1. Prevederi generale
............................................................
100IV.2.Atestarea conformităţii
......................................................
101IV.3. Obligaţiile prelucrătorului
...............................................
104IV.4. Obligaţiile executantului sau prelucrătorului
................
104
 
IV.5. Banca de date
.........................................................................
106V.
Cerinţe şi criterii de performanţă privind produsele
din oţet utilizate ca armătură pentru beton armatşi ca armătură nepretensionată pentru beton
precomprimat
.................................................................................
107V.l. Caracteristici mecanice
.....................................................
107V.2. Aderenţa
..............................................................................
107V.3. Caracteristici geometrice
....................................................
107
92
V.4. Caracteristici tehnologice..................................................... 107
 
V.5. Caracteristici privind durabilitatea ............................................ 108V.6. Asigurarea corespunzătoare a marcării, livrării.transportul şi a depozitării produselor.............................. 108V.7. Criteriile de performanţă asociate cerinţelor privindcaracteristicile mecanice ................................................... 108V.8. Criterii de performanţă asociate cerinţelor privindcaracteristicile geometrice................................................. IIIV.9. Criterii de performanţă asociate cerinţelor privindcaracteristicile tehnologice................................................ 1 13V. 10. Criterii de performanţă asociate cerinţelor privinddurabilitatea.................................................................................. 114V. 11. Criterii de performanţă pentru asigurareacorespunzătoare a marcării, livrării, transportului şia depozitării produselor.....................................................
1 15VI.Cerinţe privind verificarea produselor pentru produseledin oţel utilizate ca armătură pentru beton armat şica armătură nepretensionată pentru betonprecomprimat .................................................................................. 117VII.Cerinţe şi criterii de performanţă privind produseledin oţel utilizate ca armături pretensionate înstructurile din beton pentru construcţii sau altelucrări de precomprimare ........................................................
120VII. 1. Caracteristici mecanice...................................................120VII.2. Aderenţa ...........................................................................!2()VII.3. Caracteristici geometrice ......................................................120
93

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Voiculescu Iulia liked this
lumigirl20 liked this
mariusssssss liked this
Iulia Andreea B liked this
MeMySelf&MyMusic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->