Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manifestări artistice în preistorie

Manifestări artistice în preistorie

Ratings: (0)|Views: 2,164|Likes:
Published by Moraru Tudor

More info:

Published by: Moraru Tudor on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
 Moraru Tudor
1
 Manifest
ă
 ri artistice în preistorie
Arta este un act specific uman, demonstrând supe
rioritatea omului, singura fiinţă
de pe Terracare s-a ridicat la nivelul gândirii abstracte, ducând astfel la actul creativ. Majoritatea desenelorrupestre descoperite pân
ăa astăzi au o vechime de până
la 35-40 mii de ani.Începuturile au fost modeste:
 
reprezentă
ri an
imaliere gravate pe oase sau plăci de calcar şi argilă; picturi cu oxizi minerali ş
i
 bazoreliefuri săpate cu obiecte ascuţite pe pereţii şi plafoanele peş
terilor.
 
mici
statuete şi figurine modelate din argilă, sau sculpturi în pereţ
ii de calcar ai unor grote sau
 pe stă
nci.
Sursa de inspiraţ
i
e o constituia propria lor luptă pentru existenţă
. Animalele erau reprezentate
fugind, hrănindu
-se, luptând, dar nici
odată stă
nd sau dormind. În Europa se întâlnesc des siluete de cai,
reni, mamuţi, urşi, dar animalul favorit rămâne bizonul. Î
n A
frica se prefera girafe, elefanţi, antilope,struţi şi rar feline, iar în America Centrala şi de Sud sunt reprezentaţi mai ales jaguari, ş
erp
i şi maimuţ
e.Conform specialistului francez,abatele Henri Breuil, omul paleolitic re
 prezenta animale pe care urma săle vâneze, străpungându
-
le cu lănci sau săgeţi, pentru a avea succes la vânătoare, după cum reda şianimalele de pradă, în credinţa că
va
fi apă
rat
de ele. A doua teorie este susţinută
de profesorul francezAndre Leroi-Gourhan
1
. Acesta subliniază faptul că picturile erau amplasate î
n locuri aparte, pentru ca
ele să
r
eziste timpului. Profesorul susţine că
figurile mixte om-animal nu reprezint
ă o credinţă
conformcar
eia prin aceste desene omul se înfrăţeşte cu animalul, ci mai degrabă
simboluri, acestea fiind prima încercare a oamenilor de a întelege organizarea lumii vii.Indiferent de motivul ce le-
a determinat apariţ
ia, multe sunt de o perf 
ecţiune artisticăremarcabilă. Dupa ce a vizitat Altamira ş
i
Lascaux, Picasso declara: “Aceştia erau adevăraţi maeştrii şi puteau să ne înveţ
e multe!”
(afirmaţia se referea în primul rând la concepţia modernă î
n care erauexecutate picturile).
 
 Epoca pietrei
Î
n această evoluţie biologică,totuşi,pentru noi ca oameni care analizăm evoluţia noastră pe maimulte aspecte,ne interesează şi alte domenii.
 
Dincolo de ceea ce înseamnă biologic,dincolo de faptul că avem de a face cu o creştere a
capacit
ăţii craniene,
c
e înseamnă această creştere a capacităţii craniene?
 Cum se manifesta?De ce suntem noi HOMO SAPIENS?Care sunt elementele care ne-au definit?Când se desprinde omul vechi de preocup
ările strict vegetative,
 
Cănd îş
i pune mai multe intrebari,cu totul alte intrebari?
1
Andre Leroi – Gourhan; La religion de cavernes: magie ou metaphisique, în Sciense et avenir, nr 228, febr. 1966
 
 Moraru Tudor
2
Ce este viaţa ş
i ce este moartea?
Una din întrebări şi
-
a găsit sigur un răspuns cel mai la îndemână,existenţa unor forţe care controlează tot
ce este
în jur Acest sentiment şi
-
a gă
s
it reflecţia în arta exprimată
.Primele manif 
estă
ri nevegetative apar la Homo Erectus(omul ridicat).1.
 
La
Berekhat Ram(Israel) o figurină femini
 2.
 
Tan-
Tan (Maroc) figurină umană
 3.
 
Tera Armata(sudul Franţ
ei)4.
 
Su –Ku Thian
(China)asoiere cristal de stâncă
-
 peşteră
-
vatră
 5.
 
West TottsNortfolk (Anglia)
toporaş
de
mână cu o scoică Spondylis încrustată
 
O mare parte din ceea ce înseamnă
spirit uman
rămâne însă
nedescoperit,nu putem surprinde decât ceea
ce rămâne ca artefact înregistrabil arheol
ogic
,nu avem informaţii despre activităţ
ile cotidiene(cântecul,dansuletc.).
Exprimarea artistică spirituală, îmbracă
diverse forme:1.
 
reprezentă
ri umane2.
 
reprezentă
ri zoomorfe3.
 
forme geometrice4.
 
 piese litice cioplite sau ş
lefuite5.
 
ceramică
 pr
in care depăş
esc gradul de ,,utilit
ar”,de aici ne putem da seama că
aveau rolul de ,,frumos”acestea auvechimea de 5-
600 mii de ani,iar în paleoliticul mijlociu ajung să
se diversifice.
Omul ajunge să
-
şi pună întrebă
ri despre ceea ce
îl înconjoară
.
Cea mai spectaculoasă manifestare rămâne arta reprezentată î
n paleolitic prin obiectele de uzcomun decorate( harpoane
) şi obiecte de podoabă
personale( pandantive), sculpturi înrondebosse(ex. Celebrele Venusuri paleolitice) sau bazorelief (bizonii de la Tuc
d'Audobert ş
icelebrele basore
liefuri de la Roc de Sers, Franţa) ş
i picturi rupestre din zona franc-
cantabrică
 (Altamira, Lascaux).
Fără îndoială că apariţ
i
a artei presupune o serie de trăsături biologice ş
i anumecapac
itatea de a percepe realitatea în culori, ca şi dezvoltarea gândirii astfel încât să
se
 perceapă
 identitatea
, similaritatea şi ambiguitatea, să se dezvolte capacitatea de triere a informaţiei şi deconceptualizare ş
i de o
 perare cu simboluri, inclusiv să
se elaboreze simbolismul culorilor.
Relaţia simbolică, religioasă dintre imagine ş
i mit, a putut fi demonstr
ată de că
tre R.Layton pe baza comportamentu
lui aborigenilor din Australia şi din pustiul Kalahari. Aceastăcercetare oferă chiar şi o soluţie pentru î
ntelegerea stilurilor artei paleolitice. Mai putem
menţ
iona o se
rie de gravuri pe dale de piatră
sau plachete descoperite la
La Marche şi Enlenerisipite, pe podea, în jurul unor vetre. În afară
de animale au mai fost descoperite 40 de figuri
umane care erau nude sau îmbră
cate.Ideea un
or mituri paralele este sugerată si de existenţ
a figurinelor antropomorfe
şi mai
ales, de as
ocierea figurină
-
gravură,pictura constatată
la Tito di Bustillo (Spania). A. Leroi-
Gourhan era de părere că pictura şi gravura rupestră poartă o anumită încărcătură simbolică acelor două
sexe (calul-sexul masculin, bizonul-sexul feminin), simbolismul semn
elor (rană,suliţă, mână) şi al monş
trilor (oameni-cerb, oameni-bizon, oameni-
mamut, etc.), rara apariţie afigurii umane în reprezentările picturale ăi tratarea ei în aceiaşi stare de inferioritate în raport culumea animală
.
 
 Moraru Tudor
3
Lascaux
 
A fost desoperită de patru adolescenţi, iar primul specialist care a vizitat
-o, la 21septembrie 1940 a fost abatele Henri Breuil. A fost de asemenea, primul care a autentificat-o, astudiat-
o şi a descris
-o.
P
entru a fi protejată
,unele gal
erii au fost reproduse similar şi a
u fost puse încircuitul turistic.Ce este semnif 
icativ la aceste picturi,este că,omul nu se vede în fruntea lanţului trofic,ci maidegrabă
el este parte
componentă a naturii,figura umană
este
extrem de schematic reprezentată î
n raportcu figurile animaliere.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lina Gorea liked this
Krina Vicol liked this
Elena Gamurari liked this
cristi_boss_2 liked this
Andreea DeeDee liked this
Melania Neagu liked this
Irina Rotaru liked this
Melania Neagu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->