Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAČUNOVODSTVO - Seminar !!!

RAČUNOVODSTVO - Seminar !!!

Ratings: (0)|Views: 7,514 |Likes:
Published by diodena

More info:

Published by: diodena on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
SVEUČILIŠTE U RIJECIFAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU,OPATIJARAČUNOVODSTVENI PROPISISEMINARSKI RAD Naziv kolegija: Računovodstvo Student: Romana MaružinMentor: prof.dr.sc. Milena PeršićMatični broj:20434 /09Serijski broj: 006146 R - 18Smjer: Menadžment u turizmuOpatija, ožujak 2010.godina
 
SADRŽAJ:
UVOD .......................................................................................................................................21. POJMOVNO RAZMATRANJE I POVIJESNI RAZVOJ RAČUNOVODSTVA ................31.1. Računovodstveni sustavi................................................................................................41.2. Računovodstvena načela, standardi i politike ..............................................................62. RAČUNOVODSTVENI PROPISI .........................................................................................81.3. Zakon o računovodstvu..................................................................................................81.4. Međunarodni računovodstveni standardi.......................................................................9ZAKLJUČAK .......................................................................................................................... 11Literatura ..................................................................................................................................121. Anthony, R. N., (2004): Računovodstvo: Financijsko i upravljačko računovodstvo, Zagreb, RRiF - plus, Zagreb ..................................................................................................................122. Belak, V., (2006): Profesionalno računovodstvo prema MSFI i hrvatskim poreznim  propisima, Zgombić & Partneri, Zagreb ................................................................................... 123. Crnković, L.,(2006): Organizacija i primjena računovodstva, Ekonomski fakultet, Osijek .124. Greuning, H., Koen, M., (1999): Međunarodni računovodstveni standardi, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb ........................................................... 125. Grupa autora, (1993), Računovodstvo poduzetnika, RriF – plus, Zagreb ............................ 126. Grupa autora, (1995), Računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i ifnancijskih djelatnika, Zagreb ......................................................................................................................127. Međunarodni računovodstveni standardi, (1996), RRiF – plus, Zagreb ............................... 128. http://www.propisi.hr/index.php?page=g_law&g_id=90, (04.03.2010) ..............................129. http://www.rrif.hr/, (04.03.2010) .......................................................................................... 1210. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/329423.html, (04.03.2010) ...........................12I
 
UVOD
Računovodstvo se temelji na sustavu načela, politika, standarda, tehnika i propisa kojiomogućuju da ekonomske aktivnosti budu razumljive računovodstvenim korisnicima. Da bise postiglo međusobno razumijevanje moralo se nekako uskladiti sva ta načela, propise,zakone, standarde, a to se je sve objedinjeno u nazivu „računovodstveni propisi“. Stoga se uovom radu objašnjavaju pojmovi računovodstva, njegovih sustava, načela i politika.Svrha ovog seminarskog rada je da se ukaže na kompleksnost samog računovodstva tena njegov ustroj i podjele, u cilju boljeg shvaćanja i razumijevanja računovodstva, te potrebeza Zakonom o računovodstvu i Međunarodnih računovodstvenih standarda. U obradi temekorištene su metode, osim dostupne literature i članaka, analize i sinteze, komparacije teistraživačka metoda.Seminarski rad je, osim uvoda i zaključka, podijeljen u dvije glavne cjeline. U prvojcjelini pod nazivom „Pojmovno razmatranje i povijesni razvoj računovodstva“ obrađuje se,kao što sam naslov kaže, pojam računovodstva, njegov razvoj kroz stoljeća, računovodstvenisustavi s naglaskom na računovodstvo poduzeća, računovodstvena načela, standardi i politike,koja su uvod u drugu cjelinu.„Runovodstveni propisi“ su glavni naslov drugog poglavlja gdje je najve pozornosti usmjereno na Zakon o računovodstvu i Međunarodne računovodstvene standarde sciljem interpretiranja zakona i standarda te njihove svrhe i potrebe.2

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almedina Piljug liked this
Ajsela Ljuca liked this
adnadado liked this
Zeta Orion liked this
Matthew Green liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->