Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 3 - a Sistem de Productie Total

Cap 3 - a Sistem de Productie Total

Ratings: (0)|Views: 1,318|Likes:
Published by alexa_livia

More info:

Published by: alexa_livia on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
 
3
.
ÎNTREPRINDEREA SISTEM DEPRODUC|IE TOTAL
3.1 Structura =i func\iile sistemului de produc\ie total
Orice unitate economic
ă
- industrial
ă
, agricol
ă
, prestatoare deservicii - este alc
ă
tuit
ă
din trei subsisteme de produc
ţ
ie, care formeaz
ă
 subsistemele func
ţ
ionale:
1. subsistemul opera
ţ
ional (de execu
ţ
ie)
care ac
ţ
ioneaz
ă
direct asupraobiectelor muncii. Acesta, la rândul s
ă
u, va cuprinde mai multe sub-subsisteme (unele auxiliare) corespunzând compartimentelor de execu
ţ
ie(fabrica
ţ
ie).
2. subsistemul decizional (de conducere)
care elaboreaz
ă
decizii privind subsistemul opera
ţ
ional, pe baza prelucr 
ă
rii informa
ţ
ieidisponibile.
3. subsistemul informa
ţ
ional,
este elementul de leg
ă
tur 
ă
în ambelesensuri între subsistemele opera
ţ
ional
ş
i decizional; el realizeaz
ă
  prelucrarea, stocarea
ş
i transmiterea de informa
ţ
ie (inclusiv decizii) fiindalc
ă
tuit din ansamblul datelor 
ş
i informa
ţ
iei existente împreun
ă
curela
ţ
iile dintre ele, modalit
ăţ
ile de transformare
ş
i elementele purt
ă
toarede date
ş
i informa
ţ
ie. Un sub-subsistem important al subsistemuluiinforma
ţ
ional este
sistemul informatic,
care are func
ţ
ia special
ă
de a prelucra datele de care se dispune cu jutorul tehnicilor de calcul automat(hard
ş
i soft).Dezvoltarea economic
ă
a dus la accentuarea complexit
ăţ
iiunit
ăţ
ilor economice precum
ş
i a subsistemelor componente. Ca urmarese folose
ş
te no
ţ
iunea de sistem complex industrial, care este de regul
ă
unsistem de deschis, numit
ş
i sistem total (spre a-l deosebi de subsistemelesale).
 
INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUC|IE
35
Structura unui sistem complex industrial are, la acela
ş
i nivel cusubsistemul opera
ţ
ional
ş
i urm
ă
toarele trei subsisteme (fig. 3.1):- de aprovizionare;- de transport;- de între
ţ
inere.Fiecare din aceste subsisteme va con
ţ
ine un subsistem al procesului sub comanda unui subsitem de control (SC), deci:SO (subsistemul
opera\ional
)
=
SC
+
PO (proces operativ);SI (subsistemul de între
ţ
inere)
=
SC
+
PI (proces
de între
ţ
inere
);ST (subsistemul de transport)
=
SC
+
PT (proces de transport);SA (subsistemul de aprovizionare)
=
SC
+
PA (proces deaprovizionare).
Observa
 ţ 
ie:
La aceast
ă
structur 
ă
a unui sistem complex industrial se mai adaug
ă
:- subsistemul program
ă
rii/planific
ă
rii produc
ţ
iei, în SCC;- subsistemul de gestiune a produc
ţ
iei;- subsistemul financiar.Structura complex
ă
rezultat
ă
corespunde
func
ţ
iilor unit
ăţ
ilorproductive
:1. func
ţ
ia principal
ă
de produc
ţ
ie;2. func
ţ
ia comercial
ă
(aprovizionare/desfacere) - Marketing;3. func
ţ
ia financiar contabil
ă
;4. func
ţ
ia de personal (recrutare/preg
ă
tire);5. func
ţ
ia de cercetare - dezvoltare (investi
ţ
ii);6. func
ţ
ia de planificare/conducere - Management (func
ţ
ie care leintegreaz
ă
pe primele cinci).
 
cap.3
}ntreprinderea sistem de produc\ie total
36
 
 Fig. 3.1
3.2
 
Factori de produc
ţ
ie
Produc\ia – transformarea resurselor ]n bunuri economice – implic[ combinarea eficient[ a factorilor de produc\ie.Punctul de plecare în analiza factorilor de produc
ţ
ie îl constituieresursele economice (sau productive): ansamblul mijloacelor disponibile
S.C.C.
Sistem decizionalSistem informa\ional
SCPASASCPTSTSCPISISCPOSO SISTEM TOTAL
MUCEI
Sistem logisticSistem suportMediulProdus

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bianca Ionescu liked this
Nicu Janga liked this
Andr Krak liked this
Ana Zavtur liked this
Crina Vieru liked this
Cernei Vera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->