Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2068734 Cercetari de Marketing

2068734 Cercetari de Marketing

Ratings: (0)|Views: 189|Likes:
Published by AnomaliY

More info:

Published by: AnomaliY on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

 
cercetari de marketing1True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. ____ ___  _ ____ ____ ____ ____ 1. Operatorii de marketing sunt adeseori nemultumiti de faptul ca nu dispun de suficiente informatiiutile.2. Mediana poate fi utilizata pentru determinarea tendintei centrale in cazul informatiilor obtinute cu ajutorul scalei ordinale. 3. Scala ordinala are urmatoarele caracteristici : origine unica, intervale egale, nu permite clasificari, nupermite ordonari, este o scala parametrica. 4. Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare si a pietelor de desfacere formeaza sistemul relatiilor de concurenta. 5. In functie de locul de desfasurare, cercetarile de marketing pot fi : exploratorii, instrumentale, descriptive, explicative si predictive. 6. Metodele de cercetare directa se grupeaza in doua categorii, dupa modul de antrenare a subiectilor, si anume: metode care implica participarea constienta a purtatorilor de informatii si metode ce nu implica, in mod constient, subiectii in cercetare. 7.Experimentul este metoda stiittifica de baza pentru investigarea cauzalitatii. 8. Partea din esantionul sau populatia care a fost supusa experimentului, expusamanipularii variabilei independente, este cunoscuta sub numele de grup de tratament (unitate experimentala). 9. Grupul in cadrul caruia, intr-un experiment de marketing, variabila independenta ramane neschimbata poarta numele de grup experimental. ____ ____ ____  ____ 10. Metoda soldului conjunctural exprima tendinta unui fenomen oarecare, calculata ca o mediearitmetica ponderata a raspunsurilor specialistilor, masurate pe o scala ( +2 crestere accentuata, +1 crestere, 0 stagnare, -1 scadere, -2 scadere accentuata). ____ 11. Consumatorii cauta, mai intai, sa stabileasca avantajele oferite de o marca sau alta, fiecare produsfiind definit printr-un set de atribute, care pot furniza anumite avantaje sau dimpotriva. ____ 12. Raspunsul latent este metoda de scalare. ____ 13. Scala ordinala indicarelativa pozitie a doua sau mai multe categorii, clase in privinta unei anumitecaracteristici si marimea diferentei intre cele doua sau mai multe categorii considerate. ____ 14. Scala de ordonare a rangurilor este metoda de scalare. ____ 15. Prelucrarea datelor culese folosind scala lui Stapel conduce la informatii specifice scalelor proportionale. ____ 16. Diferentiala semantica este o metoda comparativa de scalare. ____ 17. Patratele latine sunt o forma unifactoriala de proiectare a cercetarii directe utilizata pentru a reduce numarul de observatii. ____ 18. Patratele greco-latine sunt o simpla extensie a proiectarii cu ajutorulpatratelor latine, care permite introducerea unei a treia variabile controlabila.
 
 ____ 19. Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuriin cazul scalelor nemetrice se poate utiliza si coeficientul de elasticitate. __  __ 20. Informatiile secundare reprezinta informatii care servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei cercetari. ____ 21. Scala interval este metoda descalare? ____ 22. Un tip de scala este si scala de ordonare a rangurilor. ____ 23. Sondajul exhaustiv este atunci cand indicele de sondaj I ____ 24. Scala ordinala are urmatoarele caracteristici: origine unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite ordonari, este o scala parametrica. ____ 25. Experimentuleste metoda stiintifica de baza pentru investigarea cauzalitatii. ____ 26. Scala de ordonare a rangurilor este metoda de scalare. ____ 27. Prelucrarea datelorculese folosind scala lui Stapel conduce la informatii specifice scalelor proportionale. ____ 28. Diferentiala semantica este o metoda comparativa de scalare. _  ___ 29. Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate utiliza si coeficientul de elasticitate. ___  _ 30. Informatiile secundare reprezinta informatii care servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei cercetari. ____ 31. Familia este cel mai tipic exemplu de grup de apartenenta. ____ 32. Observarea este o metoda de cercetare deosebit de utila in situatiile in care informatiile nu pot fi verbalizate cu usurinta. ____ 33. Pentru evaluarea contributiei informatiei obtinute prin cercetarea de marketing la procesul decizional, se folosesc urmatoarele criterii: acuratetea, actualitatea, insuficienta, disponibilitatea, irelevanta. ____ 34. Cercetareade birou este cea mai costisitoare metoda de obtinere a informatiilor si cea maiprecisa. ____ 35. Multiplicarea cu sau divizarea unui numar de pe scala la altul sunt posibile in cazul scalelor metrice. ____ 36. In cadrul experimentului demarketing, variabilele manipulate se numesc variabile independente? ____ 37. Ancheta este metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date primare referitoare la persoane, obiecte sau fenomene, in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii, obiectele sau situatiile supuse investigatiei. ____ 38. Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval, determinarea tendintei centrale a seriei se realizeaza cu ajutorul mediei aritmetice. ____ 39. Oamenii sunt influentati de trei tipuri de grupuri de referinta: grupurile de apartenenta, grupurile de aspitatii si grupurile asociative. ____ 40.Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing se clasifica in :cercetaride birou si cercetari de teren. ____ 41. Cercetarea de marketing se incheie prin redactarea studiului si elaborarea concluziilor, iar raportul tehnic este un raport complet care nu omite detaliile si prezinta toate datele prin modul lor deanaliza si interpretare fiind destinate cercetatorilor experimentati. ____ 42.Masurarea poate fi definita ca fiind asocierea unor numere diferitelor caracteristici ale obiectelor, persoanelor sau fenomenelor, numere care pot fi adunate, divizate sau multiplicate.
 
 ____ 43. Scalele interval constau in numere care ordoneaza caracteristici intrecare exista diferente egale pe scala, reprezentand diferentele egale existente in cazul proprietatilor masurate si au un punct zero unic. ____ 44. Intrebarile puse in ancheta prin telefon sunt mai ales intrebari deschise. ____ 45. Inregistrarile contabile sunt considerate a fi surse interne de informatii. ____ 46. Variabila care reflecta impactul variabilelor independente, in experimentul de marketing, se numeste variabila dependenta ____ 47. Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea temporara a pietei de la tendinta. ____ 48. Media geometrica se utilizeaza pentru determinarea tendintei centrale in cazul scalelor metrice. ____ 49. Testul neparametric
χ ²(hi-patrat) se utilizeaza pentru determinareatendintei
 
entrale in
 
azul s
 
alei nomonale. ____ 50. Informatiile obtinute prin experiment sunt informatii primare. ____ 51. Diferentiala semanti
 
a si s
 
ala lui Stapel
 
ondu
 
la informatii spe
 
ifi
 
e s
 
alelor de tip interval. ____ 52. Observarea este o metoda de
 
ulegere a informatiilor deosebit de utila in situatiilein
 
are informatiile nu pot fi verbalizate
 
u usurinta. ____ 53. Cer
 
etarea demarketing se impli
 
a in pro
 
esul de fundamentare a de
 
iziilor firmei. ____ 54. S
 
ala lui Likert fa
 
e parte din
 
ategoria s
 
alelor de tip ordinal,
 
ondu
 
and la informatii de natura neparametri
 
a. ____ 55. În general, se garanteazã
 
ã de
 
iziafundamentatã pe informtia produsã de
 
er
 
etarea de marketing este
 
ea optimã. _  ___ 56. Cer
 
etarile de birou furnizeaza informatii
 
are de
 
ele mai multe ori seafla la indemana dar ni
 
iodata nu au fost apre
 
iate la justa lor valoare? ____ 57. Cer
 
etãrile de marketing
 
are urmãres
 
stabilirea
 
oordonatelor fenomenului
 
er
 
etat, definirea variabilelor si ipotezelor
 
are stau la baza unor
 
er
 
etãriulterioare se numes
 
 
 
er
 
etãri expli
 
ative. ____ 58. Pentru realizarea
 
er
 
etãrii de marketing, firma poate opta pentru efe
 
tuarea
 
u forte proprii a
 
er
 
etãrii. ____ 59. Con
 
eptul de “
 
er
 
etare de marketing” aratã
 
ã organizatiile realizea
 
er
 
etãri de marketing pentru a identifi
 
a si pentru a rezolva o problemã demarketing. ____ 60. Rolul
 
er
 
etãrilor de marketing în etapa de lansare din
 
adrul
 
i
 
lului de viatã al produsului este de a arãta
 
ãile pentru reîntinerirea produselor, prin în
 
orporarea de noi elemente sau gãsirea de noi piete. ____ 61. Marketingul strategi
 
reprezintã un pro
 
es orientat
 
ãtre analizã. ____ 62. Cer
 
etãrile predi
 
tive prives
 
fenomenele din pun
 
t de vedere al
 
auzalitãtii a
 
estora. ____ 63. Cer
 
etãrile des
 
riptive testeazã validarea unor instrumente si metode de
 
er
 
etare
 
um ar fi: metode de esantionare, lo
 
ul
 
er
 
etãrii,
 
hestionare,metode statisti
 
e de analizã si previziune. ____ 64. Calitatea
 
er
 
etãrilor de marketing (utilitatea lor pra
 
ti
 
ã) se aflã în strânsã legãturã
 
u profesionalismul e
 
hipei de
 
er
 
etãtori,
 
u sediul a
 
tivitãtii de organizare si desfãsurare efe
 
tivã a
 
er
 
etãrilor. ____ 65. Rezultatul
 
al
 
ulelor de efi
 
ientã stã la baza optiunii firmei
 
u forte proprii sau
 
u ajutorul partial sau în totalitate al servi
 
iilor oferite (
 
ontra
 
ost) de alte firme spe
 
ializate în efe
 
tuarea de
 
er
 
etãri. ____ 66. Cer
 
etãrile exploratorii urmãres
 
stabilirea
 
oordonatelor fenomenului
 
er
 
etat, definirea variabilelor si ipotezelor
 
are stau la baza unor
 
er
 
etãri ulterioare.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Igor Tatarin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->