Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elif Şafak - Araf

Elif Şafak - Araf

Ratings: (0)|Views: 489 |Likes:
Published by trallesli

More info:

Published by: trallesli on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
Elif Şafak _ Arafwww.kitapsevenler.comMerhabalarBuraya Yüklediğimiz e-kitaplarGörme engellilerin okuyabileceği formatlarda hazırlanmıştır.Buradaki E-Kitapları ve daha pek çok konudaki Kitapları bilhassa görme engelliarkadaşların istifadesine sunuyoruz.Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum.Ekran okuyucu program konuşan Braille Not Speak cihazı kabartma ekran ve benzeriyardımcı araçlarsayesinde bu kitapları okuyabiliyoruz. Bilginin paylaşıldıkça pekişeceğineinanıyorum.Siteye yüklenen e-kitaplar aşağıda adı geçen kanuna istinaden tümkitap sever arkadaşlar için hazırlanmıştır.Amacımız yayın evlerine zarar vermek ya da eserlerden menfaat temin etmekdeğildir elbette.Bu e-kitaplar normal kitapların yerini tutmayacağından kitapları beğenipteengelli olmayan okurlar,kitap hakkında fikir sahibi olduklarında indirdikleri kitapta adı geçenyayınevi, sahaflar, kütüphane ve kitapçılardan ilgili kitabı temin edebilirler.Bu site tamamen ücretsizdir ve sitenin içeriğinde sunulmuş olan kitaplarhiçbir maddi çıkar gözetilmeksizin tüm kitap dostlarının istifadesinesunulmuştur.Bu e-kitaplar kanunen hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz vekullandırılamaz.Bilgi Paylaşmakla Çoğalır.Yaşar MUTLUİlgili Kanun: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümündeyeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmışyazılı ilimve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbirticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncübir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu,vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braillalfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanundaöngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekildesatılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz vekullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerinbulundurulmasıve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesindedeneme yayınına geçilmiştir.T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi BaşkanlığıANKARAbu kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.verilen emeğe saygı duyarak lütfen bu açıklamalaı silmeyin.Tarayan ve DüzenleyenYaşar Mutluwww.kitapsevenler.come-postayasarmutlu@kitapsevenler.com kitapsevenler@gmail.com mutlukitap@hotmail.comokurgezer@gmail.com kitapprensi@gmail.comBilgi güçtür, Güç ise bilgidir.Elif Şafak _ ArafElif Şafak ARAFElif Şafak, 1971, Strasbourg doğumlu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'niibitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümii'nde.doktorasını ise Siyaset Bilimi alanında tamamladı. "Bektaşi ve MevleviDüşüncesinde Kadınsılık-Döngüscilik" konulu yüksek lisans tezi Sosyal BilimlerDerneği'nce ödüllendirildi. İlk öykü kitabı Kem Gözlere Anadolu 1994 yılındayayımlandı. İlk romanı Pinhan ile 1998 yılı Mevlana Büyük Ödülii'nü aldı. BunuŞehrin Aynaları ve yazara 2000 yılı Türkiye Yazarlar Birliği Ödülii'nü
 
kazandıran Mahrem izledi. Bu romanıyla geniş bir okur kesimince tanınan yazar,diğer romanları gibi Metis Edebiyat dizisinde yayımlanan Bit Palas (2002) veArafı (2004) yazdı. Kadınlık, kimlik, kültürel bölünme, dil ve edebiyat konuluyazılarını Med-Cezir'dc (2005) bir araya getirdi. Bir süredir ABD'de yaşayanElif Şafak Avrupa ve ABD' de çeşitli gazele ve dergilere yazmakta, Michigan Üni-versitesi'nin ardından Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevyapmaktadır. Kitapları çeşitli dillere çevrilen Elif Şafak'ın İngilizce kalemealdığı Baha ve Piç (2006), dünyanın önde gelen yayınevlerinden Viking/ Penguintarafından basılacaktır.Metis Yayınları[pek Sokak 9, 34433 Beyoğlu, İstanbulTel: 212 2454696 Faks: 212 2454519e-posta: info@metiskitap.comwww.metiskitap.comMetis EdebiyatARAFElif Şafak© Elif Şafak, 2003 © Metis Yayınları, 2003İlk Basım: Nisan 2004 Altıncı Basım: Ekim 2006Yayın Yönetmeni: Müge Gürsoy SökmenKapak Tasarımı: Emine BoraDizgi ve Baskı Öncesi Hazırlık: Metis Yayıncılık Ltd.Baskı ve Cilt:Yaylacık Matbaacılık Ltd.Fatih Sanayi Sitesi No: 12/197-203Topkapı, İstanbul Tel: 212 5678003ISBN 975-342-465-5ELİF ŞAFAKARAFİngilizceden Çeviren: ASLI BİÇENmetisElif Şafak BÜTÜN YAPITLARIKEM GÖZLERE ANADOLU, 1994PİNHAN, 1997, 7. BasımŞEHRİN AYNALARI, 1999, 6. BasımMAHREM, 2000, 9. BasımBİT PALAS, 2002, 5. BasımARAF, 2004, 5. BasımMED-CEZİR, 2005, 2. BasımBABA VE PİÇ, 2006Bir hakîm dedi ki: Yazıda bir kargayla bir leyleğin beraber uçtuğunu, beraberyemlendiğini gördüm. Şaşırdım-kaldım; derken aralarındaki birlik nedir, onubulayım diye hallerine dikkat ettim.Şaşkın bir hâlde yaklaştım. Baktım, gördüm ki ikisi de topaldı."Bir kuşun, kendi cinsindenolmayan bir kuşla uçmasının,yayılmasının sebebi"MEVLÂNÂ, Mesnevi, II. cilt, Terceme ve şerheden: Abdülbâki Gölpınarhiçkiye Yeniden BaşlamakBarda sadece iki müşteri kalmış. Okul taksitleriyle ev kiralan aldıklarıbursları katbekat aşan iki doktora öğrencisi, ikisi de bu şehirde yabancı, ikiside Müslüman ülkelerden. Tüm ortak noktalarına ve yakın arkadaş olmalarına rağmenaslında birbirlerine benzedikleri söylenemez, en azından şu anda. sabaha karşı02:36 itibarıyla, birisi körkütük sarhoş, diğeri de her zamanki gibi içkinindamlasını dahi koymamışken ağzına. Gittikçe görünürlük kazanan bir tezat içindeyan yana oturuyorlar saatlerdir. Tamı tamına beş saattir.Ama artık gitme zamanı ve bir-iki dakikaya kadar ikilinin daha kısa boylu, dahaesmer ve tartışmasız daha geveze olanı tuvaletten çıkacak, yerden toz değil içsıkıntısını süpürmeye azmetmişçesine süpürgeye asılan garsona özür dilercesinemahcup gülümseyecek ye ardından, bar taburesine yapışmış, orada adeta taşlaşmışarkadaşına doğru yürüyecek. O yürüyedursun arkadaşı uzodan dumanlanmış gözlerini
 
bir peçetenin üzerindeki yazılara odaklamış somurtmakta. Tamamen hareketsiz,karşısında dikilen Porto Rikolu barmenin bakışlarındaki gazaptan büsbütünhabersiz.Gün: 16 Mart 2004Yer: BOSTONZaman: 02:24Sıcaklık: SOĞUKKonu: ÖMER OZSIPAHİOGLUÖzet: Tekrar içmeye başladım... on dört ay yirmi üç günlük mutlak ayıklığınardından... (14 ay 23 gün = 448 gün - 10752 saat = 645120 dakika = 38707200saniye = 223946,96 kere Nick7Cave'den "As I Sat Sadly By Her Side, Mutsuz Mutsuz Otururken Yanında")"Ne yazıyorsun o peçeteye?""Hislerimi," diye mırıldandı taburenin üzerindeki, şimdi eskisi kadar taşlaşmışgörünmüyordu. "Hislerimi özetliyorum... unutmayayım diye."İri kıyım barmen ikisini birden şöyle bir süzdü, abartılı bir edayla gözleriniduvardaki saatten yana devirip, son müşterilerini yaka paça dışarı atmasınaramak kaldığını ayan eden asabi bir bakışla tekrar onlara döndü. Doğrusu sonbirkaç saat içinde adamın hali tavrı muazzam bir değişime uğramıştı. Bir araoldukça kibar bir barmen olduğu söylenebilirdi, özellikle ilk başlarda, hattasonraki dört saat boyunca dahi genellikle nazikti. Ama ardından nezaketi gözlegörülür biçimde ve süratle erimeye başlamıştı. Son yirmi dakikadır "nazik" hariçher türlü sıfatı kullanmak mümkündü hakkında."Yeterince özetlemedin mi? Beş saat oldu yahu. Hadi yürü, yaylan," diyehomurdandı kısa boylu olan. Adı Abed'di. İngilizcesi varla yok arasındapervasızca savrulan istikrarsız, koyu bir gırtlak aksanıyla maluldü. Kâh surakadem basıp tamamen kaybolan, kâh her heceden fırlayan bir tutarsız aksan."Hadi artık kapatacaklar burayı." Gergin, kaçamak bakışlarla etrafı süzen Abedbir yandan arkadaşını dürtüklerken bir yandan da garsonla göz göze gelmemeyeçalışsa da pek başarılı olamadı. Ayyaşın yanında ayık olmak kadar bezdirici birşey olmadığı sonucuna varmıştı. Ne de olsa ayyaşların sabaha her biriniunutacakları envai çeşit saçmalığı yapmaya hakkı vardı, halbuki ayıkların, dahilolmadıkları halde dışında kalamadıkları bu maskaralığı ıstırapla seyretmektenbaşka çareleri yoktu.Abed dişlerinin arasından nefesini içine çekti, gergin durumlarda âdeti olduğuüzre çenesindeki gamzeyi kaşıdı ve gamzeyi kaşımak yetmediğinde daima yaptığıüzre kıvırcık saçlarından bir tutam alıp çekiştirdi. Başını tuvalete doğruçevirdi ama bir kez daha,8yerleştirildiği raftan sabit nazarlarla onları seyreden o delici, kızıl gözleretakıldı bakışları istemeye istemeye. Vaktiyle maviliklerde süzülmüş hayat dolubir saksağandan ziyade tüyler ürpertici bir oyuncağın donmuş, ruhsuz vakanylabakıyordu ölü kuş. İnsanların nasıl olup da içi doldurulmuş kuşlarısergilemekten gurur duyabildiğine akıl sır erdirememenin huzursuzluğuyla yenidenarkadaşına döndü Abed. Döndü ve bu sefer de dolmakalemiyle aynı peçeteninüzerine büyük lekeler kondururken buldu onu."Şimdi ne halt yiyorsun?""İsmime nokralarını iade ediyorum." diye homurdandı öteki, harflerin üzerindedönen kobalt mavisi mürekkep lekelerinden alamadan gözlerini. Her bir noktapeçetenin üzerinde usu! usul dağılıyor, dağıldıkça büyUyordu; şu hayattabaşkalarının gözünde daha görünür olmanın yolunun, özden mümkün olduğuncauzaklaşmak anlamına geldiğini kamtlarcasına.İnsan memleketini geride bıraktı mı kendinden en az bir parçayı feda etmeyehazır olmalıdır, derler. Eğer hal böyleyse Ömer neyi feda ettiğini biliyordu:noktalarını!Türkiye'de ÖMER ÖZSİPAHİOĞLU idi.Burada, Amerika'da ise OMAR OZS1PAI•¦IlOGLU olmuştu.İsmin sahibi daha iyi dahil olabilsin diye bu ülkeye, içeriye, isminin noktalarıbırakılmıştı hariçte. Ne de olsa Amerikalılar, hemen herkes gibi, aşinalıkpeşindeydi - öyle ya da böyle pek bir manaya geimeseler de. dillerinin daha

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gumusland liked this
ebusuheyl liked this
celal00 liked this
vildan1 liked this
kevserozen liked this
kamigazi liked this
beatrixscarmeta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->