Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teoria traducerii sau traductologia este o ştiintă relativ recentă

Teoria traducerii sau traductologia este o ştiintă relativ recentă

Ratings: (0)|Views: 1,899 |Likes:
Published by nucleargirl

More info:

Published by: nucleargirl on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
Finalitatea traducerii şi rolul ei în procesul de traducereTeoria traducerii sau traductologia este o ştiintă relativ recentă, plasată în domeniullingvisticii aplicate şi se ocupă, în general, de textele pragmatice, care sunt definite deJean Deslile: “cele care servesc esenţialmente la vehicularea unei informaţii şi a căror aspect estetic nu este o trăsătură dominantă. Prin finalitatea lor, textele reunite subaceastă etichetă prezintă, într-adevăr, o trăsătură comună, aplicabilitatea lor practică şiimediată.” (Jean Delisle,
 L’analyse du discours comme méthode de traduction
, Edition del’Université d’Ottawa, Ottawa, 1980, p. 22-23.)Activitatea de traducere are vechi tradiţii. Cea mai faimoasă situaţie este cea de laturnul Babel, neînţeleasă pâna astăzi, care a generat astfel necesitatea apariţiei traducerii pentru a facilita comunicarea între oameni. Încă din vechime oamenii au simţit nevoia dea traduce, deoarece un om care vorbea o limbă străină, neînţeleasă pentru ceilalţi, era privit cu suspiciune şi chiar cu duşmănie. Traducerea are menirea de a face posibilăcomunicarea dintre oameni care posedă limbi diferite, dar şi culturi şi moduri de gândirediferite.Într-o manieră destul de simplă se crede că traducerea înseamnă, a găsi pentrucuvintele unei limbi, cuvinte echivalente în altă limbă, idee de cele mai multe ori greşită,deoarece textul nu este întotdeauna tradus conform mesajului sau.În procesul activităţii de traducere , cel care traduce întâlneşte foarte multe greutăţi.O problemă constituie sensurile cuvintelor, deoarece din punct de vedere semantic oricecuvânt este o unitate complexă, alcătuită din mai multe nuanţe de sens. Traducerea seconfruntă cu mari dificultăţi , care apar de la trecerea de la o lume etnografică la alta, dela cultură la alta. Asemenea cuvinte sunt strâns legate de specificul naţional şi local alvieţii vorbitorilor au căpătat diferite denumiri: etnografisme, ladisme , barbarisme, lexicfără echivalent. În procesul traducerii dintr-o limbă în alta cuvintele specifice din limbasursă trebuie depistate şi, în primul rând, bine înţelese şi numai dacă contextul este clar,se vor putea găsi soluţii pentru redarea lor în limba ţintă. O altă problemă pentrutraducători sunt aşa numiţii– prieteni ai traducătorului , sau falsele echivalente . Acesteasunt cuvinte care coincid total , sau aproape total, ca aspect sonor, cu cuvântul din limbasursă, dar care are alt sens decât acesta . Astfel de cuvinte mai sunt numite şi omonime
 
 bilingve, de exemplu, in română librărie înseamnă „,magazin de cărţi ”, iar în englezălibrary înseamnă „bibliotecă”.Cuvântul „
traducere
” desemnează deopotrivă activitatea traducătorului, procesul de
traducere
şi rezultatul final al acestei activităţi, textul tradus, în sine. Procesul de
traducere
este activitatea intelectual-creativă care cuprinde următoarele etape şielemente pentru asigurarea unui rezultat superior din punct de vedere al calităţii şi aleficienţei, potrivit scopului avut în vedere de către utilizatorul de
traducere
.În primul rând traducătorul trebuie să facă o analiză iniţială a textului prinindentificarea eventualelor probleme de ambiguitate, lingvistică, a anomaliilor,abrevierilor sau oricăror alte aspecte care necesită clarificare.
 
Mai apoi textul sursănecesită o cercetare din punct de vedere terminologic şi al domeniului de specialitate. Seface traducerea, se corectează prima versiune a traducerii şi revizia lingvistică a traducerii(de către un traducător, altul decât autorul traducerii respective; se vor urmări redareaintegrală şi corectă a mesajului textului sursă, corectitudinea din punct de vederegramatical, folosirea adecvată a limbajului de specialitate şi conformitatea cu scopulîndeplinit) împreuna cu revizia de specialitate a traducerii. Pe urma se aprobă şi seelaborează versiunea finală. La final se corectează traducerea
(o ultima privire înainte de predarea traducerii).
 
Ca orice formă de comunicare, traducerea este o activitate complexă ţine contde intersubiectivitate şi de intercultural în sensul larg, creând un sistem de echivalenţedinamic şi deschis. Exactitatea unei traduceri depinde de mai mulţi factor. Traducerea poate fi influenţată de existenţa unei relaţii adecvate între intenţia comunicativă şitextul ţintă, adică de identificarea unei finalităţi, a unui
 skopos
.Nu trebuie însă ignorată sau minimalizată raportarea la condiţiile de producerea sensului (intenţii, finalităţi), dar şi la condiţiile de receptare a sensului sau la situaţiatraducerii (efecte şi reacţii dependente şi de bagajul cognitiv al receptorului, deorizontul de aşteptare, complementele cognitive etc.). Pentru că forma şi conţinutulsunt indisociabile, în funcţie de finalitatea amintită anterior, pot prevala consecutiv.Cu toate acestea, traducerea nu se limitează la a naturaliza, a adapta cu orice preţ; eaîşi propune să satisfacă condiţiile producerii sensului, să păstreze obiectivul iniţial alenunţării şi conţinutul informativ de origine (calitativ şi cantitativ) şi să armonizeze

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anca Paduroiu liked this
Stela Braniste liked this
Simina Popa liked this
Alejandra Vidal liked this
Ghenadie Baran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->