Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elementele Bilantului

Elementele Bilantului

Ratings:
(0)
|Views: 460|Likes:
Published by Anamaria

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Anamaria on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

 
ELEMENTELE BILANTULUI
Elementele bilanţului sunt activele, capitalul propriu şi datoriile, primul regăsindu-se în activul bilanţului, iar ultimele două în pasivul bilanţului.Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare aContabilităţii din România le definesc astfel:
Un activ
reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat alunor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficiieconomice viitoare pentru întreprindere. Beneficiile economice se referă lacapacitatea activelor de a se transforma în numerar sau în echivalente alenumerarului (de exemplu, prin vânzare) sau de a reduce ieşirile de numerar (de exemplu o nouă tehnologie de producţie care micşorează costurile).
O datorie
reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii, ce decurgedin evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte oieşire de resurse, care încorporează beneficii economice. Ieşirea beneficiilor economice pentru decontarea unei datorii presupune plata în numerar,transferul altor active,prestarea de servicii sau înlocuirea respectivei datoriicu o alta.
Capitalul propriu
reprezintă interesul rezidual al proprietarilor înactivele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor sale.Pentru a fi recunoscute (încorporate) în bilanţ, elementele care corespunddefiniţiei unei structuri bilanţiere trebuie să îndeplinească simultan douăcondiţii:a) existe probabilitatea intrării în întreprindere (în cazul activelor),respective ieşirii din întreprindere n cazul datoriilor) a beneficiilor economice viitoare aferente; b) costul sau valoarea elementelor respective să poată fi evaluat(ă) în modcredibil. Normele contabile roneşti prevăd urtoarea structură a activului bilanţier,în ordinea crescătoare a lichidităţii: (A) active imobilizate, (B)active circulante, (C) cheltuieli în avans.
A. ACTIVELE IMOBILIZATE
reprezintă bunu-rile şi valorile cu o duratăde folosinţă îndelungată (mai mare de un an) în activitatea întreprinderii şicare nuse consumă la prima utilizare. Activele imobilizate cuprind trei grupe: (I)imobilizări necorporale, (II) imobilizări corporale şi (III) imobilizărifinanciare.
I. Imobilizările necorporale
(numite şi active intangibile sau activenemateriale) sunt active care se prezinsub forma unor bunuri materialitate.
 
Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare aContabilităţii din România definesc imobilizările necorporale ca fiind activeidentificabile nemonetare, fără suport corporal, care sunt deţinute pentruutilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri şi servicii, pentrulocaţie la terţi sau în scopuri administrative.Întreprinderile trebuie să recunoască un activ necorporal, dacă şinumai dacă acesta îndeplineşte criteriile de recunoaştere ale activelor. Pentruimobilizările necorporale generate cu resurse proprii (de exemplu costurileefectuate pentru un proiect de dezvoltare tehnologică), pe lângă respectareacelor docriterii generale, sunt prevăzute condii suplimentare derecunoaştere (fezabilitate tehnică, intenţia de finalizare, capacitatea de autiliza sau de a vinde activul necorporal, existenţa unei pieţe etc.)Valoarea amortizabilă a activelor necorporale trebuie alocată sistematic pedurata de viaţă utilă. Durata de viaţă utilă a unui activ necorporal estediscutabilă, existând prezumţia rezonabilă şi justificabilă conform căreiadurata de utilitate nu poate depăşi 20 de ani de la data când este pregătit pentru utilizare.În structura imobilizărilor necorporale sunt incluse: (1) cheltuieli deconstituire, (2) cheltuieli de dezvoltare, (3) concesiuni, brevete, licenţe,mărci, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale, (4) fondulcomercial şi (5) avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie.
1.
Cheltuielile de constituire
sunt reprezentate de cheltuielile cu înfiinţarea,dezvoltarea şi fuziunea întreprinderii (taxe de înregistrare şi înmatriculare,cheltuieli privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei şi de publicitate) numai când reglementările permit imobilizareaacestora.Amortizarea acestor active se realizeasistematic pe parcursul unei perioade de maximum 5 ani.
2.
Cheltuielile de dezvoltare
sunt reprezentate de costurile efectuate pentrurealizarea unor obiective strict individualizate, a ror fezabilitatetehnologică a fost demonstrată şi care vor fi utilizate în întreprindere saucomercializate.Amortizarea se realizează sistematic pe durata utilă de viaţă.
3.
Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi valorile similare şi alte imobilizări necorporale
includ costurile efectuate pentruachiziţionarea
 
drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu încazul concesiunilor,
 
a unui brevet, a unui know-how, a unei licenţe, a uneimărci şi a altor drepturi
 
similare de proprietate industrială şi intelectuală.Alte imobilizări necorporale
 
includ active nenominalizate în grupelemenţionate, cum ar fi: programele
 
informatice create de întreprindere sauachiziţionate de la tei în scopul utilizării
 
 pentru nevoile proprii etc.
 
Amortizarea acestor active se realizeasistematic pe
 
durata tîntreprinderea a achiziţionat dreptul de exploatare sau de utilizare a
 
unor astfel de imobilizări.
4.
Fondul comercial 
este recunoscut ca activ necorporal atunci când rezultădin achiziţia unei alte întreprinderi al cărei cost de achiziţie este superior valorii de piaţă a activelor nete dobândite (activele dobândite mai puţindatoriile preluate).Cauza existenţei fondului comercial o constituie existenţaunor elemente necorporale generate de întreprindere care nu suntrecunoscute distinct în contabilitate (de exemplu: reputaţia, clientela, vadulcomercial, firma etc.) Fondul comercial este supus unei amortirisistematice pe durata de utilizare şi în nici un caz nu poate depăşi 20 de anide la data achiziţiei.
5.
 Avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie
sunt activeimobilizate care nu au fost terminate la sfârşitul exerciţiului financiar,inclusiv sumele de bani achitate în contul activelor necorporale.
II. Imobilizările corporale
(numite active fixe sau active tangibile) se prezintă sub forma unor bunuri cu conţinut material (corporal).Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilităţii dinRomânia definesc imobilizările corporale ca fiind active deţinute de oîntreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea deservicii, în scopuri administrative sau pentru a fi date în locaţie terţilor,active care vor fi utilizate pe parcursul mai multor exerciţii.Valoarea amortizabilă este alocată sistematic pe durata de viaţă utilă aactivului corporal, prin alegerea unei metode de amortizare care să reflecteritmul în care beneficiile economice sunt consumate de către întreprindere(metoda lineară, metoda degresivă, metoda unităţilor de producţie). Duratade viaţă utilă este fie (1) perioada de timp in cursul căreia un activ seaşteaptă a fi utilizat de către întreprindere; fie (2) numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare ce se aşteaptă a fi obţinute de cătreîntreprindere prin utilizarea activului.În structura imobilizărilor corporale seinclud (1) terenuri şi construcţii, (2) instalaţii tehnice şi maşini, (3) alteinstalaţii, utilaje şi mobilier şi (4) avansuri şi imobilizări corporale în curs deexecuţie.
1.
Terenuri şi construcţii 
.
Terenurile reprezintă imobilizări corporale cecuprind două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. Terenurile audurată de utilizare nelimitată, fiind singurele elemente ale imobilizărilor corporale care nu se supun amortizării. În schimb, investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor şi alte lucrări similare se supun amortizării.Construcţiile sunt mijloace fixe reprezentate de clădiri achiziţionate de laterţi sau din producţie proprie, care se supun amortizării, deoarece ele au

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andreea Elena liked this
Ionutzu Ionu liked this
bastea_mihai liked this
tiberiu22 liked this
dorudejmasu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->