Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul Restaurantelor

Managementul Restaurantelor

Ratings:
(0)
|Views: 4,743|Likes:
Published by roxanagitlan

More info:

Published by: roxanagitlan on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
 
MANAGEMENTULRESTAURANTELOR 
 
Cap. I. Alimenta
ţ
ia public
ă
 a.
 
Conceptul
ş
i elementele serviciilor de alimenta
ţ
ie
Alimenta
ţ
ia public
ă
reprezint
ă
o ramur 
ă
a comer 
ţ
ului cu am
ă
nuntul
ş
i are ca scop produc
ţ
ia
ş
idistribu
ţ
ia de mâncare
ş
i b
ă
uturi, respectiv dup
ă
caz preg
ă
tirea preparatelor culinare
ş
i a produselor de cofet
ă
rie-patiserie, distribu
ţ
ia lor 
ş
i a altor m
ă
rfuri alimentare cât
ş
i crearea uneiambian
ţ
e favorabile pentru consumul produselor în cadrul firmei.Firmele care au ca obiect de activitate alimenta
ţ
ia public
ă
se
ă
ncadreaz
ă
în cadrul structuriieconomice în sectorul serviciilor. În cadrul raport
ă
rilor statistice activitatea se înregistreaz
ă
,analizeaz
ă
 
ş
i raporteaz
ă
pe 2 grupe distincte:
1.
 
Restaurante
2.
 
Baruri, cantine
ş
i alte unit
ăţ
i de preparare a hraneiPentru a identifica caracteristicile acestei activit
ăţ
i în primul rând vom porni de la definireaconceptului de serviciu
ş
i diferen
ţ
ierea tipurilor de servicii.Prin serviciu în
ţ
elegem activitatea prin care se satisfac cerin
ţ
ele materiale
ş
i spirituale ale popula
ţ
iei, agen
ţ
ilor economici
ş
i a institu
ţ
iilor 
ş
i care nu se exprim
ă
direct
ş
i imediat prin produse, în sensul de bun tangibil.Diferen
ţ
ierea serviciilor ca structur 
ă
 
ş
i form
ă
de manifestare în leg
ă
tur 
ă
cu suportul lor material se realizeaz
ă
pe 4 categorii:1.
 
Servicii pure – nu necesit
ă
decât prezen
ţ
a unei persoane într-un mediu dat2.
 
Servicii care înso
ţ
esc un bun tangibil – pentru a cre
ş
te atrac
ţ
ia pe pia
ţă
a bunului tangibil3.
 
Servicii înso
ţ
ite de bunuri tangibile – utilizate pentru a amplifica utilitatea sau confortulserviciului furnizat4.
 
Servicii hibride – oferte compuse din ac
ţ
iuni înso
ţ
ite de bunuri consumate în cursulrealiz
ă
rii serviciuluiComponentele serviciilor 
 
suportul material – cl
ă
diri
ş
i amenaj
ă
ri, mediul ambiental, suportul logistic sau alteelemente care se constituie în componete indispensabile pentru prestarea serviciului.Ponderea de
ţ
inut
ă
de aceast
ă
component
ă
depinde de natura serviciului prestat
ş
icontribuie la formarea unei bune imagini
ş
i credibilit
ăţ
i pentru oferta lansat
ă
 
ş
i men
ţ
inut
ă
  pe pia
ţă
.
 
Resursele umane – particip
ă
în mod direct la realizarea serviciului având contact directcu clien
ţ
ii. Ei joac
ă
de asemenea un rol important în asigurarea gradului de satisfac
ţ
ie a
 
serviciului. În func
ţ
ie de nivelul de preg
ă
tire
ş
i prestigiul resursei umane va depinde
ş
icalitatea
ş
i atrac
ţ
ia ofertei de servicii ale firmei
 
Echipamentul – este reprezentat de ma
ş
ini, aparate, instala
ţ
ii, mijloace care asigur 
ă
 realizarea serviciului. Reprezint
ă
cea mai dinamic
ă
component
ă
a serviciilor care vainfluen
ţ
a rapiditatea, precizia, siguran
ţ
a
ş
i confortul în prestarea serviciului
 
Materialele informative – este mijlocul principal de prezentare a serviciului menit s
ă
 suplineasc
ă
forma material
ă
. Aceast
ă
component
ă
nu trebuie confundat
ă
cu mijloacele promo
ţ
ionale. Ea va asiugura orientarea clien
ţ
ilor prin descrierea
ş
i explicarea efectelor serviciilui oferit.
 
Simboluri – sunt m
ă
rcile, siglele, denumirile, formele perceptibile carea sigur 
ă
ocre
ş
tere a capacit
ăţ
ii concuren
ţ
iale. Ele au la baz
ă
tradi
ţ
ia, evenimentele trecute, istoricul
ş
i personalizeaz
ă
serviciul prestat. Prin natura, forma
ş
i caracteristicile sale specificedetermin
ă
sentimente
ş
i leag
ă
simbolul de calitatea serviciului prestat.În ceea ce prive
ş
te serviciile de alimenta
ţ
ie acestea se încadreaz
ă
în ultimul tip de servicii,fiind reprezentate într-o propor 
ţ
ie mai mare de serviciile de restaura
ţ
ie. În ultimii 5 aniserviciile de alimenta
ţ
ie au auvut o rat
ă
anual
ă
de cre
ş
tere de 5-7% coonfirmând muta
ţ
iiimportante
ş
i profunde care au loc la nivelul obiceiurilor de consum ale popula
ţ
iei
ş
i amodalit
ăţ
ilor de satisfacere a nevoilor de hr 
ă
nire. Dar con
ţ
inutul termenului de alimenta
ţ
ie adevenit mult prea s
ă
rac în raport cu complexitatea proceselor dintr-o unitate de profil. GroupInternational de Recherches agroalimentaires (GIRA) identific
ă
4 motiva
ţ
ii ale consumuluicorespunz
ă
tor tot atâtor func
ţ
ii ale serviciilor de alimenta
ţ
ie:
o
 
Func
ţ
ia de hr 
ă
nire – este vorba de masa luat
ă
în afara caseo sau despre meselefrugale luate în afara orelor obi
ş
nuite, pe plaj
ă
sau în alte locuri. Serviciultrebuie s
ă
fie rapid
ş
i la un pre
ţ
sc
ă
zut, de aceea tipurile de unit
ăţ
i frecventatesunt restaurantul fast-food, bistroul, snack-barul, cantina
o
 
Func
ţ
ia de loisir(utilitate) – este tipul de mas
ă
luat
ă
seara, în drum spre cas
ă
  pentru a nu mai petrece timpul în buc
ă
t
ă
rie sau în timpul voiajului turistic.Asigur 
ă
consumul de hran
ă
ca necesitate fiziologic
ă
la timpul, cantitatea
ş
ilocul potrivit
o
 
Func
ţ
ia de convivialitate (social
ă
) – presupune asigurarea unui cadru social dea lua masa împreun
ă
cu familia sau prietenii
ş
i constituie o atrac
ţ
ie în sine.Clientela caut
ă
o ambian
ţă
deosebit
ă
 
ş
i meniuri suficient de variate. Timpul numai prezint
ă
importan
ţă
, iar nivelul criteriului pre
ş
variaz
ă
de la caz la caz.

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ovidiu Slavulete liked this
Andrew Ackles liked this
Claudia Denisa liked this
Lavinia Raluca liked this
kityyy1 liked this
paraschiv54 liked this
Vrinceanu Alina liked this
Antonia Diana Dogaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->