Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apakah Maksud Perbankan? a Aktiviti Pengurusan Kewangan

Apakah Maksud Perbankan? a Aktiviti Pengurusan Kewangan

Ratings: (0)|Views: 1,218 |Likes:

More info:

Published by: sitiraihanahbthusain on Mar 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
1
Apakah maksud perbankan?AAktiviti pengurusan kewangan bankBAktiviti pengurusan kewangan dengan menggunakan perkhidmatan bankCInstitusi yang memberi kemudahan pinjaman dan overdraf DInstitusi yang menyediakan perkhidmatan kewangan
2
Sistem perbankan Islam (SPI) mengamalkan konsep berikut kecualiA perkongsian untung rugi.Bsimpanan dengan jaminan.Cpersyarikatan.Dpembahagian faedah secara tetap
3
Antara berikut yang manakah merujuk unsur-unsur ketidakjelasan dalamSPI?AAl-GharaBAl-MaisiCAl-RibaDAl-Mudharabah
4
Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang SPI?I Konsep perkongsian untung rugi diamalkanII Unsur riba dan maisir tidak dibenarkanIII Simpanan diterima daripada orang ramai berdasarkan prinsip MudharabahIV Simpanan daripada syarikat swasta dan kerajaan diterima untuk tujuan pelaburanA I, III dan IVB II,III dan IVC I,II dan IIID I,II dan IV5 Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi-fungsi Bank Negara.IMengawal kadar faedah yang dikenakan oleh bankIIMencetak dan menerbitkan mata wang MalaysiaIII Menyediakan akaun semasa kepada orang ramaiIV Menguruskan hutang negaraA I,III dan IVB I,II dan IIIC I,II dan IVD I,II,III dan IV6 Antara langkah-langkah Bank Negara untuk mengawal kestabilan ekonomiadalah dengan caraIMenambah atau mengurangkan rizab berkanunIIMengurus kadar faedah oleh bankIIIMenyediakan Biro KreditIVMenggalakkan orang ramai menyimpan wang
 
A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IVD I,II,III dan IV7 Antara berikut, bank yang manakah berfungsi untuk mengeluarkan mata wangdan mengekalkan kestabilan nilai mata wang? A Bank koperasiB Bank Saudagar C Bank IslamD Bank Pusat 8Tugas Utama Bank Negara MalaysiaAMengawal dan melaksanakan dasar bank-bank perdaganganBMengawal dan melaksanakan dasar belanjawanCMengawal dan melaksanakan dasar pembangunan NegaraDMengawal dan melaksanakan dasar kewangan9 Bank yang menyediakan rumah penjelasan untuk membolehkan penjelasan cekantara bank perdagangan ialahABank PerdaganganBBank koperasiCBank PusatDBank Saudaga10Perkhidmatan yang disediakan oleh bank pusat kepada kerajaan termasukI menguruskan pelaburan kerajaan.II mengendalikan hutang kerajaan.III menerima simpanan bagi pihak kerajaan.IV menasihati kerajaan tentang dasar kewanganA 123B234C134D124
Soalan 11 berdasarkan jadual berikut.TempohKadar FaedahSimpanan Tetap1 bulan3 bulan6 bulan9 bulan12 bulanMelebihi 15 bulan8.15% setahun8.20% setahun8.25% setahun8.30% setahun8.40% setahunBoleh dirunding 
 
11 Encik Wong telah meminjam RM20,000 dalam akaun simpanan tetap pada 28Februari 1999 dan akaunnya matang pada 30 Ogos 1999. Berapakah faedahyang diperoleh Encik Wong pada tempoh itu?A RM9 900B RM1 650C RM1 245D RM825
12
Encik Azizi mempunyai baki akaunnya di bank sebanyak RM1 500. Diadibenarkan mengeluarkan cek bernilai RM 10 000. Ini bermakna Encik Azizidibenarkan membuat overdraf sebanyak A RM 10 000 C RM8 500B RM 11 500 D RM1 500
 
RM600 – Ansuran pinjaman keretaRM550 – Ansuran pinjaman perumahanRM200 – Ansuran sewa beli hi-fiRM50 - Ansuran kebajikan kelab golf 13 Maklumat di atas menunjukkan butiran pembayaran yang perlu dijelaskan olehEncik Ezman setiap bulan.Antara perkhidmatan bank yang berikut yang manakah boleh digunakan olehEncik Ezman untuk memudahkan urusan pembayaran di atas?A Cek bank B Draf Bank C Pembayaran kreditD Arahan tetap
Ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia
Mengawasi pengeluaran cek tak layan
Bertindak ke atas pemegang akaun semasa yang mengeluarkan cek tak layan14 Pernyataan di atas berkaitan denganA Perkhidmatan GiroB Rumah Penjelasan Cek C Unit Pemegang AmanahD Biro Maklumat Cek 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
اعسى liked this
Mat Bond Junior liked this
Adylla Dylla liked this
Gane Ganesan liked this
azdi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->