Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pedagogie Def Toate Specialitatile

Pedagogie Def Toate Specialitatile

Ratings: (0)|Views: 2,156|Likes:

More info:

Published by: donceamarian20103448 on Mar 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
Aprobată prin O.M.Ed.C.T nr./
PROGRAMA
dePEDAGOGIE
pentru
definitivare în învăţământ, gradul didactic II şiTematica orientativă pentru colocviul şi lucrărilemetodicotiinţifice destinate obţinerii graduluididactic I în învăţământProfesori de toate specialităţile 
Proiect elaborat de S. Toma, I. Negret, V. Frunza, I.-O.Panisoara dezvoltat din proiectul general elaborat de I.Neacsu, D. Potolea, R. Iucu
1
 
Busteni2007
A. Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale domeniului despecializare
.Noua
Progragenerapentru disciplinaPEDAGOGIE şi programele de Pedagogie specificediferitelor categorii de cadre didactice înscrise laexamenele de definitivare în învăţământ sau deobţinerea gradului didactic II
sunt structurate astfel încât asigură parcurgerea şi stăpânirea unei tematicidiferenţiate, relevante, moderne, cu o sensibilă deschidereinterdisciplinară.Prezent prograreprezintă baza necesapentruevaluarea/ testarea concepţiei, cunoaşterii , înţelegerii şiinterpretării principalelor roluri profesionale ale funcţiei şicarierei didactice în învăţământul românesc, în temeiulcărora sunt proiectate, aplicate şi inovate structurile şiunităţile de competenţe corespunzătoare statutului socio-profesional asumat /jucat de cadrul didactic.Pentru înţelegerea cu claritate a valorilor conţinute deacestei programe facem precizarea că experţii domeniuluiidentifică şi acceptă existenţa a cel puţin două categorii decompetenţe majore, precum şi a următoarelor principaletipuri de competenţe asociate fiecărui tip major:
2
 
1) transversale/generice cognitive,sociale/interpersonale şi de dezvoltare personală;2) profesionale – generale şi de specialitate.Particularizând la domeniul profesional pe care îl avem în vedere, vom socoti drept centrale următoarele categoriide competenţe :
(1) pedagogice
– definite de abilităţile candidaţilor dea proiecta, conduce şi evalua procesul de instruire, înarmonie cu procesele de cunoaştere, asistare şiintervenţie specializaa dezvolrii personalităţiielevilor;
(2) psiho-pedagogice
– exprimând cunoaşterea şiconsilierea elevilor, luarea în considerare a diferenţelor în învăţare, abordarea diferenţiata a acestora,adaptarea şi tratarea elevilor cu cerie educativespeciale ( copii cu dizabiliţi ), precum şi a celordotaţi .
(3) psiho-sociale
- reflectate în capaciţile deproiectare a strategiilor de stimulare, control şimonitorizare a interaiunilor sociale cu elevii şi cugrupurile şcolare;
(4) manageriale
obiectivate în stăpânireaproceselor de planificare, de organizare şi de conducerea clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şiadulţi, se stimulare a relaţiilor interpersonale pozitive
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lipdan liked this
monica florescu liked this
olegl liked this
agnes_koreh liked this
HEDY1977 liked this
Simona Rosca liked this
petroniasan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->