Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kiswahilii Stop Tract

Kiswahilii Stop Tract

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Andrew
If you were to die today, do you KNOW 100% for certain that you will be going straight to heaven? Salvation is not in a `church` or in organized religion, it is in Jesus Christ alone!
If you were to die today, do you KNOW 100% for certain that you will be going straight to heaven? Salvation is not in a `church` or in organized religion, it is in Jesus Christ alone!

More info:

Published by: Andrew on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2010

pdf

text

original

 
Kwa kila mistari hii mitatu ni nini lazima tunafanya na tutakua nini?
“Bali wote WALIOMPOKEA aliwapa uwezo wa kufanyika WATOTO WAMUNGU.”
Yohana 1:12
 “Kwa kuwa, kila ATAKAYELITIA jina la Bwana ATAOKOKA.”
Warumi 10:13
 “Yeye aliye naye MWANA anao huo UZIMA;ASIYE NAYE MWANA WA MUNGU HANA HUO UZIMA. . . .ILI MJUE ja kuwa mna UZIMA WA MILELE”
I Yohana 5:12,13
 
DAI KARMA ya uzima wa milele kwa kumpokea Kristo kama MWOKOZI wako,ukimwambia mungu kitu kama hiki:
 
Mungu mwenyezi nimekuwa kinyume kwako, nikitenda dhambi kwafikira, maneno na kwa matendo. Nimesikitika kwa hii na ninataka YesuKristo anisamehe dhambi zangu zote.
Mimi sasa NINAKUPOKEA wewe BWANA YESU KRISTO kamaMWOKOZI wangu na MUNGU wangu, na sasa NINAKUOMBA WEWEBWANA YESU hili –
UNIOKOE KUTOKA KWA DHAMBI ZANGU NA ZIWA LA MOTO.
  –
UNICHUKUE MBINGUNI WAKATI NITAKUFA, na
  –
UNIPE KARAMA YA UZIMA WA MILELE sasa hivi
.
UZIMA WANGU KWAKO WEWE BWANA YESU UINGIE NDANI UEMWOKOZI WANGU, na RAFIKI YANGU, na MUNGU wangu, milelekatika jina la Yesu, Amini.
Sahihi:............................................................................Tarehe:.............................................
“Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe.” Yohana 10:28
LIBERTY BAPTIST CHURCH
, PO Box 188, Cherrybrook NSW 2126. Ph (+61 2) 9875 4321.
 Kiswahilii www.answersbook.org www.libertybaptistchurch.org.au
 
SIMAMA!
KARAMA YAMUNGUNI UZIMA WAMILELE!
 
JE WEWEUMEUPOKEA?
“Amini amini, nawaambia, Yeyealisikiaye neno langu na kumwaminiyeye aliyenipeleka yuna uzima wamilele; Wala haingii hukumuni baliamepita kutoka mautini kuingiauzimani.” Yohana 5:24

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->