Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dumnezeu Mama

Dumnezeu Mama

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by maricelmic
o alta idee despre Dunmeyeu
o alta idee despre Dunmeyeu

More info:

Published by: maricelmic on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

 
O mare parte din controversa care a fost creată în jurul romanului cu vânzări foarte mari„The Shack” („Coliba”) al lui William Paul Young relatează o portretizare a luiDumnezeu Tatăl ca fiind o femeie afro-americană şi Duh al unei asiatice. Cu aceastăinovaţie îndrăzneaţă, Young a băgat biserica evanghelică într-o dezbatere care s-adesfăşurat timp de câteva decenii în principalele biserici creştine: este vreodată potrivit săne gândim la Dumnezeu cu o imagistică şi cu titulaturi feminine? Este vreodată nimerit săÎn numim pe Dumnezeu Mamă?Ori de câte ori chestiunea numirii lui Dumnezeu Mamă a fost pusă în cadrul bisericii,răspunsul a fost de cele mai multe ori negativ. Într-adevăr, acuzaţiile de idolatrie şi deînchinare la o Zeiţă sunt imediate. Potrivit multor glasuri critice, includerea termenului„mamă” în liturghie, în imnurile religioase şi rugăciuni constituie o greşeală supărătoare,în cel mai bun caz, şi i apostazie de la credinţa creştină în cel mai rău. Dar este aceastăacuzaţie fondată sau ar mai fi ceva de spus în favoarea perspectivei lui Dumnezeu caMamă?
Două păreri asupra termenului de mamă
Înainte de a pătrunde în miezul dezbaterii asupra noţiunii de „Dumnezeu-mamă”, ar trebui să notăm că cineva poate argumenta în favoarea ei într-o manieră mai vehementăsau într-una mai moderată. În cazul manierei mai vehemente, noţiunea de Mamă ar  presupune să fie inclusă în liturghiile, imnurile religioase şi rugăciunile noastre casupliment al noţiunii de Tată. Potrivit acestui argument, fără imagistica feminină şitermenii corespondenţi de exprimare, gândirea noastră şi cunoaşterea de Dumnezeu esteîngreunată.Cazul mai moderat nu pretinde că noţiunea de Mamă este necesară pentru p cunoaşteredeplină a lui Dumnezeu, însă caută în schimb să argumenteze că ea oferă o modalitateadiţională de a te gândi la Dumnezeu, modalitate viabilă celor care nu îl pot concepe peEl ca Tată.Bineînţeles că aceasta duce la întrebarea: de ce ar avea cineva o problemă în noţiunea deTată. Din experienţa mea, mulţi evanghelişti percep că orice dificultate în a gândi despreDumnezeu ca Tată vine de la un spirit feminist rebel care refuză să se supună autorităţiimasculine. Marea găselniţă a cărţii „The Shack” este că dărâmă porţile acestei presupuneri. În carte îl întâlnim pe Mackenzie Phillips, un bărbat matur care nu Îl poate percepe pe Dumnezeu ca Tată, nu din cauza vreunei aversiuni faţă de conducereamasculină, ci pentru că tatăl său era un om înrăit şi care se deda abuzului.De aici se iveşte o altă întrebare: câţi oameni – bărbaţi şi femei – ar putea exista avânddificultăţi în a-L percepe pe Dumnezeu ca Tată? Oricâţi ar fi, cazul mai moderat ne ceresă le acordăm acestora premisa gândirii la Dumnezeu în termenii imagisticii şi noţiunilor materne.
Transcendenţa lui Dumnezeu
 
Orice dezbatere pe tema exprimării şi a lui Dumnezeu ar trebui să înceapă curecunoaşterea faptului că Dumnezeu transcende percepţia şi limbajul nostru. Cuvântul„transcendenţă” provine dintr-un cuvânt latin care are înţelesul „a urca dincolo de” şi esteutilizat de teologi ca modalitate de a sublinia faptul că Dumnezeu există dincolo de percepţia şi înţelegerea noastră. În Isaia 66:1 proorocul descrie transcendenţa luiDumnezeu după cum urmează: „Aşa vorbeşte Domnul: "Cerul este scaunul Meu dedomnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, şice loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?” (TNIV) În acelaşi fel în care Dumnezeu existădincolo de orice loc de închinare pe care l-am putea noi construi pentru El, aşa şi Elexistă dintotdeauna dincolo de conceptele, ideile şi percepţia noastră.În cazul de faţă asta înseamnă că, în timp ce noi am putea gândi despre Dumnezeu întermeni masculini, Dumnezeu nu este mai limitat de aceşti termeni decât ar fi de cei patru pereţi ai casei de rugăciune. Dumnezeu transcende deopotrivă masculinul şi femininul lafel de sigur precum transcende şi arhitectura.Odată ce am ajuns să recunoaştem deplina întindere a transcendenţei dumnezeieşti, putemrecunoaşte că ar putea fi posibil, în principiu, să gândim despre Dumnezeu în termeni personali dincolo de cei exclusiv masculini.
Feminitatea lui Dumnezeu
În timp ce ajungem să gândim la un Dumnezeu transcendent prin intermediul termenilor  pe care îi putem concepe, trebuie să ne asigurăm că invocăm doar acele categorii determeni care sunt reflectate în natura perfectă a lui Dumnezeu. Astfel că mai întâi trebuiesă ne întrebăm dacă feminitatea este reflectată în natura divină.Să începem cu Geneza 1:27, unde citim: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-afăcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” Acest pasaj crucial descrie înfăţişarea dumnezeiască ca ceva împărtăşit de bărbaţi şi femeideopotrivă. Asta însemnând că imaginea femeilor ar fi după cea a lui Dumnezeu nu mai puţin decât a bărbaţilor.Faptul că cineva ar privi feminitatea şi maternitatea reflectate în imaginea dumnezeiascăne face să ne aşteptăm la faptul că scriitorii biblici vor fi invocat aceste calităţi îndescrierea lui Dumnezeu. Şi într-adevăr, regăsim acest lucru. În Osea 13:8 grija posesivăa lui Dumnezeu pentru oamenii Săi este comparată cu cea a unei mame care îşi ţine protectiv odraslele. Aidoma, Isus îşi compară grija faţă de Ierusalim cu cea a unei cloşticare îşi adună ocrotitor puii (Matei 23:37). Şi în Isaia 66:13 Dumnezeu declară: „Cummângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!”(TNIV).Astfel, dacă este adecvat să ne referim la Dumnezeu ca Tată, deoarece El reflectă grija paternă, de ce nu ar fi aşijderea corect să ne referim la Dumnezeu ca Mamă, dat fiind că„ea” reflectă grija maternă?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->