Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chữ Vạn

chữ Vạn

Ratings: (0)|Views: 581 |Likes:
Published by xaudep1
a
a

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: xaudep1 on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
Chiều quay của chữ Vạn
 
 
Chữ Vạn của Phật
 
(mẫu A hay:
Svastika or Evolution.
 
Chữ Vạn của Hitler
 
(mẫu C):
Sauvastika or Destruction.Chữ Vạn là một biểu hiệu chớ không phải chữ viết.Bốn cánh của chữ Vạn tạo thành như 4 cái bóng của 4 cái đầu của hình chữ Thập + khiquay tròn.Do đó, chữ Vạn có chiều quay.
- Theo mẫu (A):
chữ Vạn có chiều quay ngược chiều kim đồng hồ, đây cũng là chiều quaytự nhiên của các quả địa cầu quanh mặt trời và cũng là chiều tự quay của nó.
- Theo mẫu :
chữ Vạn có chiều quay đồng chiều kim đồng hồ, tức là theo chiều tươngsanh trong Ngũ Hành.Các nhà Phật học đã bàn cãi rất nhiều về hai chiều quay của chữ Vạn, cho rằng phải quaytheo chiều nầy mới đúng, quay theo chiều kia là sai. Chúng ta sẽ xem chi tiết sự bàn cãi vềchiều quay nầy trong phần dưới.Chữ Vạn của Phật thì vẽ chữ Thập + ở giữa thẳng đứng.Chữ Vạn của Hitler thì vẽ chữ Thập x ở giữa nằm xiên (mẫu C) làm biểu hiệu của ĐảngQuốc Xã nước Đức.
CHỮ VẠN QUAY THEO CHIỀU NÀO ĐÚNG?
Những nhà Phật học không thống nhứt nhau về chiều quay của chữ Vạn, mỗi nhà nêu ramột cách, xin lược kê ra sau đây: Lấy 2 mẫu chữ VẠN bên trên:- mẫu A:
 
chiều quay ngược chiều kim đồng hồ.- mẫu B:
 
chiều quay cùng chiều kim đồng hồ.
1. Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu,
trang 68:Chữ nầy trong kinh truyện không có, chỉ trong nhà Phật có thôi. Nhà Phật nói rằng: khiPhật giáng sinh, trước ngực có hiện ra hình chữ Vạn
 
(A), người sau mới biết chữ ấy.Trong bộ Hoa Nghiêm Âm Nghĩa nói rằng: Chữ Vạn (A) nguyên không có, đến niên hiệuTràng Thọ thứ 2 đời nhà Chu mới chế ra và âm là VẠN nghĩa là muôn đức tốt lành đều hợpcả ở đấy. Lại chữ Vạn (A) nguyên tiếng Phạn là Srivatsalaksana. Các Ngài La Thập, HuyềnTrang dịch là ĐỨC, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch là VẠN.Ở bên Ấn Độ thì tương truyền là cái tướng cát tường, dịch là ĐỨC là nói về phần công đức,dịch là VẠN là nói về phần công đức đầy đủ.Song, Vạn (A) nguyên là hình tướng chớ không phải là chữ, cho nên dịch là
cát tường hải 
 
vân tướng,
mà theo cái hình xoay về bên hữu (A) là phải hơn. Vì xem như nhiễu Phật thìnhiễu về bên hữu, hào quang của Phật ở khoảng lông mày phóng ra cũng xoay về bênhữu, thì viết xoay về bên hữu mới là tướng cát tường, có chỗ làm xoay về bên tả (là lầm).
Vậy theo Thiều Chữu, hình chữ Vạn (A) đúng, (sai).
2. Phật học Từ Điển của Đoàn Tr. Còn,
tr 600, Q.3:
VẠN TỰ:
Svastika, chữ Vạn
 
(cũng kêu Kiết tường).Ấy là một chữ linh bên Ấn Độ, chữ ấy có sức đưa lại, nêu ra các điểm tốt lành, vui vẻ,phước đức. Vì vậy nên gọi là: Kiết tường, Vạn tự, Đức tự.Sức lành của chữ Vạn
 
(sâu rộng như biển, cao lớn như mây).Chư Phật Thế Tôn đều có hình chữ Vạn nổi nơi ngực. Ấy là một tướng quí của các Ngài, vàtóc của các Ngài cũng có hình chữ Vạn nữa.Vì chữ Vạn tiêu biểu cho các điều may mắn, phước đức, tốt lành, cho nên ở trước các ngôichùa Phật, người ta thường thấy vẽ hình chữ ấy.
NÊN CHÚ Ý:
Không nên viết chữ Vạn ngược, vì các nhà học đạo cho là 4 cái đầu lửa, quaythuận chiều thì diệt sạch các phiền não, đem lại sự an lạc; mà quay nghịch chiều thì thiêuhủy các công đức, các thiện căn, thật rất nguy hại!
Vậy theo Đoàn Trung Còn, hình chữ Vạn (A) sai, (đúng).Điều này trái ngược với Thiều Chửu mà chúng ta đã thấy ở phần 1 bên trên. Nhưng cả hai ông đều không giải thích được lý do tại sao: chữ Vạn quay theo chiều nầy thì cát tường,quay theo chiều ngược lại thì nguy hại.Cả hai vị đều không nêu ra được cái lý do xác đáng và có sức thuyết phục mà người takhông thể bài bác được.
3. Từ Điển Phật Học Hán Việt của Giáo Hội PGVN
 Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học, chủ biên Kim Cương Tử, Q2 tr1822:VẠN TỰ: Svastika hoặc Srivatsalaksara (thuật ngữ).Chữ Vạn có hình dáng là: Vạn (A). Đây là tướng biểu thị sự tốt lành lưu truyền ở Ấn Độ,Phật giáo, Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, đều sử dụng. Sớm nhất là trên tượng Phạm Thiên,Visnu, Krisna. Âm tiếng Phạn là
Thất-lị-mạt-sa-lạc-sát-nẵng,
tức là tướng hải vân cáttường.Các tôn sư Cư-ma-la-thập, Huyền Trang dịch là Đức.Bồ Đề Lưu-Chi đời Ngụy trong Thập Địa Kinh Luận quyển 12 dịch tiếng nầy là chữ VẠN(Vạn tự), trong đó
Thất-lị-mạt-sa
tức là chữ Vạn (A) dịch là Vạn với nghĩa là công đức viênmãn, nên có nghĩa là hải vân cát tường, còn dịch là không có lầm lỗi. Chỉ có
lạc-sát-nẵng
dịch là Tự (chữ). Đây là sự lầm lẫn với từ ác-sát-na. Tiếng Phạn lạc-sát-nẵng tức là tướngác-sát-na là Tự.Nay chữ Vạn (A) là tướng chớ không phải Tự (chữ), vậy nên có thể dịch là:
cát tường hải vân tướng,
tức là
vạn tướng.
Thế nhưng hình dáng nầy vòng bên phải là Vạn (A) tương tự như khi kính lễ Đức Phật,hoặc vòng về bên phải ba vòng, tương tự như sợi lông trắng ở giữa hai lông mày của ĐứcPhật chuyển vòng về bên phải. Tóm lại coi việc vòng về bên phải là tốt lành (cát tường).Xưa nay, có khi viết là Vạn
 
(là nhầm). Cao Ly Bản Tạng Kinh và Tuệ Lâm Âm Nghĩa
 
quyển 21, Hoa Nghiêm Âm Nghĩa đều viết là Vạn
 
(A).Lại nữa, để biểu thị tướng vòng về bên phải, nên ghi làTheo thuyết của Kinh Đại Thừa thì điều đó biểu thị tướng cát tường trên ngực của Đức Phậtvà Thập Địa Bồ Tát. Đây là một trong 32 tướng tốt.Theo thuyết của Tiểu Thừa thì tướng nầy không chỉ giới hạn ở ngực. Xét hình Vạn (A) nầylà tướng tốt lành của bậc Phạm Thiên. Phàm khi vẽ các bức tôn tượng đều có vẽ hình Vạn(A) nầy, ở trong khuôn vẽ hình thể làm pháp, đó là hình ngọn lửa cháy rực. Pháp củaPhạm Thiên coi lửa là thanh tịnh nhất, cát tường nhất, nên sáng tạo ra tướng nầy.
Vậy theo Kim Cương Tử và các Hòa Thượng soạn giả, hình chữ Vạn (A) đúng, (sai)
4. Theo Từ Điển Phật Học VN của Thích Minh Châu - Minh Chi,
trang 757:"VẠN: Một trong 32 tướng đẹp của Phật, vị trí trên ngực của Phật. Nó biểu thị công đức vôlượng của Phật, lòng từ bi và trí tuệ vô lượng của Phật.Là phù hiệu, không phải là chữ viết.Viết xoay bên trái, hay bên phải, đều được, tuy rằng có một số nhà Phật học tranh luậnnhau về hướng xoay của phù hiệu nầy.Nhà độc tài Phát xít Hitle cũng dùng phù hiệu nầy cho Đảng áo nâu của mình, nhưng đặtnghiêng.Vậy, theo Tiến sĩ Triết học Hòa Thượng Thích Minh Châu và nhà Phật học Minh Chi thì chữ Vạn (A) hay (đều được cả, vì sự tranh luận của hai nhóm Phật học về chiều quay của chữ Vạn không bên nào đạt được lý lẽ thuyết phục.
5. Vài ý kiến khác:
* Có học giả so sánh chiều quay của chữ Vạn với chiều tương sinh trong Ngũ Hành (Kim,Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ) đặt theo 4 hướng Tây, Bắc, Đông, Nam và Trung ương, và cho rằng:chữ Vạn quay theo chiều kim đồng hồ thì cùng chiều tương sinh của Ngũ Hành, mới đemlại sự an lạc, công đức viên mãn, cát tường; còn nếu quay ngược với chiều tương sinh củaNgũ Hành thì nó thiêu hủy hết công đức, đem lại phiền não, rất nguy hại.Nhưng có điều là tại sao lại liên kết chiều quay của chữ Vạn với chiều tương sinh của NgũHành? Giữa hai chiều nầy có gì liên hệ nhau? Tại sao không so sánh chiều quay của chữ Vạn với chiều quay của trái đất tự quay hay chiều quay của các địa cầu quanh mặt trời, tứclà chiều quay tự nhiên trong vũ trụ? Đây mới thực là chiều quay tự nhiên, thuận dòng tiếnhóa và Thiên lý; còn chiều tương sinh của Ngũ Hành chỉ là chiều qui ước do con người đặtra mà thôi, không phải là chiều tự nhiên, hay chúng ta bị chữ tương sinh ám ảnh:
"tươngsinh" 
của Ngũ Hành cũng tương sinh công đức?* Cũng có vài học giả cho rằng: Khi xưa, vẽ hình chữ Vạn quay theo chiều kim đồng hồ:Vạn
 
(tượng trưng Nhứt bổn tán vạn thù; ngày nay là thời kỳ Vạn thù qui nhứt bổn, nênphải vẽ chữ Vạn quay theo chiều ngược lại: Vạn
 
(A).* Việc tranh cãi chiều quay của chữ Vạn, chiều nào đúng, chiều nào sai, đều căn cứ trênnhững nhận thức riêng của mỗi người hay mỗi nhóm người, nhưng không có cơ sở nào đủsức thuyết phục một cách tuyệt đối, cho nên chúng ta không thể kết luận một cách kháchquan bên nào hoàn toàn đúng, bên nào hoàn toàn sai.Việc nầy giống như việc tranh cãi của hai người nói về sự xa và gần của mặt trời lúc sángsớm và lúc trưa.- Ông nầy thì cho rằng, buổi sáng sớm nhìn thấy mặt trời lớn hơn lúc buổi trưa. Vậy thì lúcsáng sớm, mặt trời ở gần nên thấy nó lớn, còn buổi trưa mặt trời ở xa hơn nên thấy nó nhỏhơn.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huynh Phuoc Loc liked this
sonbk47 liked this
Phan MHanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->