Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
68Activity
P. 1
procedimientos y tecnicas en terapia visual, universidad autonoma de aguascalientes.

procedimientos y tecnicas en terapia visual, universidad autonoma de aguascalientes.

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 14,681|Likes:
Published by candydandy3

More info:

Published by: candydandy3 on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

 
@j qnsjpij riu~j` jeqirj f nkqsnkjlinkqf riu~j` nuaiunújaj pjsj lnhfsjs n`snkailinkqf riu~j`, ikrf`~esjkaf j` pjeinkqn an ~kj ljknsj efkeinkqn nk ~kjune~nkeij an qjsnju riu~j`nu efkqsf`jaju y nupneìbieju+ Un p~nank ~qi`ixjs ~kj gsjkrjsinaja an ikuqs~lnkqfu y léqfafu pjsj snj`ixjs nuqju qjsnju+J efkqik~jeiõk un psnunkqj `j e`juibiejeiõk gnknsj` an `ju qéekieju an qnsjpij riu~j`ung~iaj an ~kj anuesipeiõk an ejaj qéekiej, ikuqs~eeifknu gnknsj`nu, u~ fchnqirf ysnu~`qjafu+
 
Un airiank nk afu ejqngfsìju8I+ Ikuqs~lnkqfu an nkqsnkjlinkqfIke`~yn qéekieju nk `ju z~n n` pjeinkqn snz~insn fcunsrjs aisneqjlnkqn nk ~kjpjsjqf, efk nuqju qéekieju n` lfrilinkqf nu snuqsikgiaf y nu aibìei` fcunsrjs `fu fhfuan` pjeinkqn, `ju ps~ncju un snj`ixjk nk efkaieifknu kf kjq~sj`nu+II+ Nkqsnkjlinkqf nk nupjeif `icsnUn snj`ixj ~k ljyfs lfrilinkqf, un p~nank fcunsrjs `fu fhfu an` pjeinkqn, `juefkaieifknu an n}jlnk ufk lêu jpsf}iljaju j `j riuiõk an` pjeinkqn+
E@JUIBIEJEIFK
 
QI_FAN LJQNSIJ@EJSJEQNSÌUQIEJU
JKJG@ÌBIEFU YBI@QSFU_F@JSIXJAFU
Un ~qi`ixjk l~emf nk pjeinkqnu efk mnqnsfbfsij, ike`~ynk gsjkrjsinaja an fpqfqipfu ike`~uf an 3¿ y 5¿ an b~uiõk,jeflfajqirfu y kf jeflfajqirfu, ufk øqi`nu nk psnunkeij anu~psnuk u~pnsbieij` f lfansjaj y un p~nank nkqsnkjs rnsgnkeiju, `ju efkaieifknu an n}jlnk ufk kfslj`nu+_nsliqnk fcqnkns ~k c~nk efkqsf` an `fu pjsêlnqsfu an `funuqìl~`fu, uik nlcjsgf `fu kiúfu p~nank pnsans n` ikqnséubêei`lnkqn pfs `f z~n un ancnk ~ujs gsjk rjsinaja an qjshnqjupjsj ljkqnkns `j jqnkeiõk+
 
@NKQNUNU_NHFU_SIULJU
Un p~nank ~qi`ixjs nk qfaju `ju qnsjpiju y eflcikjs`fu efk fqsfujpjsjqfu+@fu `nkqnu ejlcijk `j anljkaj an jeflfajek y anrnsgnkeiju, ufk l~y nbneqirfu nk `j qnsjpij jeflfajqirj,jy~ajk j rjsijs n` kirn` an anljkaj an `ju qéekieju cikfe~`jsnu+@fu psiulju y nupnhfu ejlcijk `j aisneeiõk an `j `~x, qjlciékjy~ajk nk `j qnsjpij jkqiu~psnuiõk+
UN_Q^LU Y AIRIUIFKNU
Ufk jpjsjqfu z~n unpjsjk `j riuiõk an ~k fhf y fqsf nk n`nupjeif kfslj`, an qj` ljknsj z~n ~k fhf rn ~kj iljgnk y fqsffcunsrj ~kj iljgnk aibnsnkqn, ufk øqi`nu nk pjeinkqnu efku~psnuifknu aéci`nu f lfansjaju+Nk nuqn qipf an qéekieju nu aibìei` ljkqnkns `j jqnkeiõk, `janljkaj kf p~nan ikieijs nk ensf pfs `f z~n un ancn bfsxjs j`pjeinkqn j snj`ixjs ~k lfrilinkqf an rnsgnkeij b~uifkj`+
LJQNSIJ@IL_SNUF
Ike`~yn n` ~uf an pjpn` efk aibnsnkqnu aiunúfu, jenqjqfu, fe~j`z~ins qipf an ljqnsij` anuan pn`fqju, e~nsaju nqe+ J`g~kjups~ncju p~nank eflcikjsun efk bi`qsfu, `nkqnu y psiulju+ Ufk`ju qéekieju lêu cjsjqju, ufk øqi`nu nk n` nkqsnkjlinkqf anrnsgnkeiju ufcsn qfaf efkrnsgnkeij, nk j`g~kju u~psnuifknuaéci`nu j lfansjaju, jeflfajeiõk y lfrilinkqfu ujeêaiefu+
NUQNSNFUEF_IFU
Ufk jpjsjqfu cjujafu nk `j aiufeijeiõk an `fu fhfulneêkiejlnkqn efk j`g~kj airiuiõk ~qi`ixjkaf q~cfu, nupnhfu,`nkqnu f psiulju, u~ fchnqirf nu lnhfsjs jlp`iq~a an rnsgnkeijub~uifkj`nu pfuiqirju y kngjqirju, ikesnlnkqjs rn`feiaja ansnup~nuqj y aiulik~is n` qinlpf an `jqnkeij+
_FUQ, ILÊGNKNU YBNKÕLNKFUNKQÕ_QIEFU
Qéekieju ~qi`ixjaju nk n` qsjqjlinkqf an jlc`ifpìj, bihjeiõkn}eékqsiej, efssnupfkankeij jkõlj`j, nuqsjciulf efkuqjkqn ykiuqjglf+J` nuqil~`js `j snqikj n` fchnqirf nu esnjs ~kj iljgnk cfssfuj nkn` enkqsf nk `~uqsn y an nuqj bfslj lfaibiejs n` pjqk anefssnupfkankeij jkõlj`j nuqjc`neiaf++
QNEKIEJU AN QNSJ_IJ RIU^J@
QNSJ_IJ AN LFQI@IAJA FE^@JS
8
EFKUIANSJEIFKNU GNKNSJ@NU
8
,
Un sneflinkaj ikieijs efk nhnseieifu uilp`nu y an bfslj lfkfe~`js pjsj ig~j`js mjci`iajanu an jlcfu fhfu y efkqik~js pfuqnsifslnkqn efk `fu liulfu nhnseieifu nkbfslj cikfe~`js+
,
Gsja~j`lnkqn j~lnkqjs `j aibie~`qja an `ju ps~ncju+
 
,
_jsj nhnseiqjs lfrilinkqfu ujeêaiefu nu efkrnkinkqn ikieijs efk lfrilinkqfu angsjk jlp`iq~a y nk nqjpju jrjkxjaju aiulik~is `j jlp`iq~a+
,
Nk n` ejuf an `fu lfrilinkqfu an ung~ilinkqf nu sneflnkajc`n ikieijs efklfrilinkqfu an pnz~núj jlp`iq~a y pfuqnsifslnkqn j~lnkqjs jlp`iq~a+
,
Ikanpnkainkqnlnkqn an z~n un qsjqn an ~kj aiub~keiõk fe~`flfqfsj, un ancnklnhfsjs `ju mjci`iajanu an jeflfajeiõk y cikfe~`jsiaja+
,
J`g~kju qéekieju p~nank uns8
‐MJSQ EMJSQ“UJEJAIEFU
ANUESI_EIÕK8Ejsqi``j efk `nqsju y&f kølnsfu aiup~nuqfu nk ef`~lkju an :?}:? an qjljúfuaibnsnkqnu+
FCHNQIRF8
,
J~lnkqjs `j n}jeqiq~a y rn`feiaja an `fu lfrilinkqfu ujeêaiefu+
NZ^I_F8
,
Ejsqi``ju an Mjsq Emjsq
,
_jsemn
QÉEKIEJ
,
Ef`fejs ejsqi``j j ~kj aiuqjkeij nkqsn :+> y 5 lqu+
,
Fe`~is ~k fhf an` pjeinkqn
,
Ikaiejs j` pjeinkqn z~n `nj `j psilnsj `nqsj an `j psilnsj ef`~lkj y `~ngf `jpsilnsj `nqsj an `j ø`qilj ef`~lkj, efkqik~js efk `j ung~kaj `nqsj an `j psilnsjef`~lkj y `j ung~kaj `nqsj an `j ø`qilj ef`~lkj+ nqe+ Efkqik~js mjuqj qnslikjs qfaju `ju `nqsju an `j psilnsj y aéeilj ef`~lkju+
,
Linkqsju n` pjeinkqn `nn, un efssfcfsjk `ju snup~nuqju
,
N` fchnqirf pjsj n` pjeinkqn unsê snj`ixjs n` nhnseieif uik nssfsnu y uik lfrilinkqfuan ejcnxj, nk ~k anqnslikjaf qinlpf+
,
Ikesnlnkqjs `j aibie~`qja an `j ps~ncj piainkaf z~n `nj an `j liulj bfslj `juef`~lkju 3 y 9, 5 y =, 1 y 7, > y 2, `ju ef`~lkju ikqnskju ufk lêu aibìei`nu pfsz~nnuqêk sfanjaju an `ju fqsju `nqsju
,
Snj`ixjs ujeêaiefu fc`ie~fu piainkaf j` pjeinkqn z~n `nj `j psilnsj `nqsj an `jpsilnsj ef`~lkj y `j ~`qilj `nqsj an `j aéeilj ef`~lkj, `~ngf `j ung~kaj ypnkø`qilj y efkqik~js mjuqj z~n qnslikn `ju ef`~lkju+
SNU^@QJAFU
,
Snpfsqjs ui `j ps~ncj un snj`ixõ nk bfslj nbieinkqn f q~rf j`g~kj aibie~`qja+
,
Ui `j ps~ncj b~n lfkfe~`js f cikfe~`js+
JKK JSCFS

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ruann Kennedy liked this
sergioowns1 liked this
jldelmoral liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
psychoborre liked this
pitbullsaw added this note
disculpe buenas tardes, quisiera saber como puedo descargar su archivo, me interesa mucho, gracias
Brian Diaz Meza liked this
p.c liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->