Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectia Reprezinta o Modalitate Fundamentala de Organizare

Lectia Reprezinta o Modalitate Fundamentala de Organizare

Ratings: (0)|Views: 2,308|Likes:
Published by amalia_amy

More info:

Published by: amalia_amy on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
L E C T I A
Lectia reprezinta o modalitate fundamentala de organizare a activitatii didactice. In acestcontext ea ramane "forma de baza principala, dominanta, la nivelul procesului de invatamant"(Cerghit, Ioan).Definirea conceptului de lectie presupune depasirea cadrului fixat prin etimologiacuvantului: lectio, in limba greaca inseamna: a citi cu glas tare, a audia, a lectura, a medita.Perspectiva curriculara orienteaza aceasta "activitate a elevilor desfasurata sub indrumarea profesorului" (Dictionar de pedagogie) la nivelul corelatiei profesor-elev care evidentiaza, pe deo parte, necesitatea profesorului de "a lectura esentialul", iar, pe de alta parte, posibilitateaformativa a elevului, de "a medita eficient", inaintea lectiei si ca efect al lectiei.Lectia poate fi interpretata astfel ca un program didactic, bazat pe "un sistem de actiunistructurate" in functie de obiectivele generale si specifice ale procesului de invatamantoperationalizate adecvat la nivelul intregului colectiv de elevi, "intr-o atmosfera de lucrucongruenta" ( Ionescu, Miron).Coordonatele lectiei reflecta structura unui "model tridimensional" care definestefunctionalitatea, structura si calea de operationalizare a procesului de invatamant.a) coordonata functionala a lectiei vizeaza obiectivele generale si specifice ale activitatii stabilitein cadrul unor documente de politica a educatiei (plan de invatamant, programe scolare) carereflecta in plan didactic finalitatile sistemului de educatie (definite la nivelul: idealului pedagogic, scopurilor pedagogice); b) coordonata structurala a lectiei vizeaza resursele pedagogice angajate in cadrul activitatii lanivel material (spatiul,timpul didactic disponibil, mijloacele de invatamant disponibile),informational (calitatea programelor scolare, materialelor documentare, informatizate etc.) siuman (calitatile pedagogice ale profesorului, capacitatile elevilor);c) coordonata operationala a lectiei vizeaza actiunea de proiectare si realizare a obiectivelor concrete ale activitatii, deduse din obiectivele generale si specifice ale lectiei, cu respectarea particularitatilor clasei de elevi, prin angajarea creativitatii pedagogice a profesorului in sensulvalorificarii depline a resurselor (continuturi-metodologie, conditii de instruire) si a modalitatilor de evaluare necesare in contextul didactic respectiv.Delimitarea variabilelor lectiei presupune urmatoarele actiuni:
a)
interpretarea curriculara
a "modelului tridimensional", care evidentiaza existenta unor variabile independente de profesor ( dimensiunea functionala-structurala a lectiei) si a unor variabile dependente de profesor ( dimensiunea operationala a lectiei care angajeazacreativitatea pedagogica si responsabilitatea sociala a profesorului in vederea realizarii uneiactivitati didactice de calitate in orice context functional-structural).
b)
 Activarea unui model managerial de analiza a lectiei
, operabil in termeni de: intrare(obiective-continuturi-profesor-elevi) - desfasurarea activitatii didactice (predare-invatare-evaluare; mesaje pedagogice realizate intr-un anumit camp psihosocial; comportamente de
1
 
raspuns ale elevilor; circuite de conexiune inversa externa si interna) - iesire (elevi care audobandit, la diferite grade de performanta si de competenta: cunostinte si capacitati, strategiide cunoastere, aptitudini generale si specifice, atitudini comportamentale).c)
 Angajarea unui model de analiza-sinteza a lectiei
, care evidentiaza:- coerenta externa a variabilelor, dezvoltata curricular la nivelul corelatiei dintre finalitatilemacrostructurale (ideal pedagogic-scopuri pedagogice) si finalitatile microstructurale (obiectivegenerale-obiective specifice-obiective operationale), corelatie care reflecta logica externa aactivitatii didactice respective;- coerenta interna a variabilelor, dezvoltata curricular la nivelul corelatiei dintre: obiective-continuturi-metodologie-evaluare, corelatie care reflecta logica interna a activitatii didacticerespective.d)
 Definitivarea unui model de evaluare critica externa a lectiei
, aplicabil in activitatea deinspectie scolara (realizata de managerii scolari: profesori-metodisti, directori de unitati scolare,inspectori scolari), care urmareste stabilirea unei decizii optime la nivelul raportului existentintre:- variabilele independente, care conditioneaza logica de actiune externa a profesorului(dimensiunea functionala-structurala a lectiei);- variabilele dependente, care determina logica de actiune interna a profesorului ( dimensiuneaoperationala a lectiei, care angajeaza: proiectarea obiectivelor concrete; competenta elaborariimesajului didactic, competenta elaborarii repertoriului comun profesor-elev, competentarealizarii circuitelor de conexiune inversa; aptitudinea de valorificare a potentialului maxim alcolectivului de elevi, al grupelor de elevi, al fiecarui elev in parte).e)
 Institutionalizarea unui model de evaluare critica interna a lectiei
, care vizeaza degajareasurselor de perfectionare continua a activitatii, prin:- valorificarea deplina a variabilelor lectiei, in contextul unei proiectari si dezvoltari curriculare,deschisa permanent in directia realizarii unei instruiri/educatii diferentiate;- valorificarea deplina a variabilelor lectiei in contextul raporiani lor permanente la experienta deviata a elevului, premisa metodologica a unei instruiri/educatii diferentiate eficiente;- valorificarea deplina a variabilelor lectiei in contextul corelarii permanente a e-ducatiei/instruirii ia nivelul unor strategii de predare-invatare-evaluare autoperfectibile in cadrulunei pedagog i diferentiate, individualizate.Clasificarea tipurilor de lectie solicita o actiune necesara in contextul numeroaselor  posibilitati de proiectare si de realizare concreta a unei activitati didactice la nivelul clasei deelevi. Aceasta actiune presupune definirea conceptelor pedagogice operationale de: sarcinadidactica fundamentala, tip de lectie, varianta de lectie ( Nicola, Ioan ).Sarcina didactica fundamentala reprezinta obiectivul principal sau dominant al lectieicare poate viza: comunicarea unor cunostinte, formarea unor strategii si atitudini cognitive,sistematizarea unor cunostinte si capacitati; evaluarea unor cunostinte, aptitudini si atitudinidobandite anterior etc.Tipul de lectie desemneaza un anumit mod de organizare si desfasurare a activitatii de predare-invatare-evaluare, posibil si necesar in vederea realizarii sarcinii didactice fundamentale.Varianta de lectie reprezinta "structura concreta a unei lectii impusa, pe de o parte, de tipulcaruia ii apartine, iar pe de alta parte, de factorii variabili ce intervin" . Pot exista astfel
2
 
numeroase variante de lectie, in conditiile in care sarcina didactica fundamentala, proprie fiecaruitip de lectie, implica o diversitate de obiective operationale, realizabile in modalitati diferite,dependente de natura raporturilor declansate intre variabilele independente si variabileledependente ale activitatii didactice respective.Perspectiva didacticii traditionale construieste schema de clasificare a tipurilor si avariantelor de lectie la nivelul unor formule care faramiteaza structura unitara a activitatii de predare-invatare-evaluare, inclusiv la nivelul formelor de organizare a corelatiei profesor-elev, insens frontal, pe grupe, individual :- lectie de comunicare (cu urmatoarele variante: lectie de descoperire pe cale inductiva, lectie dedescoperire pe cale deductiva, lectie introductiva, lectie-prelegere, lectie-seminar, lectie- problematizata, lectie-dezbatere, lectie de asimilare a noilor cunostinte prin activitatea pe grupe,lectie de comunicare pe baza instruirii programate, lectie in care predomina activitateaindependenta a profesorului: lectie in care predomina activitatea independenta a elevilor);- lectie de formare a priceperilor si deprinderilor/lectie de munca independenta (cu urmatoarelevariante: lectie pe baza de exercitii aplicative, lectie bazata pe munca independenta realizata cuajutorul textului programat, lectie practica in atelierul /lotul scolar, lectie bazata pe muncaindependenta realizata cu ajutorul fiselor, lectie bazata pe munca independenta realizata in cadrullucrarilor de laborator, lectia de creatie);- lectie de recapitulare si sistematizare/de fixare si consolidare (cu urmatoarele variante: lectie derecapitulare realizata cu ajutorul textului programat, lectie de recapitulare si sistematizarerealizata cu ajutorul fiselor, lectie de recapitulare si de sistematizare realizata pe baza de referat,lectie de sinteza;- lectie de verificare si apreciere/control si evaluare (cu urmatoarele variante: lectie de verificarerealizata prin chestionare orala, lectie de verificare realizata prin teme scrise, lectie de verificaresi evaluare realizata prin lucrari practice, lectie de verificare si evaluare realizata cu ajutorultestelor docimologice. lectie destinata analizei produselor activitatii elevilor/lucrari scrise, lucrari practice, rezultate la testele docimologice aplicate etc.Perspectiva proiectarii si a dezvoltarii curriculare solicita o taxonomie a tipurilor de lectie,realizate in clasa simultan ca activitati de predare-invatare-evaluare care integreaza variabilitateasituatiilor didactice la nivelul formelor de organizare a corelatiei profesor-elev, orientate frontal, pe grupe sau individual in directia unei instruiri/educatii diferentiate, individualizate, de maximaeficienta pedagogica si sociala.O asemenea taxonomie devine posibila prin raportarea lectiei la obiective pedagogice decompetenta si de performanta care reflecta dimensiunea teleologica si axiologica a finalitatilor macrostructurale.Criteriul competentei permite angajarea unor prioritati metodologice evidente. in ultimainstanta, la nivelul valorilor cognitive dobandite in cadrul lectiei, valori care nu exclud, ci dincontra, presupun prezenta unor repere active de ordin socio-afectiv si psiho-motor.Criteriul performantei permite delimitarea unor prioritati metodologice, care reflectacompetentele angajate, evidente, in ultima instanta, la nivelul unor obiective formative aflate in permanenta interactiune:a) Criteriul competentei vizate prioritar in cadrul unor secvente didactice mai extinse (an destudiu, modul de studiu, capitol) permite avansarea urmatoarelor tipuri de lectie:- lectie care vizeaza prioritar formarea capacitatii de achizitionare a cunostintelor,- lectie care vizeaza prioritar formarea capacitatii de intelegere a cunostintelor a-chizitionateanterior;
3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adela Saharnean liked this
Tudor Nistor liked this
mada_nico liked this
Ion Cretu liked this
OvToma liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->