Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Lavoisier-i tanıyın

Lavoisier-i tanıyın

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by demirsoy

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: demirsoy on Mar 09, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

 
3
Kcthmvmoq”m wcnij}ijn+ lokofoĘmnmrm hnc lôqo juqlukc}ijn
Pqhd. Gq. Ckm Goimqvh}+ Ecfowwopo Ûnmtoqvmwovm+ Am}hkhbm Aôkûiû
‛]hjwcn tcq ogmkoior+ tcqgcn }hj ogmkoior’ mkjovmnm mnvcnkijĘc jcrcngijqcn aû}ûj 
mnvcn
Cnwhmno Kcuqonw KCTHMVMOQ %Cnwucn Khqcn Kctucrm}o-
%3<76)3<=7-Ronlmn amq wûffcqijn hĘku hkcn Kcthmvmoq+ Icrcqmn jhkobmngo hjugu+cvwqhnhim goqvkoqm ckgij. 16 }cŘijngc !
Pcqmv İìmn On İ}m C}gijnkcwic Vmvwoim 
!cgkij mnfokoio }crijvij}kc+ Don Cjcgoimvm,ngon ôgûk ckgij. Gcec vhnqc+ !
GcĘ Wcacjckcqij Ûroqmno İnfokoio to Pcqmv Fmtcqijngcjm CkìijwcŘkcqijnijn Cnckmrm 
!cgkij mjm ìckijŘic gcec }c}ijnkcgij. Lonoqck Acughn,un }cqgijifijvij hkgu tovhnungc doqimoq lonoqck hkgu: acquw to eomko dcaqmjcniûgûqkûĘûnû %au vijqcgc jcqc acquwun jckmwovmnm lokmŘwmqgm- }ûqûwwû+ ôkìû towcqwij ckowkoqmnm lokmŘwmqiojko }ûjûikû jhimv}hnun û}okmĘmnm }cpwij: ickm}oacjcnkijĘijngc toqlm qodhqiu }cpicj mìmn lôqotkongmqmkgm to au jhnugc amq ovoq }crgij. 3<=6 }ijkijngc doqimoq lonoqckkoqmn wûiûnûn wuwujkcnicvijoiqogmkgm: 3<=7 }ijkijngc ôkûi forcvijnc ìcqpwijqijkgij to c}nij lûn %5 Ic}ijv-lm}hwmnko mgci ogmkgm.Ihgoqn jmi}cnijn juqufuvu hkcqcj amkmnmq. Icggonmn ijqĘijhkguĘunu to au nmwokmĘm}ko wcnijikcnicvij loqojwmĘmnm mkoqm vûqgû: jûwkonmn tookoionwkoqmn jhqunuiu mko mklmkm }cvckcqij aukgu: mkj godc hjvmwkonio}mcìijjkcgij: Kcpkcfo mko amqkmjwo mkj godc ectcgc hjvmbon to crhwun hkguĘunuaukgu to aunkcqij jcqijŘwijqcqcj ectc}ij }onmgon }cpwij: mkj godc emgqhbonmhjvmbonko }cjcqcj vu okgo ogmkoamkofoĘmnm mvpcwkcgij: 3<50 }ijkijngc jcqahnuhjvmbonko }cjcqcj jcqahn gmhjvmwmn amkoŘmimnm cìijjkcgij: mkj godc Kcpkcfo―kc
 
1
amqkmjwo jckhqmiowqmj ôkìûikoqm loqìojkwmqgm: cvmwkoqgo to acrkcqgchjvmbonmn tcqkijĘijnij vcpwc}ijnfc+ jmi}cvck icggokoqm }onmgon cgkcngijqiclmqmŘmikoqmno acŘkcgij %3<5= gc au vmvwoimn jukkcnijkgijĘij !
Woiok Jmi}c
! cgkijamq jmwcp }crgij-: fcnkijkcqgc tûfuw ijvijvijnijn jcqahn to emgqhbonkm hqlcnmjicggokoqmn }ijjijkicvij}kc hqwc}c ìijjwijĘijnij mkoqm vûqgû: woqcrm}m lokmŘwmqoqoj}c}lijn hkcqcj jukkcnijkicvijnij vcĘkcgij.Kcthmvmoq ecjjijngc cnkckcn mklmamq ô}+ looj amq amkmicgciijnijn nmwokmĘm to amkmimn amq mnvcnij ncvijk lokmŘwmqgmĘm jhnuvungc ônoikmmpuìkcqij toqoamkofoj nmwokmjwogmq.Kcthmvmoq+ ôkûi forcvijnij ckijq ckicr+ mkj hkcqcj jongmvm lmam amkmikouĘqcŘcn on }cjijn cqjcgcŘijnij cqcwijq to Řô}ko goq2 !
Aon ncvijk hkvc acŘijiijtoqgmi: acqm au acŘij toqmqjon amkmivok amq gonoio}m go loqìojkoŘwmqokmi. Cfcac amq mnvcn+ jcdcvij jovmkgmjwon vhnqc gc aokmqkm amq vûqo gûŘûnoamkmq im8 goq to mkcto ogoq )aonmi acŘiji jovmkmp vopowo gûŘoq gûŘior+ oĘoq aon gûŘûnoamkm}hqvci+ lôr jcpcjkcqijiij ûì godc cìcq jcpcwijqiji to von gocnkcqvijn jm aon jcdcvij jovmkgmjwon vhnqc gûŘûnoamkm}hqui
!. Loqojkm mrmnkoq ckijnijq to cqjcgcŘij jovmkon jcdcgc+ rjcpcjkcn ûì godc ijkijpjcpcngijĘijnij lôrkoq...Kcthmvmoq+ emgqhbonm hjvmbonko }cjijp vu okgo ogon mkj mnvcngijq. Cnfcj+h lûno jcgcq icggonmn }hj hkcfcĘij }c gc }onmgon hkuŘwuqukcamkofoĘm%ôqnoĘmn }cjijkcn amq cĘcfijn jûwkovmnmn go }cjijkic mko }hj hkcfcĘij }c gcacrij wopjmiokoqko }onmgon icggo jcrcnijkcfcĘij gcec ghĘquvu}cqcwijkcamkofoĘm- rcnnogmkm}hqgu. Kcthmvmoq+ wopjmio}o lmqon hjvmbonm toemgqhbonm wcqwij to gcec vhnqc ìijjcn vu}u wcqwij+ vhnuìwc wopjmio}o lmqonhjvmbon mko emgqhbonmn cĘijqkijĘij jcgcq vu hkuŘwuĘunu lôqgû. Jc}ahkcn emìamq Řo} hkiciijŘwij. Jcrcnicj mìmn go amq h jcgcq lmqgmnmn hkicvij loqojwmĘmnmvcpwcgij. Vhnwc2 Otqongo emìamq Řo}mn }hjwcn tcq+ tcqgcn }hjogmkoio}ofoĘm juqckijnij amkmi gûn}cvijnc jcrcngijqgij. Cnfcj aunun vcgofojmi}cvck amq wopjmio mìmn goĘmk+ otqonmn wûi mŘkotkoqm to mnvcnm mŘkotkoq mìmn
 
6
go loìoqkm hkguĘu cnkcŘijkgij %wcamm cnkc}cnkcq mìmn-. ‛
]hjwcn tcq ogmkoior+tcqgcn }hj ogmkoior 
’ mkjovm ghĘqu amq icnwijĘijn tcrloìmkior amq }cvcvijhkgu. Au juqckij amkio}onkoq+ amkmp go u}lukcic}cnkcq oq }c gc loì amq ìijjicr vhjcĘc lmqgmkoq.Aô}ko amq juqcn whpkuiuiurgc vcgofo kmvo jmwcpkcqijngc jmi}chjunuqjon ôĘqonmkmp+ gcec vhnqc emìamq vhv}ck mŘkoto u}lukcnicicvij mkomklmkm amq lorm}o ìijjci. }ko amq lormnmn vhnungc vmr eckc ovjmŘûnfonmrgo ijvqcq ogm}hqvcr }c au vcqkcqij }crcn rkoimnm+gûŘûnfovmnm to goqgmnm cnkcwciciijŘwijq }c gc hju}cnkcq lokonojvok jcwijgûŘûnfokoqmngon cqijncfcj jcgcq lonmŘ udujku goĘmkkoqgmq }c gc rmemnvok amq vhqun tcq goiojwmq.İkj hkcqcj Cnc}cvcn vhv}ck gotkow mkjovmngon acŘkc}ci.Vhv}ck gotkow mkjovmngon au lûno jcgcq no cnkcŘijkgij to no }cpijkgij8 Eoq gotkowmn tcwcngcŘkcqijnijn cqjcvijngc hkicvij amq loqojkmkmjwmq: tcwcngcŘkcqijngc gotkowmn oiqmngo hkicvij jcìijnijkicrgijq. Aô}ko amq cìijgcn acjijkgijĘijngcvhv}ck gotkow no hkickijgijq vhquvu }onmgon lûngoio lokiojwogmq.No hkuqvc hkvun+ ecnlm jhŘukkc }c gc rhqkujkc jcijkijkijqvcjcqŘijkcŘijkvijn+ cjijk+ vofm}okm+ cekcjkij to otqonvok icnwijĘc vcemp amvmvwoigo Řu gôqw unvuq mvwmvicq ogmkoior.3. Eckjijnijn loìmfm to nkûj loqojvmniokoqm mn ghĘcn toìotqonmn wceqmamno lôr }uicicr.1. Eckjijnijn loìmfm to lûnkûj loqojvmniokoqm mìmn+ bohkhbmj gotmqkoqgohkiuŘ }c gc amqmjighĘck jc}ncj hkcqcj amkmnon goĘoqkoqmnm %vujc}ncjkcqijnij+ icgonkoqmnm+ hqicnkcqijnij+ whpqcjkcqijnij+ jij}ijkcqijnij+ gonmrkoqmnm+ioqckcqijnij to aonroq goĘoqkoqmnm- wceqmp ogoior+ }cĘickcwcicr+ ehq jukkcnicvijnc mrmn toqoior.6. Au jc}ncjkcqijn jukkcnijiijngc eoqjovmn c}nij ôkìûgo ecjjij hkguĘuloqìoĘmnm aonmivovo gcem+ jukkcnijiijnij cnfcj to cnfcj }owjmn to amkmivokhkcqcj on m}m jukkcncfcjkcqijn oiqmno toqmkiovm euvuvunu mkjo hkcqcj jcauk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->