Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akhlak Rasulullah s.a.w. Dalam Kekeluargaan

Akhlak Rasulullah s.a.w. Dalam Kekeluargaan

Ratings:
(0)
|Views: 372|Likes:
Published by darulkautsar
Akhlak merujuk kepada sifat semula jadi, tabiat, adat, kebiasaan, keperibadian, gaya hidup individu atau kumpulan tertentu. Akhlak diperolehi sama dengan tabiat atau fitrah asal atau dicapaikan dengan latihan individu itu sendiri. Rasulullah s.a.w. disifatkan oleh al-Qur`an sebagai berada di atas akhlak yang agung. Ini kerana baginda telah dididik sendiri oleh Allah s.w.t. dan al-Qur`an itu cerminan kepada akhlak Rasulullah s.a.w.
Akhlak merujuk kepada sifat semula jadi, tabiat, adat, kebiasaan, keperibadian, gaya hidup individu atau kumpulan tertentu. Akhlak diperolehi sama dengan tabiat atau fitrah asal atau dicapaikan dengan latihan individu itu sendiri. Rasulullah s.a.w. disifatkan oleh al-Qur`an sebagai berada di atas akhlak yang agung. Ini kerana baginda telah dididik sendiri oleh Allah s.w.t. dan al-Qur`an itu cerminan kepada akhlak Rasulullah s.a.w.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: darulkautsar on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2011

pdf

text

original

 
Oleh: Ust. Muhammad Hanief Awang Yahaya
 
Dipetik dari web:www.darulkautsar.net
Pendahuluan
Akhlak merujuk kepada sifat semula jadi, tabiat, adat, kebiasaan, keperibadian, gayahidup individu atau kumpulan tertentu. Akhlak diperolehi sama dengan tabiat ataufitrah asal atau dicapaikan dengan latihan individu itu sendiri.Rasulullah s.a.w. disifatkan oleh al-Qur`an sebagai berada di atas akhlak yangagung. Ini kerana baginda telah dididik sendiri oleh Allah s.w.t. dan al-Qur`an itucerminan kepada akhlak Rasulullah s.a.w.
م ٍ يظ ِ عَق ٍ ل ُ خُىل َ  َ َك َ نّإِ وَ
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.
(al-Qalam:4)
م ُ ه ُ  ُ ل   َ ُ وَم ْ ه ِ ي ز َ ُ وَ ِ تِاَ آ َم ْ ه ِ ي ْ ل َ عَل ُ  ْ َم ْ ه ُ  ْ ِً سُ رَ َ يي   ْُ فِث َ  َ بَذ ِ ّ  َ ُ ٍ ي ِ ُٍ َ ضَ ِ َ ُ  ْ َ ْ ِنُاَْإِ وَة َ  َ  ْ ح ِ ْوََا َ  ِ ْ
Dia-lah yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin,seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dankekuasaan-Nya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), sertamengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan Yanmendalam mengenai hukum-hukum Syara’). dan sesungguhnya mereka sebelum(kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.
(al-Jumu’ah:2)
1
 
Allah s.w.t. menjadikan tugas Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tazkiah kepadaummatnya dan ia tidak akan tercapai dengan perintah semata-mata bahkan bagindadiperintahkan untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran-ajaran wahyu dalamkehidupan supaya baginda menjadi contoh yang sempurna bagi seruan bagindakepada ummatnya.Sesuatu ajaran itu dikatakan sebagai terlalu ideal jika tidak ada sesiapapun yangdapat mempraktikkannya. Tetapi dengan adanya Rasulullah s.a.w. di kalangan umatdan segala berita dan riwayat tentang segala aspek kehidupan baginda telahdirakamkan dalam hadis-hadis, maka umat Islam mendapati satu contoh yang tidakhanya ideal tetapi realistik untuk diikuti. Atas sebab inilah Rasul-rasul Allah itudidatangkan sebagai manusia dan mereka itu mempunyai zuriat keturunan.
ة ً ّ رُ وَاجًوَ ْأَم ْ ه ُ َا َ ل ْ  َ جَ وَك َ ل ِ  ْ َ ْ ِ ً سُ رُا َ ل ْ سَ رْأَد ْ  ََ وَ
Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul sebelummu, dan Kami  jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan.
(al-Ra’d: 38)
  َ خِ ْَ َ  ْ ي َ ْوَ َ ل ّ  جُ  ْ ََاَ ْ  َ ِة ٌ  َ  َ َٌ  َ سْأُ ِ ل ّ  ِ سُ رَفِم ْ  ُ ََاَد ْ  ََ ً ي ِ َ َ ل ّ   َ ََ وَ
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasanbaik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banya(dalam masa susah dan senang)
. (al-Ahzab: 21)Akhlak Rasulullah s.a.w. secara umum meliputi semua aspek kehidupan, masa dantempat. Manakala akhlak Rasulullah s.a.w. dalam kekeluargaan merangkumiperkahwinan, persemendaan, kaum kerabat dan perkara-perkara yang berkaitandengannya seperti anak angkat dan keluarga susuan.
Kepentingan Mengetahui dan menghayati Akhlak Rasulullah S.A.W. DalamKekeluargaan?
2
 
Akhlak merupakan buah atau hasil daripada keimanan kepada Allah s.w.t. Keimanansempurna kepada Allah dan Hari Akhirat terpancar dalam kehidupan berakhlakterutamanya dengan orang yang paling hampir dengan diri sendiri.
َاََ  َ ْ  َ ُبِأَ ْ عَ َ ي ِ ِ ؤ ْ  ُ ْ  ُ  َ ْأَم َ ل ّ سَ وَ ِ ي ْ ل َ عَ ُ ل ّ  ىل ّ صَ ِ ل ّ  ُ سُ رََاَا ًل ُ خُم ْ ه ِ ئِا َ  ِ ِم ْ ُ رُاي َ خِم ْ ُ رُاي َ خِ وَا ًل ُ خُم ْ ه ُ  ُ  َ ْأَانًا َ إِ
Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Orang mu`min yang  paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik ahklaknya. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling akhlaknya kepada isterinya.” 
(al-Tirmizi)Oleh kerana isterilah peribadi yang paling hampir dengan seseorang dan palingbanyak bergaul dengannya, maka Rasulullah s.a.w. telah meletakkan satu standardbagi mu’min yang mempunyai akhlak mulia, iaitu hubungan baik dengan keluarga.Kesempurnaan akhlak diukur dengan melihat sejauh mana suami itu berakhlakdengan isterinya. Seseorang mungkin boleh berpura-pura di hadapan orang ramaitetapi dia tidak akan dapat menyembunyikan perangai buruknya di hadapan isteri.Tujuan untuk mempelajari ilmu akhlak terutamanya akhlak kekeluargaan ialah untukmengetahui kebaikan lalu melaksanakannya dan keburukan lalu dijauhi danmatlamat akhir sekali ialah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagian merupakanmatlamat yang terpenting dicari oleh manusia. Pentafsiran kebahagiaan berbeza-beza mengikut kepelbagaian akidah dan pandangan alam yang dianuti seseorang.Sebagai seorang muslim pandangan alamnya itu pasti terarah kepada kebahagiaanyang sempurna merangkumi dunia dan akhirat. Ini berma’na, tujuan mengkaji sirahdan akhlak Rasulullah s.a.w. ialah dalam kekeluargaan ialah untuk mencapaikebahagiaan dalam rumahtangga.Rasulullah s.a.w. bersungguh-sungguh dalam mengemukakan contoh kepadaummat melalui kehidupan berkeluarga yang dibentuknya, bermula denganperkahwinannya dengan Khadijah sehingga baginda wafat. Keluarga yang dibentukoleh baginda merupakan tapak tanaman bagi menumbuhkan nilai-nilai mulia.Kekeluargaan Islam dibina di atas paksi yang teguh dan kemas. Sesebuahmasyarakat akan kuat apabila setiap keluarga yang berada di dalamnya itu berdiri di
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nur Kholiq liked this
Dyana Baharom ديانابهاروم liked this
alengs76 liked this
zari1977 liked this
Bella Nabila liked this
azamullah1982 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->