Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AF Platon - Istoria medievala universala

AF Platon - Istoria medievala universala

Ratings:
(0)
|Views: 1,844|Likes:
Published by valiq2002

More info:

Published by: valiq2002 on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IA
Ş
IFACULTATEA DE ISTORIE
Inv
ăţă
mânt la distan
ţă
 
ISTORIA MEDIEVAL
Ă
UNIVERSAL
Ă
 
Prof. univ. dr. Alexandru Florin PLATON
ISTORIE
 ANUL II
SEMESTRUL II2004 - 2005
 
 2 
C U P R I N SApogeul civiliza
ţ
iei medievale (sec. XIU-XIII)
/ 31. Avântul cre
ş
tin
ă
t
ăţ
ii occidentale (sec. XI-XIII). I. Aspecte teritoriale,economice; implica
ţ
ii sociale / 31. Caracterizare general
ă
/ 32. Expansiunea economic
ă
/ 32. Avântul cre
ş
tin
ă
t
ăţ
ii occidentale (sec. XI-XIII). II. Aspecte religioase
ş
iimplica
ţ
ii mentale / 91. Prolog: cre
ş
tin
ă
tatea latin
ă
, „spiritualul”
ş
i „temporalul” în ajunul procesului de reformare a Bisericii (sec. IX-X) / 92. „Reforma gregorian
ă
”: prefigur 
ă
ri, etape; „Cearta pentru Investitur 
ă
” /203. Pontificatul lui Inocen
ţ
iu al III-lea (1198-1216): teocra
ţ
ia papal
ă
/ 364. Imperiul în secolele XII-XIII. Guvernarea lui Frederic al II-lea deHohenstaufen (1220-1250)
ş
i ultima tentativ
ă
imperial
ă
dehegemonie universal
ă
/ 405. Cruciadele: cauze
ş
i preliminarii; desf 
ăş
ur 
ă
ri; urm
ă
ri / 463. Rena
ş
terea ideii de stat, afirmarea principiului etatist
ş
i procesul decentralizare teritorial
ă
institu
ţ
ional
ă
 
ş
i politic
ă
în Europa medieval
ă
 (secolele XI-XV): tr 
ă
s
ă
turi generale / 60
Bibliografie general
ă
 
/ 71
 
 3
 APOGEUL CIVILIZA
Ţ 
 IEI MEDIEVALE (SEC. XI-XIII)
 
1.
 
Avîntul Cre
ş
tin
ă
t
ăţ
ii occidentale (sec. XI-XIII) I. Aspecte
 teritoriale
,
economice; implica
 ţ 
ii sociale
 
caracterizare general
ă
;
 
expansiunea economic
ă
a Occidentului medieval: agricultura, instrumentarultehnic, comer 
ţ
ul, mijloacele de transport
ş
i c
ă
ile de comunica
ţ
ie, moneda,finan
ţ
ele, b
ă
ncile;
1.
 
Caracterizare general 
ă
. Pe fondul treptatei structur 
ă
ri social-politice
ş
i allentelor acumul
ă
ri materiale din perioada precedent
ă
(sec. V – X), noul intersti
ţ
iu(sec. XI – XIII) inaugureaz
ă
o nou
ă
epoc
ă
în civiliza
ţ
ia Occidentului medieval. Ease caracterizeaz
ă
printr-un avînt general al Cre
ş
tin
ă
t
ăţ
ii occidentale, care trebuieîn
ţ
eles într-o dubl
ă
ipostaz
ă
: ca o cre
ş
tere intern
ă
(ilustrat
ă
de sporul demografic,dezvoltarea agriculturii, rena
ş
terea vie
ţ
ii urbane, diversificarea activit
ăţ
ilor economice, revigorarea traficului comercial local
ş
i la distan
ţă
etc.), dar 
ş
i ca oexpansiune teritorial
ă
ă
ă
precedent, în urma c
ă
reia Europa de apus iese treptat dinlimitele sale tradi
ţ
ionale, stabilind contacte cu alte orizonturi. Este vorba, a
ş
adar, înaceast
ă
perioad
ă
, de o dezvoltare general
ă
a societ
ăţ
ii medievale, vest-europene(de
ş
i în ritmuri diferite, la fiecare nivel al societ
ăţ
ii), pe care Fernand Braudel acaracterizat-o drept
"prima cre
 ş
tere modern
ă 
a continentului european înainte demodernitatea propriu-zis
ă
.
2.
 
 Expansiunea economic
ă
 
este aspectul cel mai important al acestui avînt,
 
nu pentru c
ă
factorul economic ar fi, în sine, decisiv, ci fiindc
ă
într-o societate tipicagrar 
ă
ca Occidentul medieval el trebuia în mod necesar s
ă
constituie elementul principal al "decolajului" din aceast
ă
perioad
ă
, for 
ţ
a sa motrice. Aceast
ă
expansiuneeste vizibil
ă
mai cu seam
ă
în
agricultur 
ă
, care r 
ă
mîne,
ş
i în acest interval,elementul de echilibru al întregii economii. Particularit
ăţ
ile dezvolt
ă
rii ei sînturm
ă
toarele:a)
 
în primul rînd, în secolele XI – XIII, Occidentul
"nu cunoa
 ş
te
– dup
ă
 cum a observat Jacques Heers – 
o singur 
ă 
civiliza
 ţ 
ie rural 
ă 
 , ci diverse tipuri deexploatare a solului, care merg de la simplul cules – ce nu asigur 
ă 
 , adesea, decît o subzisten
 ţă 
precar 
ă 
–, pîn
ă 
la bogatele culturi specializate, organizate
 ş
i între
 ţ 
inuteîn func
 ţ 
ie de comer 
 ţ 
 
 ş
i ora
 ş
e" 
. Numeroase în teritoriile de margine sînt, bun
ă
oar 
ă
, p
ă
durile
ş
i mla
ş
tinile, care, de
ş
i slab populate, ofereau adesea celor pe care îiad
ă
 posteau resurse apreciabile, fiind caracterizate printr-o economie, un stil devia
ţă
 
ş
i chiar o civiliza
ţ
ie proprie. P
ă
durea, mai ales constituia refugiul
ş
i ad
ă
 postuls
ă
racilor, prin posibilit
ăţ
ile ei de subzisten
ţă
. Importan
ţ
a ei economic
ă
în EvulMediu, pretutindeni în Europa, explic
ă
repetatele conflicte dintre seniori
ş
i
ţă
rani înceea ce prive
ş
te drepturile ei de folosin
ţă
, precum
ş
i monopolul regal exercitatasupra sa, cauzator,
ş
i acesta, de nenum
ă
rate tensiuni sociale.

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wooden Pints liked this
Elena Diana liked this
Mihaela Mocanu liked this
Alin Chirica liked this
Anna Moroianu liked this
readerman88 liked this
Alin Chirica liked this
Alin Chirica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->