Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ARTA CRESTINA

ARTA CRESTINA

Ratings: (0)|Views: 381 |Likes:
Published by doreluciu

More info:

Published by: doreluciu on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIUFACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ŞAGUNA” DIN SIBIU
ICONOGRAFIA
- LUCRARE LA DISCIPLINA ARTĂ CREŞTINĂ -STUDENT: BEŞLEAGA GEORGE-DORELANUL IITEOLOGIE PASTORALA
- 2009 -1
 
Icoana in cultul ortodox
Definiţia sinodului ecumenic de la Niceea pronunţată în 13 octombrie 787
1
a fixatun canon dogmatic extrem de simplu ca formulare logică, diferenţiind icoana de oricesuspiciune a idolatriei: (
a
) icoana merită cinstire pentru că (
b
) manifestă strălucireaslavei lui Dumnezeu.Părinţii sinodului al VII-lea ecumenic hotărăsc în definiţia dogmatică: "Păzim fără înnoiri toate tradiţiile bisericeşti rânduite nouă în scris, sau nescris, între care este şizugrăvirea de icoane (întipărirea de chipuri prin zugrăvire - imaginalis picturaeformatio - ca una ce se alătură istorisirii evanghelice întru adeverirea întrupării, căci selămuresc una pe alta, fără îndoială, cele ce dau seama de acelaşi lucru". De aceea suntridicate anatemele aruncate de sinodul iconoclast de la Hieria (754) împotrivazugravilor de icoane, precizându-se totodata că doar meştesugul reprezintă contribuţialor, conţinutul spiritual al icoanei ţinând de învătătura Părinţilor. Cu aceasta, sinodaliiexprimau o opinie curentă, conform căreia disocierea între praxis si theorema (regulileartei) era de la sine înţeleasă, pund fi identificade pildă înca la ClementAlexandrinul. In lumina acestei disocieri, de altminteri, trebuie înţeleasă polaritateaCuvânt - Chip, care, depăşind stadiul vechii dihotomii, vizual-auditiv, tinde să iaaspectul unei realităţi complementare, definitorie pentru spiritualitatea bizantină."Intreaga fenomenologie a artei bizantine pare a fi continută aici, iar evenimentele care-i puncteaistoria - de la revolta iconoclastă şi apoi codificarea iconografiei lafenomenul mai tardiv al apariţiei erminiilor - sunt consecinţele fireşti ale acesteidihotomii".Părinţii sinodali menţionează apoi apropierea (
 paraplesios
) dintre icoană şi
typostou staurou
(tipul Crucii) faţă de Prototip. Crucea şi icoana primesc în abundenţădenumirea de "tipuri" (
typoi ton antitipon
la Ioan Damaschinul. El arată foarte clar cumicoana şi crucea se înrudesc prin aceeaşi referinţă, implicând privirea într-o ascensiunedirectă către Prototip. Prin aceasta, icoana şi crucea pot deveni obiecte de cult, perfectunificate în transparenţa lor matricială. Icoana şi crucea poar, apoi, în toată
1
Mansi 373-380 sau Denzinger (Enchiridion Symbolorum, n. 300 sq), trad. rom.: Ioan I. Ică jr., în Anexa I laTeodor Studitul, Iisus Hristos - Prototip al icoanei Sale, Deisis, Alba-Iulia, 1994, p. 191-195;
2
 
splendoarea sărăciei lor,
ectypoma
Mântuitorului, urmele suferinţelor Sale. Ele inhibăvulnerabilitatea imaginii la logica adulteră spectacolului, prezentându-se ca urme aleunui invizibil torturat el însuşi de indiferenţă şi blasfemie. Crucea este primul tip alPrototipului care sfidează logica mimetică a reprezentării figurative. Pe Cruce, „Hristosomoară imaginea asupra Sa, pentru că adânceşte în El un abis fără măsură întreapariţia şi slava Lui". Dusă până la capăt, kenoza e vizibilă şi pe lemnul Crucii sau alicoanei, într-un gest de asumare fidea ciei materialităţii. Diversitateadeconcertantă a reprezentărilor Chipului hristic se explică prin aceea că icoanele şicrucea nu ţintesc nici asemănarea, nici neasemănarea cu un dat istoric, verificabil saunu. Crucea şi icoanele sunt realitate cu totul în afara mimeticii, acesteia "substituind oaproximaţie (
 paraplesios
) faţă de Prototip".„Pentru teologia icoanei conceptul cu totul paradoxal al unui „chip consubstanţialşi desăvârşit” rămâne fundamental”
2
. Această afirmaţie a lui Christoph Schönbornsintetizează contribuţia cea mai importantă a teologiei patristice în planul triadologiei.Nucleul său intim este însă de natură hristologică, căci subiectul este Fiul, “chipdesăvârşit” al Tatălui.În contextul disputei iconoclaste argumentul decisiv al iconodulilor este de naturăhristologică. Faptul Fiul s-a întrupat valorizeapozitiv calitatea deosebiasimbolizantului, care, în cazul nostru este „trupul” simbolului. Dacă pentru Hristos fireaSa omenească indică asumarea deplină de către Însuşi Dumnezeu în Persoana Sa alumii, a omului şi a istoriei, pentru icoană, dimensiunea sa vizibilă, sensibilă, indicăvaloarea materiei aflată în relaţie analogică cu prototipul reprezentat. Metaforic amputea spune icoana are un „trup” - simbolizantul, şi totodaun “suflet-simbolizatul. Din acest punct de vedere, cum am mai spus, atât iconografia cât şihristologia reprezintă triumful deplin al cosmismului în defavoarea agnosticismului.Lumea „celor văzute” poate şi trebuie să fie preţuită pentru ea însăşi; ea nu este doar oreflectare infidelă, deci degradată, a „lumii supralunare”.Culmea teologiei hristologice o reprezintă disputa Sfântului Maxim Mărturisitorulcu monotelismul, una din cele mai subtile erezii din secolul al VII lea după Hristos.Rezumând, tema fundamentală a concepţiei maximiene o reprezintă
iubirea, unicaicoană
derşia lui Dumnezeu. În ierarhia virtuţilor şi a harurilor divine,
2
Christoph Schönborn,
 Icoana lui Hristos
, Ed. Anastasia, Bucuresti, 1996, p. 42;
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bumblebee liked this
predunaeva liked this
Roman Ioan liked this
Romila Dan liked this
Cosmyn Nohai liked this
phadre liked this
paunitza63 liked this
Floare de Colt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->