Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
119Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia Adultului Si Varstnicului

Psihologia Adultului Si Varstnicului

Ratings: (0)|Views: 5,531|Likes:
Published by nik_nik167330
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIA ADULTULUI ŞI A VÂRSTNICULUI
Curs pentru Învăţământ la Distanţă

EDITURA UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU

ADULTUL TÂNĂR (20 – 40 ANI)

Dezvoltarea fizică În ultimii 30 de ani, înălţimea medie a tinerilor adulţi este mai mare în comparaţie cu generaţia anterioară. Această evoluţie se datorează pe de o parte alimentaţiei mult mai complexe şi complete şi pe de altă parte, sportului. Acum sistemul osos se află într-o fază de maximă dezvo
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIA ADULTULUI ŞI A VÂRSTNICULUI
Curs pentru Învăţământ la Distanţă

EDITURA UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU

ADULTUL TÂNĂR (20 – 40 ANI)

Dezvoltarea fizică În ultimii 30 de ani, înălţimea medie a tinerilor adulţi este mai mare în comparaţie cu generaţia anterioară. Această evoluţie se datorează pe de o parte alimentaţiei mult mai complexe şi complete şi pe de altă parte, sportului. Acum sistemul osos se află într-o fază de maximă dezvo

More info:

Published by: nik_nik167330 on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCUFACULTATEA DE PSIHOLOGIE
PSIHOLOGIA
 
ADULTULUI
 
Ş
I
 
A
 
VÂRSTNICULUI
Curs pentru Înv
ăţă
mânt la Distan
ţă
 
EDITURA UNIVERSIT
ĂŢ
II TITU MAIORESCU
 
 
 
A
DULTUL TÂN
Ă
(20
 
 – 
 
40
ANI
)
Dezvoltarea fizic
ă
 
În ultimii 30 de ani, în
ă
l
ţ
imea medie a tinerilor adul
ţ
i este mai mare în compara
ţ
ie cugenera
ţ
ia anterioar 
ă
. Aceast
ă
evolu
ţ
ie se datoreaz
ă
pe de o parte alimenta
ţ
iei mult maicomplexe
ş
i complete
ş
i pe de alt
ă
parte, sportului. Acum sistemul osos se afl
ă
într-o faz
ă
demaxim
ă
dezvoltare, care se poate denumi
„faz 
ă 
de platou”.
Dup
ă
45 ani se constat
ă
primelesemne ale sc
ă
derii în în
ă
l
ţ
ime datorit
ă
tas
ă
rii spa
ţ
iilor inter-vertebrale
ş
i apari
ţ
ieiosteoporozei (mai frecvent
ă
la femei).Sistemul muscular se dezvolt
ă
pân
ă
în jur de 30 ani. Dup
ă
aceast
ă
vârst
ă
are o evolu
ţ
iedescendent
ă
foarte lent
ă
, pân
ă
la 60 de ani pierzându-se aproximativ 10% din masamuscular 
ă
. Procesul este evident la nivelul musculaturii membrelor 
ş
i a spatelui, semnalat prin dureri musculare
ş
i anchiloz
ă
. Ritmul acestui proces poate fi incetinit prin practicareasus
ţ
inut
ă
a oric
ă
rui sport, înot, gimnastic
ă
, etc.Sensibilitatea vizual
ă
se dezvolt
ă
pân
ă
la 20 – 21 ani, dup
ă
care urmeaz
ă
o evolu
ţ
iedescendent
ă
.Sensibilitatea auditiv
ă
, olfactiv
ă
, gustativ
ă
 
ş
i tactil
ă
sunt stabile la aceast
ă
vârst
ă
, procesulinvolutiv debuteaz
ă
dup
ă
40 ani.
S
ă
n
ă
tatea
Între 20-40 ani se constat
ă
cele mai pu
ţ
ine îmboln
ă
viri. Exist
ă
diferen
ţ
e din punct de vedereal interesului pentru s
ă
n
ă
tate (evaluat prin num
ă
rul de vizite la cabinetele medicale) între b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei. Femeile sunt mai interesate de s
ă
n
ă
tatea lor 
ş
i merg mai frecvent la medicdin cel pu
ţ
in dou
ă
motive, unul moral
ş
i altul estetic. Justificarea moral
ă
se asociaz
ă
custatutul
ş
i rolul de mam
ă
, femeile au o responsabilitate mai puternic
ă
raportat la copii
ş
ifamilie în general. Altfel spus asumarea rolului protector al familiei se asociaz
ă
cu interessau grij
ă
fa
ţă
de s
ă
n
ă
tate. Motivul estetic este corelativ primului, sarcina spore
ş
tesensibilitatea
ş
i aten
ţ
ia fa
ţă
de corp
ş
i se asociaz
ă
frecvent cu dorin
ţ
a de a ar 
ă
ta lafel de bine
ş
i de a fi s
ă
n
ă
toas
ă
indiferent de num
ă
rul de sarcini.Cele mai frecvente îmboln
ă
viri au o cauz
ă
social
ă
. Satisfacerea trebuin
ţ
elor specifice vârstei(integrare
ş
i afirmare social
ă
) trebuin
ţ
e specifice vârstei implic
ă
comportamente care pot
 
 conduce un nivel crescut de stres. Factorii stresorieste reprezenta
ţ
i de orice situa
ţ
ie care poate genera o tr 
ă
ire negativ
ă
, de disconfort denumit
ă
stres. Orice situa
ţ
ie poate avea etichetade factor stresor, totul depinde de modalitatea în care persoana interpreteaz
ă
sau resimtesitua
ţ
ia respectiv
ă
. Selye (1980) afirma c
ă
„Absen
ţ
a stresului înseamn
ă
moarte.”Stresul este a
ş
adar o tr 
ă
ire inevitabil
ă
pe parcursul vie
ţ
ii, care se asociaz
ă
cel mai frecvent cutr 
ă
iri afective negative, cel mai frecvent de tipul depresiei. Distres este termenul caredesemneaz
ă
tr 
ă
irile cu poten
ţ
ial negativ pentru organism, tr 
ă
iri care se pot croniciza fiindastfel la baza unei patologii mai mult sau mai pu
ţ
in grave.Dar sunt situa
ţ
ii în care stresul este un factor de energizare. Eustres este termenul caredenume
ş
te tr 
ă
irile pozitive, atunci când agen
ţ
ii stresori sunt reprezenta
ţ
i de stimulinonagresivi ai contextului (de exemplu, sporturile exetreme)
ş
i au consecin
ţ
e, în general,favorabile pentru organism. Selye (1980) consider 
ă
c
ă
tr 
ă
irile pozitive, de tip eustres nudureaz
ă
foarte mult
ş
i nu se pot croniciza, spre deosebire de distresuri.Holmes &Rahe (1976) enumer 
ă
caracteristicile unei situa
ţ
ii generatoare de stres/distres:-
 
supraînc
ă
rcarea cu sarcini multiple, mai ales în condi
ţ
ii de criz
ă
de timp;-
 
reprezentarea de c
ă
tre persoan
ă
a unei situa
ţ
ii ca fiind o amenin
ţă
re;-
 
izolarea social
ă
real
ă
sau sentimentul constrângerii libert
ăţ
ii
ş
i a controlului social;-
 
apari
ţ
ia unui obstacol în calea dezvolt
ă
rii personale;-
 
 presiunea grupului social (proiec
ţ
ii referitoare la a
ş
tept
ă
rile celorlal
ţ
i) poate genera teamade e
ş
ec sau dezaprobare.Tot ei listeaz
ă
100 de factori
ş
i situa
ţ
ii generatoare de stres ordonate descresc
ă
tor în func
ţ
iede gravitatea impactului asupra persoanei. În primele pozi
ţ
ii, cele cu efecte negative sunturm
ă
toarele situa
ţ
ii:-
 
moartea unei rude;-
 
divor 
ţ
ul (separarea de un partener stabil);-
 
deten
ţ
ia privativ
ă
de libertate;-
 
c
ă
s
ă
toria;-
 
viol
ă
rile minore ale legii (c
ă
l
ă
toria f 
ă
ă
bilet în autobuz);-
 
schimbarea obiceiurilor alimentare (dietele);-
 
schimbarea ritmului de somn.Al
ţ
i factori au o importan
ţă
deosebit
ă
în dezvoltarea persoanei
ş
i anume asistarea la conflictefamiliale în perioada copil
ă
riei
ş
i conflictele cu autoritatea parental
ă
. Astfel sunt resim
ţ
ie cafrustrante
ş
i sunt generatoare de tr 
ă
iri negative:

Activity (119)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monik Gulap liked this
ciochinaoxanna liked this
Şerban Mihaela liked this
Crisssstina liked this
Crystyna Iacovet liked this
Agapi Daniela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->