Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
288Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REPREZENTĂRILE CONVENŢIONALE ÎN DESENUL DE CONSTRUCTII

REPREZENTĂRILE CONVENŢIONALE ÎN DESENUL DE CONSTRUCTII

Ratings: (0)|Views: 16,756|Likes:
Published by Emilia Niculescu

More info:

Published by: Emilia Niculescu on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

 
1
REPREZENTĂRILE CONVENŢIONALE ÎN
 DESENUL DE CONSTRUCTII
Reprezentările convenţionale folosite în planurile de lucrări în construcţii şi instalaţii su
nt semne
simbolice, care fac posibilă indicarea şi interpretarea unitară şi uniformă a materialelor folo
site, a
elementelor sau a părţilor de construcţie, a obiectelor şi aparatelor pentru diverse instalaţii, a mobilierului,a plantaţiilor etc.
 I
n cele ce urmează se indică modul de prezentare grafică a desenelor de construcţii, cuprinza
nd
reprezentări convenţionale de materiale, goluri de uşi şi ferestre, elemente de construcţii, obiecte sanitare,aparate electrice, mobilier, plantaţii şi semne de orientare a planurilor.
 
REPREZENTAREA MATERIALELOR.
 Pentru a recu
noaşte cu uşurinţă din ce materiale este alcătuit un element de construcţie sau un
ansamblu de ele
mente, reprezentate în desen prin secţiuni, se folo
sesc semnele conve
nţionale indicate în
tabela 1
, care scot în evidenţă componenţa elementelor res
pective.Tabela 1.I
n secţiunile orizontale (plane) se trasează numai conturul secţiunii, fără a se indica prin sim
bolurimaterialele.
în secţiunile desenate la scară mare materialele se reprezintă convenţion
al numai pe conturulfigurii. Ca
nd în secţiuni apar materiale a căror reprezentare convenţională nu este dată în tabelă se pot
 
2
 în
trebuinţa alte simboluri, indica
ndu-
se semnificaţia lor într 
-
o legendă. Dacă din cauza scării desenului
sau a dimensiunilor mici ale campului nu se pot figur
a reprezentările din tabela 1, se admit haşur 
area
uniformă, înnegrirea continuă sau lăsarea
 
fără nici o reprezentare a cîmpului, adăugîndu
-se, în caz de
nevoie, o notă sau o legendă explicativă.
 Intr-
o secţiune, umpluturile, materialele în praf, tencuielile, betoanele etc., reprezintă desene
grafice mai dense la
ngă liniile de contur şi mai rare spre mijlocul cîmpului ce se detaliază; dacă înreprezentare se foloseşte şi o haşurare, aceasta se trasează uniform pe întreaga suprafaţă a cîmpul
ui(fig. 1).Fig. 1. Reprezentarea materialelor de con
strucţie într 
-
un element în secţiune:
 a )
tencuiala unei cornişe;
b)
 pardoseală şi scafă de mozaic.
 
Cînd desenul reprezintă în secţiune un ansamblu de elemente din acelaşi material, pentru ca acesta să fieexpresiv şi uşor de citit, se folosesc repreze
n
tări convenţionale diferenţiate, nuanţînd corespunzător fiecare secţiune de material
(fig. 2).
Fig. 2. Reprezenta
rea convenţională a rupturilor unei secţiuni alcătuită din mai multe elemente şi materiale
 
La o construcţie din beton sau din beton armat elementele dispuse suprapus sau alăturat, avîndcompactităţi şi rezistenţe diferite, se diferenţiază în secţiunea desenului prin densitatea cîmpului punctatsau a echidistanţei haşurilor; de exemplu, în cazul betoanelor, cîmpurile mai dense se referă
la betoanelemai rezistente (fig. 3).Fig. 3.
Reprezentarea în secţiune a unor elemente suprapuse, din acelaşimaterial, prin diferenţiere convenţională:
a )beton simplu;
 
b) beton armat.
Suprafeţele de teren înclinate
— taluzurile —
se reprezintă convenţional prin linii trasate cu dis
-
tanţe progresiv din ce în ce mai mari. La cota maximă liniile se trag mai pline, apropiate şi scur 
te, iar, pe
măsură ce cota descreşte, acestea se trag mai subţiri, mai depărtate şi mai lungi (fig. 4) Suprafeţele pla
ne
înclinate se scot în evidenţă; după acelaşi principiu ca şi taluzurile, însă printr 
-
o haşură de linii paralele,trasate la distanţe pro
gresiv mai mari spre baza planului înclinat (fig. 5
), Reprezentările convenţionale din
figuril
e 4 şi 5
se folosesc at
ît la reprezentările în elevaţie cat şi la cele în plan.
 
 
3
Taluzurile cu forme curbe s
e reprezintă în plan (fig. 6.
a)
 prin linii subţiri echidistante
pe linia de
curbură şi trasate după direcţia razei, iar în elevaţie, prin linii trasate în lungul talu
- zul
ui şi distanţate
progresiv (fig. 6.b).Fig .4 Fig.5 fig.6Fig.
 
4
.
Reprezentarea talurilor
 
drepte
 
Fig. 5. Reprezentarea suprafetelor palne inclinateFig. 6. Reprezentarea taluzurilor curbe: a) în plan; b )
în elevaţie
 In unele cazuri, pentru reprezentarea materialelor se folosesc culorile, conf 
orm indicaţiilor din
tabela 2
. Culorile nu pot înlocui specificarea obligatorie a materialelor în lista respectivă.
Pentru
construcţii sau elemente care se demolează se foloseşte culoarea galbenă, iar pentru cele noi, culoarearoşie.
 Tabela 2

Activity (288)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ju Ju liked this
1 thousand reads
Gabi Visescu added this note
Mersi
Gabi Visescu added this note
Mesi
Titi Panzariu liked this
vascontin liked this
Denis Bucatica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->