Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BURNOUT Bibliografia

BURNOUT Bibliografia

Ratings: (0)|Views: 1,314|Likes:
Published by estela

More info:

Published by: estela on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
E
LENA
E
MBUENA
G
ARCIA
D
OCENTI
P
EDAGOGA
. E
SPECIALITZACIÓEN
O
RIENTACIÓ
E
SCOLARI
P
ROFESSIONAL
.
E
STEVE
-I
GNASI
G
AY
C
OSTA
M
ETGE
. E
SPECIALITZACIÓEN
M
EDICINA
P
REVENTIVAI
S
ALUT
P
ÚBLICA
.
ESGOTAMENT EMOCIONAL: EL RISC PSICOSOCIAL EN ELCENTRE DOCENT. (SÍNDROME DE
BURNOUT 
DOCENT)
BIBLIOGRAFIA PER AMPLIAR
© d’aquesta edició: UB Virtual - ICE, 2005
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Virtual
 
PÀGINA
2
BIBLIOGRAFIA
ASSERTIVITAT
CASTANYER, O. (1998)
La asertividad: expresión de una sana autoestima.
Barcelona: Desclée De Brouwer.DAVIS, M.; MATTHEW, McK.; ESHELMAN, E.R. (1987)
Técnicas de control emocio- nal.
Barcelona: Martínez Roca.HILL, N.; STONE, W.C. (1995)
La actitud mental positiva.
Barcelona: GrijalboMondadori.
BURNOUT
CALVETE, E.; VILLA, A. (1999) «Estrés y Burnout docente: influencia de variablescognitivas»,
Revista de Educación
. Núm. 319, maig/agost, pàgines 291-303.DE LA GÁNDARA, J.J. (1998)
Estrés y Trabajo: el síndrome de burnout.
Madrid:Cauce Editorial.DURÁN, M.A.; EXTREMERA, N.; REY, L. (2001) «Burnout en profesionales de la ense-ñanza: un estudio en Educación Primaria, Secundaria y Superior».
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
Vol. 17, núm. 1, juny, pàgines 45-62.GUERRERO, E.; VICENTE, F. (2001)
Síndrome de Burnout o desgaste profesional y afrontamiento del estrés en el profesorado 
. Càceres: Universidad de Extremadura.GIL-MONTE, P.; PEIÓ, J.M. (1997)
Desgaste psíquico en el trabajo: el síndrome de quemarse.
Madrid: Síntesis.JIMÉNEZ BERTOMEU, V.M. (2000) «El fenómeno del burnout en las profesiones deayuda»,
Revista de Treball Social 
. Núm. 159, setembre, pàgines 65-103.MASSANERO, M.A.; FORNÉS, J.; FERNANDEZ BENNASSAR, M.C. (1995) «Burnouten la enseñanza: análisis de su incidencia y factores determinantes»,
Revista de Educación
. Núm. 308, març/abril, pàgines 241-266.MINGOTE, J.C. (1998) «Síndrome burnout o síndrome de desgaste professional»,
Revista Formación Médica Continuada en Atención Primaria.
Vol. 5, núm. 8, octu-bre, pàgines 493-503.
ESTRÈS
AA.VV. (2001) «Estem [els docents] més estressats?»
Revista Guix 
. Núm. 274,maig, monogràfic.AA.VV. (2001) «Se’n diu estrès»
Revista Perspectiva Escolar 
. Núm. 254, abril,monogràfic.DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ I ASSUMPTES SOCIALS (1999)
Guía sobre el estrésrelacionado con el trabajo: ¿La sal de la vida o el beso de la muerte? 
Brussel·les:Comissió Europea.JANELLE, P.D. (2001)
Gestión del estrés: cómo vencer los obstáculos y mejorar su actitud y calidad de vida 
. Barcelona: Gestión 2000.
ESGOTAMENT EMOCIONAL: EL RISC PSICOSOCIAL EN EL CENTRE DOCENT…
BIBLIOGRAFIA PER AMPLIAR
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Virtual
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
 
PÀGINA
3
ESGOTAMENT EMOCIONAL: EL RISC PSICOSOCIAL EN EL CENTRE DOCENT…
BIBLIOGRAFIA PER AMPLIAR
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Virtual
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
MONCADA, S.; ARTAZCOZ, L.; GONZÁLEZ, M.P.; ESPASA, R. (2000)
Manual de pre- venció de l’estrès laboral als centres d’ensenyament secundari. Barcelona: 
Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona.TRAVERS, C.J.; COOPER, C.L. (1997)
El estrés de los profesores: La presión en la actividad docente 
. Barcelona: Paidós.
MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
AA.VV. (2002) «Mediar és educar»,
Revista Perspectiva Escolar.
Núm. 262, febrer,monogràfic.BOQUÉ, M.C. (2002)
Guia de la mediació escolar: materials per a l’acció educati- va 
. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat (Dossiers), núm. 60.GIRARD, K.; KOCH, S. (1997)
Resolución de conflictos en las escuelas: manual para educadores
. Buenos Aires: Granica.POKRAS, S. (1992)
Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemática- mente 
. Mèxic D.F.: Granica.
MÓN DOCENT
AINSCOW, M.; BERESFORD, J.; HARRIS, A. (2001)
Crear condiciones para la mejo- ra del trabajo en el Aula 
. Madrid: Narcea.CARDÚS, S. (2000)
El desconcert de l’educació.
Barcelona: La Campana.CARLSON, J.; THORPE, C. (1987)
Aprender a ser maestro 
. Barcelona: MartínezRoca.CELA, J.; PALOU, J. (1996)
Amb veu de mestre: un epistolari sobre l’experiència docent 
. Barcelona: Edicions 62.COSTA, M.; LÓPEZ, E. (1996)
Los Secretos de la Dirección
. Madrid: Pirámide.COX, S.; HEAMES, R. (2000)
Cómo enfrentar el malestar docente.
Barcelona:Octaedro.DAHLBERG, G.; MOSS, P.; PENCE, A. (1999)
Més enllà de la qualitat 
. Barcelona:Associació de Mestres Rosa Sensat (Temes d’Infància), núm. 34).PEREZ CABALÍ, M.L.; CARRETERO, M.R.; JUANDÓ, J. (2001)
Afectos, emociones y relaciones en la escuela.
Barcelona: Graó (Biblioteca de l’Aula).QUESADA, J. (2000)
I a qui carai importa l’ESO?... Com sobreviure a la Reforma.
Barcelona: Columna.SALA, T. (2001)
Petita crònica d’un professor a secundària 
. Barcelona: Edicions 62.ZUBIETA, J.C.; SUSINOS, T. (1992)
Las satisfacciones e insatisfacciones de losenseñantes.
Madrid: CIDE, MEC.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aljimce7148 liked this
alopez5883 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->