Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Informatica Economica, Nr. 4 (20)/2001

Revista Informatica Economica, Nr. 4 (20)/2001

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by qweasda
mpls
mpls

More info:

Published by: qweasda on Mar 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2010

pdf

text

original

 
Revista
 Informatica Economica
, nr. 4 (20)/2001
69
Noi tehnologii de comunicatie WAN: MPLS (2)
Lector dr. Razvan Daniel ZOTACatedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti,zota@inforec.ase.ro 
Continuam din numarul anterior al revistei prezentarea principalelor caracteristici ale celeimai noi tehnologii din domeniul comunicatiilor WAN, tehnologia comutarii multiprotocol cuetichete – MPLS, un nou protocol standardizat în care nodurile terminale adauga o etichetaunui pachet IP ce identifica drumul spre destinatie iar nodurile sunt directionate pe bazaetichetei, fara inspectarea headerului initial.
Cuvinte cheie:
comutare multiprotocol cu etichete, integrare IP-ATM, controlul traficului,clase de servicii, retele private virtuale.
plicatii MPLS
Exista trei aplicatii cunoscute pentruMPLS în centrul marilor retele ale furni-zorilor de servicii Internet (ISP): Controlultraficului (Traffic Engineering); Clase deservicii (Class of Service - CoS); Reteleprivate virtuale (VPN – Virtual PrivateNetwork).
Controlul traficului
Permite furnizorilor de servicii Internet saschimbe fluxurile de trafic de pe cel maiscurt drum calculat de IGP pe un drum maiputin congestionat de noduri din retea (vezifigura 1). Controlul traficului reprezinta a-plicatia principala a MPLS datorita cres-terii fara precedent a cererilor pentru resur-se de retea, natura critica a aplicatiilor IP sicresterea competitivitatii pe piata furni-zorilor de servicii Internet. O solutie desucces legata de controlul traficului poatebalansa cu succes traficul agregat din reteafolosindu-se diverse rute, legaturi, rutere sicomutatoare din retea astfel încât niciunadintre componente sa nu fie supra sau sub-utilizata. Rezultatul este o retea operata înmod eficient ce ofera servicii ce pot fianticipate.MPLS este potrivit pentru a fi folosit la îmbunatatirea performantelor de trafic înretele mari de furnizori de servicii internetdatorita urmatoarelor motive:
 
Suportul pentru drumuri prestabilitepermite administratorilor de retele sa spe-cifice cu exactitate drumul fizic pe care unLSP îl urmareste de-a lungul retelei furni-zorului de servicii;
 
Pot fi dezvoltate si folosite statistici re-feritoare la LSP-uri în scopul planificarii sianalizei pentru eventuala identificare agâtuirilor din retea si utilizarea trunchiu-rilor de retea, precum si pentru o viitoareextindere a retelei;
 
Rutarea bazata pe diverse restrictiiofera posibilitatea furnizorilor de serviciisa asigure nivele de performanta presta-bilite;
 
solutie bazata pe MPLS poate rula pes-te retele orientate pe pachet, nefiind limita-ta la infrastructuri ATM.
Clase de servicii
MPLS poate oferi un avantaj furnizorilorde servicii pe masura ce acestia încep saofere suport pentru servicii diferentiate(DiffServ). Modelul serviciilor diferentiatedefineste o varietate de mecanisme pentruclasificarea traficului într-un numar mic declase de servicii. Abonatii sunt motivati safoloseasca Internetul ca transport publicpentru diferite aplicatii variind de la trans-feruri de fisiere pâna la servicii sensibile la întârzieri cum ar fi cele legate de voce sauvideo. Pentru satisfacerea cerintelor utiliza-torilor, furnizorii de servicii Internet tre-buie sa adopte nu numai tactici de controlal traficului cât si tehnologii de clasificarea traficului.Un ISP poate utiliza una dintre urmatoareledoua abordari pentru a suporta clasa deservicii de directionare.Traficul ce se desfasoara printr-un anumitLSP poate fi introdus într-o coada pentrutransmisie pe fiecare interfata LSR bazân-
A
 
Revista
 Informatica Economica
, nr. 4 (20)/2001
 
70
du-se pe setarea bitilor de preceden-ta dinheader-ul MPLS;Un ISP poate colecta mai multe LSP-uripentru fiecare pereche de LSR-uri. FiecareLSP poate fi "aranjat" pentru a se oferiperformantele si latimile de banda garan-tate. Capatul de distributie (head-end) LSRpoate plasa un trafic de prioritate ridicata într-un LSP, un trafic de prioritate medie înalt LSP, un trafic "best-effort" într-un altreilea LSP si un trafic "less-than-best-effort" într-un al 4-lea LSP.
Fig. 1.
Folosirea drumului comutat LSP în locul drumului gasit de protocolulde rutare IGP în cadrul retelei furnizorului de serviciiMPLS ofera o mare flexibilitate între dife-rite tipuri de servicii ce pot fi oferiteclientilor. Bitii de precedenta sunt folositidoar pentru a clasifica pachetele în clase deservicii. Cel care determina tipul specificde serviciu suportat de fiecare clasificareeste furnizorul de servicii Internet.
 Retele private virtuale
O retea privata virtuala (VPN) simuleazaoperarea unei retele private de arie larga(WAN) peste reteaua publica Internet.Pentru a oferi o servicii viabile VPNclientilor, un ISP trebuie sa rezolve pro-blema confidentialitatii datelor si sa su-porte adrese private IP în cadrul reteleiVPN. MPLS ofera o solutie simpla si efi-cienta ambelor probleme, deoarece ia deci-ziile de directionare bazându-se pe valoa-rea etichetei si nu pe adresa de destinatiedin header-ul pachetului.Retelele VPN sunt în mod tipic construitefolosind 4 tipuri fundamentale de blocuride constructie:
 
Ziduri de protectie (firewalls) ce prote- jeaza fiecare sit client si ofera o interfatasigura catre Internet;
 
Autentificarea ce asigura verificareaschimburilor de date dintre siturile clienti-lor si situri de la distanta validate în pre-alabil;
 
Criptarea datelor pentru protectia aces-tora în timpul transportului de-a lungul In-ternetului;
 
Folosirea tunelelor de încapsulare pen-tru a oferi un serviciu de transport multi-protocol si a permite folosirea spatiului deadresa privat IP în cadrul unei retele VPN.
 
Revista
 Informatica Economica
, nr. 4 (20)/2001
71
 
Fig. 2.
Facilitati de VPN în dezvoltarea de retele private virtualeMPLS permite ISP sa ofere servicii deretea VPN prin asigurarea unui mecanismde tunelizare simplu, eficient, flexibil siputernic (vezi figura 2). Un furnizor deservicii Internet poate construi o retea VPNprin colectarea unei multimi de LSP-uripentru a oferi conmectivitate între situridiferite din cadrul retelei. Fiecare sit VPNpoate comunica catre ISP o multime deprefixe ce pot fi atinse de la situl local.Sistemul de rutare al ISP-ului distribuieapoi aceasta informatie încarcând eticheteprin reactualizarile protocolului de rutare,fie folosind un protocol de distributie aetichetelor. Identificatorii VPN permit unuisingur sistem de rutare sa suporte maimulte retele VPN ale caror spatii de adresese intersecteaza unul cu altul. În cele dinurma, fiecare LSR de intrare trimitetraficul în LSP-uri bazate pe o combinatie între adresa de destinatie a pachetului siinformatia de apartenenta VPN.
Fig. 3.
Retea IP Navigator MPLS
Concluzii
În conditiile dezvoltarii rapide cu care seconfrunta furnizorii de servicii Internet(sau, în general, furnizorii de servicii dindomeniul comunicatiilor de date), MPLSofera avantaje de control al traficului pebaza modelului IP-over-ATM:
 
Proiectare si operare mai simpla si maieficienta de retea;
 
Scalabilitate îmbunatatita.MPLS reprezinta ultimul pas în evolutiatehnologiei de comutare multinivel pentrucentrul retelei Internet. Bazat pe standardeIETF si luând în considerare experientamai multor solutii de comutare multinivel,MPLS combina folosirea schimbului deetichete în cadrul componentei de directi-onare cu rutarea IP, semnalizarea standar-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->