Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
110Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitate consolidata

Contabilitate consolidata

Ratings: (0)|Views: 5,152 |Likes:
Published by Croitorularisa

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Croitorularisa on Mar 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DINBACĂUFACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
CONTABILITATEA CONSOLIDATĂ
NOTE DE CURS
PROF.UNIV.DR.MIHAI DEJU
2009
CUPRINS 
Capitolul 1
CREŞTEREA INTERNĂ ŞI CREŞTEREA EXTERNĂ A ÎNTREPRINDERILOR
1.1.
 Importanţa şi limitele creşterii interne a întreprinderilor 
 
1.2.
Motivaţiile şi formele creşterii externe a întreprinderii 1.2.1. Motivaţiilecreşterii externe1.2.1. Formele creşterii externe1.3.Grupurile de societăţi - consecinţă a operaţiilor de creştere externă 1.3.1. Diverse abordări ale noţiunii de grup1.3.1.1.Abordarea economică a noţiunii de grup
1.3.1.2.
 Abordarea juridică a noţiunii de grup
1.3.1.3.
 Abordarea fiscală a noţiunii de grup1.3.1.4.Abordarea contabilă a noţiunii de grup
Capitolul 2
CONSOLIDAREA CONTURILOR ABORDARE TEORETICĂ 2.1.Noţiuni generale privind consolidarea.
2.1.1.
 Necesitatea consolidării
2.1.2.
 Definirea consolidării conturilor 
2.1.3.
 Rolul şi importanţa consolidării conturilor.
2.1.4.
 Avantajele şi limitele consolidării conturilor 
2.1.5.
Utilizatorii conturilor consolidate2.2.Sfera de aplicabilitate a consolidării conturilor..
2.2.1.
 Perimetrul de consolidare
2.2.2.
 Procentul de control 
2.2.3.
 Procentul de interes
2.2.4.
 Includeri obligatorii în perimetrul de consolidare 2.2.5 Excluderi din perimetrul de consolidare2.3.Metode şi tehnici de consolidare2.3.1.Caracterizarea generală a metodelor de consolidare
2.3.2.
Metoda integrării globale
2.3.3.
Metoda integrării proporţionale
2.3.4.
Metoda punerii în echivalenţă 
2.3.5.
Compararea metodelor de consolidare
2.3.6.
Consolidarea pe paliere2.3.7.Consolidarea directă 
Capitolul 3
 NORMALIZARE ŞI ARMONIZARE ÎN DOMENIUL CONTURILOR CONSOLIDATE 
3.1.
Conceptele de normalizare
3.2.
 Reglementările internaţionale privind consolidarea conturilor 3.3.Reglementări europene privind consolidarea conturilor Directiva aVII a, comentarii3.4.Normalizarea şi armonizarea contabilităţii româneşti3.5.Normalizarea şi armonizarea contabilităţii româneşti în privinţaconsolidării conturilor 
Capitolul 4
SITUA TII FINANCIARE CONSOLIDA TE 4.1.întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare consolidate2
 
4.2.Formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi pierdereconsolidat 4.3.Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anualeconsolidate
4.3.1
 Politici contabile
4.3.2
 Note explicative
4.4.
 Raportul consolidat al administratorilor 
4.5.
 Auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate4.6.Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anualeconsolidate
 BIBLIOGRAFIE 
1234. 5Deju MihaiFeleagă N.coordonator Feleagă N.Malciu Liliana RisteaM., DumitruC.G. SăcărinMarianContabilitate aprofundată Concepte. Modele. Studii de cazEditura Alma Mater, Bacău, 2008. Contabilitatea aprofundată,Ed. Economica, 1996III, EdituraSisteme contabile comparate, Economică,Bucureşti, 2000
Contabilitatea aprofundată, Ed. Economica,Bucureşti,2000. Contabilitate aprofundată, Editura Universitară,Bucureşti,2005Grupurile de societăţi şi repere ale interpretării conturilor consolidate, Editura Economică, Bucureşti, 2002
CAPITOLUL 1
CREŞTEREA INTERNĂ ŞI CREŞTEREA EXTERNĂ A ÎNTREPRINDERILOR
Întreprinderea, asemenea indivizilor, se naşte, creşte şi, mai devreme sau mai târziu,dispare.Apariţia unei întreprinderi are la bază "un proiect productiv, respectiv crearea şidistribuirea organizată de bunuri şi servicii"
1
.Concurenţa tot mai accentuată, evoluţia tehnologică şi dorinţa de performanţăobligă întreprinderile să se dezvolte, altfel spus, să crească. De fapt, creşterea este unfenomen destul de complex, ce poate să se realizeze prin modalităţi diverse, modalităţi caregenereaza multiple transformări cu consecinţe veritabile asupra structurii întreprinderilor.
1
'Bernard de Montmorillon,
 Encyclopédie de gestion,
vol. 1, Ed. Economica, Paris, 1997, pag.854
6vol. II
3

Activity (110)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
laurakor liked this
Judith Vigh liked this
Ionut Dumitrascu liked this
Mihaela Vraciu liked this
Cristina Tancau liked this
misu1957 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->