Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bytof Adam - Oneironautyka - Sztuka świadomego snu

Bytof Adam - Oneironautyka - Sztuka świadomego snu

Ratings:
(0)
|Views: 6,867|Likes:
Published by wedrowiec

More info:

Published by: wedrowiec on Mar 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
ADAM BYTOFONEIRONAUTYKA. SZTUKA
Ś
WIADOMEGO SNU
 (wyd. orygin.: 1996)Inne ksi
ąż
ki Adama Bytofa wydane dotychczas w Polsce:Jasno
ść
 
SPIS TRE
Ś
CI:
cychDziennik SnówZnaki Snu
 
Test rzeczywisto
ś
ci podczas dnia
Ć
wiczenie pami
ę
ci
Ć
wiczenia przed snem
Ś
wiadomo
ść
ci
ą 
g
ł
aTechniki tybeta
ń
skieTechnika Juana MatusaTechnika znaku na r
ę
ceStan relaksuMedytacjaWzmacnianie koncentracjiUtrzymanie
ś
wiadomo
ś
ciKo
ń
 
CZYM JEST ONEIRONAUTYKA?
Oneiros 
to po grecku sen, za
ś
 
nautike 
oznacza
ż
eglowanie. Podobnie jak akwanautyka to
“ż
eglowanie pod powierzchni
ą 
wody
, kosmonautyka jest
“ż
eglowaniem w kosmosie
, takoneironautyka jest s
ł
owem oznaczaj
ą 
cym
“ż
eglowanie w królestwie snu
. W krajach anglosaskich iw literaturze naukowej u
ż
ywa si
ę
terminu
lucid dream 
, czyli
 jasny sen
, w Polsce terminologianaukowa nie jest jeszcze okre
ś
lona, ale u
ż
ywa si
ę
zamiennie poj
ęć
 
 jasny sen
i
“ś
wiadomy sen
.Co to jest
ś
wiadomy sen? Na czym on polega?Otó
ż
 
ś
wiadomy sen to specyficzny rodzaj normalnego, codziennego snu. Jedyn
ą 
jego cech
ą 
 wyró
ż
niaj
ą 
c
ą 
jest to,
ż
e
ś
ni
ą 
cy zdaje sobie spraw
ę
w czasie snu z tego,
ż
e
ś
ni. Zazwyczaj gdy
ś
nimy jaki
ś
sen, jeste
ś
my przekonani, i
ż
jest on rzeczywisto
ś
ci
ą 
, dopóki si
ę
nie przebudzimy.Dopiero po przebudzeniu u
ś
wiadamiamy sobie,
ż
e to by
ł
tylko sen. We
ś
nie
ś
wiadomym wiemy wtrakcie trwania snu,
ż
e to co widzimy i w czym uczestniczymy
to tylko
sen.
Tylko
wzi
ę
te jest wcudzys
ł
ów, poniewa
ż
w rzeczywisto
ś
ci sen nie ulega os
ł
abieniu, nie traci swojej mocyoddzia
ł
ywania na nas. Wr
ę
cz przeciwnie, staje si
ę
on bardziej wyrazisty, kolory nabieraj
ą 
 
ż
ycia,pojawia si
ę
jakby naelektryzowana atmosfera, udziela nam si
ę
niesamowity, ekscytuj
ą 
cy nastrój:Oto wiem,
ż
e
ś
ni
ę
.Ponad po
ł
owa ludzi na
ś
wiecie mia
ł
a takie do
ś
wiadczenie raz, mo
ż
e dwa razy w
ż
yciu. Ma onomiejsce zupe
ł
nie spontanicznie, najcz
ęś
ciej w dzieci
ń
stwie lub m
ł
odo
ś
ci. Wi
ę
kszo
ść
jednak szybkoo tym zapomina, nie wiedz
ą 
c,
ż
e oto przesz
ł
a obok prawdziwego skarbca wiedzy i do
ś
wiadczenia,by
ć
mo
ż
e najwi
ę
kszej przygody swojego
ż
ycia.
Wtajemniczeni
wiedzieli od tysi
ę
cy lat,
ż
e
ś
wiadomy sen mo
ż
na opanowa
ć
poprzez
ć
wiczenia, jednak
ś
wiat nauki oficjalnej potwierdzi
ł
tak
ą 
mo
ż
liwo
ść
dopiero przed oko
ł
o dwudziestu pi
ę
ciu laty.Dlaczego jednak tak szybko ro
ś
nie popularno
ść
jasnych snów?
Ź
ród
ł
a tej popularno
ś
ci nale
ż
y prawdopodobnie upatrywa
ć
w fakcie, i
ż
 
ś
wiadome sny s
ą 
nie tylkoniezwykle
ż
ywe, kolorowe, ekscytuj
ą 
ce i ca
ł
kowicie bezpieczne, lecz tak
ż
e poddaj
ą 
si
ę
, w bardzowysokim stopniu, naszej kontroli. Jest to wspania
ł
e do
ś
wiadczenie.Oto zdajemy sobie spraw
ę
,
ż
e
ś
wiat dooko
ł
a nas, przedmioty, postacie, wydarzenia s
ą 
wytworaminaszego umys
ł
u i mamy nad nimi ca
ł
kowit
ą 
w
ł
adz
ę
. Mo
ż
emy je przekszta
ł
ca
ć
, powodowa
ć
,
ż
eznikaj
ą 
albo si
ę
pojawiaj
ą 
. Mo
ż
emy podró
ż
owa
ć
do egzotycznych krain, na inne planety, do innych
ś
wiatów, odwiedza
ć
m
ę
drców i guru albo naszych ukochanych zmar
ł
ych i rozmawia
ć
z nimi, uczy
ć
 si
ę
, mo
ż
emy zaprosi
ć
do erotycznego snu najbardziej wymarzonych,
wy
ś
nionych
partnerów,prze
ż
ywa
ć
ekscytuj
ą 
ce przygody itp.Jasne sny s
ą 
 
ź
ród
ł
em przyjemno
ś
ci, samopoznania, do
ś
wiadczenia i m
ą 
dro
ś
ci. Nie s
ą 
tylko
ekscytuj
ą 
c
ą 
rozrywk
ą”
lub realizacj
ą 
 
najbardziej ukrytych pragnie
ń”
, jak chc
ą 
je widzie
ć
niektórzy,ale wnosz
ą 
w nasze
ż
ycie wi
ę
cej rado
ś
ci, wiedzy i do
ś
wiadczenia oraz powoduj
ą 
,
ż
e zaczynamyinaczej patrze
ć
na siebie samych i nasz
ą 
codzienno
ść
. Je
ż
eli nauczymy si
ę
kierowa
ć
swoimpost
ę
powaniem we
ś
nie, to na jawie tak
ż
e b
ę
dziemy mieli wi
ę
cej si
ł
i zaufania do siebie, co pomo
ż
enam zrealizowa
ć
nasze marzenia w realnym
ż
yciu.Wszyscy wielcy mistycy i m
ę
drcy
ś
wiata mówi
ą 
,
ż
e zwyk
ł
a
ś
wiadomo
ść
jest jak sen, a prawdziwe
ż
ycie rozpoczyna si
ę
, gdy mamy do
ść
si
ł
y i odwagi, aby si
ę
przebudzi
ć
. Przebudzi
ć
we
ś
nie?Pewien cz
ł
owiek znalaz
ł
jajko or
ł
a i umie
ś
ci
ł
je w kurniku u siebie w zagrodzie. Ma
ł
y orze
ł
ek wyklu
ł
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
SiguardDraconis liked this
zocha_85f5105 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->