Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isihasmul - Staniloaie

Isihasmul - Staniloaie

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 72|Likes:
Published by sendroiu
Despre Isihasm
Despre Isihasm

More info:

Published by: sendroiu on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
A. SECŢIUNEA I:
. SECŢIUNEA I:
Argument:
 
Argument:
1. Isihasmul românesc – un moment teologic şi cultural în istoria Europei:
. Isihasmul românesc – un moment teologic şi cultural în istoria Europei:
 
„Se poate observa, cu bucurie, că ultimele decenii se află sub semnul unei deschideri către un sănătos şi constructivecumenism, prin care se recunosc şi se apreciază adevăratele şi autenticele valori pe care Duhul Sfânt le-a generat şi continuă să o facă în orice parte a lumii. Occidentul, tot mai turmentat şi obosit de frenezia ritmurilor consumistice ale unei societăţi care sesecularizează progresiv, priveşte cu simpatie şi speranţă spre valorile pe care isihia le-a izvorât, secole de-a rândul, în Biserica
1
 
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIAFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
SECŢIA TEOLOGIE PASTORALĂ
IsihasmIsihasmulul românesromânescc
 
Între practicarea sfintelor nevoinţe aleÎntre practicarea sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii şi înnobilarea spiritului uman prindesăvârşirii şi înnobilarea spiritului uman prin culturăcultură
- lucrare de seminar la Istoria Bisericii Ortodoxe Române -- lucrare de seminar la Istoria Bisericii Ortodoxe Române -
 
Ortodoxă. Iar Orientul creştin e dispus nu doar să accepte valori ale experienţei creştine ale fraţilor lor catolici, ci şi să ofere caexemplu propriile experienţe. Dintre care isihasmul e cea mai importantă şi mai definitorie”
1
.Arhimandritul JUVENALIE IONAŞCU
Socotită a fi o „cultură minoră”
2
, în raport cu aşa-numitele „culturi majore” ale Occidentuluieuropean, cultura românească şi-a afirmat în modul său unic capacităţile de transformare şi înnobilare ale spiritului uman, şi aceasta cu atât mai mult cu cât bogăţia intrinsecă şi multitudinea desemnificaţii ale culturii noastre naţionale se relevă din aparenta sa dezvoltare modestă, despre cares-a afirmat că stă sub semnul imitării fondului cultural oriental sau occidental, aportul originalromânesc fiind, într-o asemenea logică a afirmaţiilor, de o valoare şi importanţă extrem de scăzută.„Modestia” culturii româneşti şi parcursul său propriu, într-un teritoriu al atâtor confruntări politice, în spaţiul de interferenţă al atâtor curente culturale poate părea deconcertantă pentru cercetătorulavid după senzaţionalul unor epoci istorice unanim recunoscute a fi definitorii pentru întregulparcurs al istoriei omenirii.Astfel, în Occident se vorbeşte adesea, şi pe bună dreptate, despre Ortodoxia rusă sau despreOrtodoxia greacă, însă sunt cunoscute foarte puţine lucruri despre ceea ce a transmis Ortodoxiaromânească de-a lungul secolelor. În cea mai mare măsură, acesta este motivul ignorării, în unelemedii intelectuale, a bogăţiei spirituale a unei ţări în care tradiţia creştină şi cultura populară au trăit într-o deosebită armonie, de-a lungul întregii sale istorii
3
.Situându-se la interferenţa culturii Orientului cu cea a Occidentului, poporul român s-a văzutnevoit, de-a lungul întregii sale deveniri, să realizeze un dificil echilibru între lumea greacă şi ceaslavă, pe de-o parte, şi lumea latină, căreia îi aprţinea, pe de alta.Acest lucru se observă cu precădere din spiritualitatea poporului român, după cum spunea şiPărintele Dumitru Stăniloae:
„Spiritualitatea ortodoxă românească se distinge printr-un deosebit echilibrucuprinzător al tuturor valorilor, punând în şi mai mare relief trăsăturilor Ortodoxiei. Ea are luciditatealatinităţii şi simţul de taină al existenţei, proprii Răsăritului; valoarea persoanei şi necesitatea slujirii;rugăciunea în linişte şi inima sensibilă pentru aproapele; orientarea spre Dumnezeu şi grija de om”
4
.Aceste scurte reflecţii culturale reprezintă premisele pentru demonstrarea aportului colosal pecare spiritualitatea românească l-a adus în orizontul valorilor europene. Din această perspectivă,isihasmul românesc reprezintă un moment aparte în istoria spiritualităţii şi culturii europene,reflectând imaginea de ansamblu a unui monahism organizat, care a existat din cele mai vechitimpuri şi care şi-a găsit expresia cea mai înaltă în contextul reînnoirii isihaste din secolul al XVIII-lea, înainte ca această renaştere duhovnicească filocalică să se fi petrecut în spaţiul ortodox grec sau rus.
2. Sensul studiilor dedicate isihasmului românesc:
. Sensul studiilor dedicate isihasmului românesc:
În mod evident, spiritualitatea românească este în chip profund şi specific isihastă. RugăciuneaÎn mod evident, spiritualitatea românească este în chip profund şi specific isihastă. Rugăciunea inimii şi sistemul doctrinar care îi aparţine au marcat profund spiritualitatea românească, dândinimii şi sistemul doctrinar care îi aparţine au marcat profund spiritualitatea românească, dând naştere unor prototipuri culturale şi duhovniceşti menite să afirme în mod cu totul original, atâtnaştere unor prototipuri culturale şi duhovniceşti menite să afirme în mod cu totul original, atât cultura, cât şi spiritualitatea românească, o cultură şi o spiritualitate deschise înnoirii, ancorate încultura, cât şi spiritualitatea românească, o cultură şi o spiritualitate deschise înnoirii, ancorate în 
1
Părintele Juvenalie Ionaşcu,
Experienţa rugăciunii lui Iisus în spiritualitatea românească 
, editura Anastasia, Bucureşti, 2001, p. 5.
2
Eugen Lovinescu,
Istoria civilizaţiei române moderne
, vol. I, editura De Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1968, p. 39.
3
Mitropolitul Serafim Joantă, Isihasmul, tradiţie şi cultură românească, traducere de Iuliana Iordăchescu, editura Anastasia, Bucureşti,1994, p. 13.
4
 
Ibidem
, p. 16.
2
 
mod realist în mediul şi contextul european. În acest sens, în comparaţie cu umanismul european,mod realist în mediul şi contextul european. În acest sens, în comparaţie cu umanismul european, cultura română a elaborat un model umanist isihast, adaptat perfect civilizaţiei isihaste a neamuluicultura română a elaborat un model umanist isihast, adaptat perfect civilizaţiei isihaste a neamului românescromânesc
..Lucrarea de faţă are menirea de a sintetiza marile teme şi momente ale isihasmului românesc,Lucrarea de faţă are menirea de a sintetiza marile teme şi momente ale isihasmului românesc,  într-o primă fază, a lansării unor argumente generale, fiind evidenţiate figurile marilor isihaşti ce au într-o primă fază, a lansării unor argumente generale, fiind evidenţiate figurile marilor isihaşti ce au activat pe teritoriul ţării noastre, pentru ca partea esenţială a studiului să se axeze pe detaliereaactivat pe teritoriul ţării noastre, pentru ca partea esenţială a studiului să se axeze pe detalierea cronologică a dezvoltării spiritualităţii isihaste în spaţiul romînesc.cronologică a dezvoltării spiritualităţii isihaste în spaţiul romînesc.Tema studiului de faţă vizează analizarea exemplelor particulare în contextele diferite careTema studiului de faţă vizează analizarea exemplelor particulare în contextele diferite care le-au generat. Metoda de studiu constă în prezentarea unei analize cât mai obiective a marilor teme,le-au generat. Metoda de studiu constă în prezentarea unei analize cât mai obiective a marilor teme, momente şi date istorice referitoare la originea şi dezvoltarea isihasmului românesc.momente şi date istorice referitoare la originea şi dezvoltarea isihasmului românesc.În fond, inteia şi datoria întocmirii unei asemenea prezenri trebuie priveasÎn fond, inteia şi datoria întocmirii unei asemenea prezenri trebuie priveas evidenţierea particularităţilor spiritualităţii isihaste româneşti, mai puţin cunoscută decât ceaevidenţierea particularităţilor spiritualităţii isihaste româneşti, mai puţin cunoscută decât cea rusească sau cea grecească, însă nu mai puţin bogată şi profundă. Astfel, prezentarea isihasmuluirusească sau cea grecească, însă nu mai puţin bogată şi profundă. Astfel, prezentarea isihasmului românesc înseamnă prezentarea experienţei particulare a aceleiaşi Ortodoxii cu care spiritualitatearomânesc înseamnă prezentarea experienţei particulare a aceleiaşi Ortodoxii cu care spiritualitatea românească se află într-o comuniune organică şi să reflecte puncte specifice care să exprime vocaţiaromânească se află într-o comuniune organică şi să reflecte puncte specifice care să exprime vocaţia ecumenică a acestei spiritualităţi.ecumenică a acestei spiritualităţi.
B. SECŢIUNEA a II-a:
. SECŢIUNEA a II-a:
Aspecte preliminareA
 
specte preliminare
1. Rugăciunea isihastă în spiritualitatea ortodoxă – Cadrul istorico-teologic:
. Rugăciunea isihastă în spiritualitatea ortodoxă – Cadrul istorico-teologic:
„Pentru orice creştin, rugăciunea este atitudinea cea mai naturală a firii sale în faţa Creatorului; Homo adorans exprimă cu„Pentru orice creştin, rugăciunea este atitudinea cea mai naturală a firii sale în faţa Creatorului; Homo adorans exprimă cu  fidelitate „numele omului”. Rugăciunea e întâlnirea personală între Dumnezeu şi om, e experienţa acestui „eveniment”. Rugăciunea fidelitate „numele omului”. Rugăciunea e întâlnirea personală între Dumnezeu şi om, e experienţa acestui „eveniment”. Rugăciunea 
5
 
Părintele Juvenalie Ionaşcu,
op. cit.
, p. 19.
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Romila Dan liked this
waltdisne liked this
daniel coriu liked this
eusuntombun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->