Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STATUTUL BOR

STATUTUL BOR

Ratings: (0)|Views: 539|Likes:
Published by andu202000

More info:

Published by: andu202000 on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
S T A T U T U L PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREABISERICII ORTODOXE ROMÂNEDispoziţii generaleArt. 1 -
Biserica Ortodoxă Română este comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici, monahi şimireni, constituiţi canonic în parohii şi mânăstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate îninteriorul şi în afara graniţelor României, care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl,Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi participă la viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.
Art. 2
- (1) Biserica Ortodoxă Română, de origine apostolică, este şi rămâne în comuniune şiunitate dogmatică, liturgică şi canonică cu Biserica Ortodoxă universală.(2) Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea şi în lucrarea sa pastorală, misionară şi administrativă.
Art. 3
- (1) Biserica Ortodoxă Română are conducere sinodală ierarhică, potrivit învăţăturii şicanoanelor Bisericii Ortodoxe şi tradiţiei sale istorice.(2) Biserica Ortodoxă Română se administrează în mod autonom prin organisme propriireprezentative, constituite din clerici şi mireni, potrivit Sfintelor Canoane, dispoziţiilor prezentuluiStatut şi altor dispoziţii ale autorităţii bisericeşti competente.
Art. 4
- (1) Biserica Ortodoxă Română este autonomă faţă de Stat şi faţă de alte instituţii.(2) Biserica Ortodoxă Română stabileşte relaţii de dialog şi cooperare cu Statul şi cu diferiteinstituţii pentru împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaţionale şi social-filantropice.
Art. 5
- (1) Biserica Ortodoxă Română cuprinde pe creştinii ortodocşi din ţară şi pe creştiniiortodocşi români din afara graniţelor ţării, precum şi pe cei primiţi canonic în comunităţile ei.(2) Biserica Ortodoxă Română este naţională şi majoritară potrivit vechimii apostolice,tradiţiei, numărului de credincioşi şi contribuţiei sale deosebite la viaţa şi cultura poporului român.Biserica Ortodoxă Română este Biserica neamului românesc.
PARTEA I OrganizareaArt. 6 -
(1) Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie, cu titulatura
„PatriarhiaRomână".
(2) Patriarhia Română cuprinde eparhii (arhiepiscopii şi episcopii) grupate în mitropolii, precum şi alte unităţi în interiorul sau în afara graniţelor României, după cum urmează:
 A. In interiorul graniţelor României:
I. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei,
cuprinzând:1.Arhiepiscopia Bucureştilor, cu sediul în municipiul Bucureşti;2.Arhiepiscopia Tomisului, cu sediul în municipiul Constanţa;3.Arhiepiscopia Târgoviştei, cu sediul în municipiul Târgovişte;4.Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, cu sediul în municipiul Curtea de Argeş;5.Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, cu sediul în municipiul Buzău;6.Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu sediul în municipiul Galaţi;7.Episcopia Sloboziei şi raşilor, cu sediul în municipiul Slobozia;8.Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, cu sediul în municipiul Alexandria;9.Episcopia Giurgiului, cu sediul în municipiul Giurgiu;10.Episcopia Tulcii, cu sediul în municipiul Tulcea;11.
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,
cuprinzând: 11. Arhiepiscopia Iaşilor, cu sediul înmunicipiul Iaşi;
 
2
STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA {IFUNC}IONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
12.Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, cu sediul în municipiulSuceava;13.Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, cu sediul în municipiul Roman14.Episcopia Huşilor, cu sediul în municipiul Huşi;
III.Mitropolia Ardealului,
cuprinzând:15.Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în municipiul Sibiu;16.Episcopia Covasnei şi Harghitei, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc;
IV.Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramure-şului,
cuprinzând:17.Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;18.Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu sediul în municipiul AlbaIulia;19.Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu sediul în municipiul Oradea;20.Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, cu sediul în municipiul BaiaMare;21.Episcopia Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău;
V.Mitropolia Olteniei,
cuprinzând:22.Arhiepiscopia Craiovei, cu sediul în municipiul Craiova;23.Arhiepiscopia Râmnicului, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea;24.Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin;25.Episcopia Slatinei si Romanatilor, cu sediul în municipiul Slatina;
VI.Mitropolia Banatului,
cuprinzând:26.Arhiepiscopia Timişoarei, cu sediul în municipiul Timişoara;27.Arhiepiscopia Aradului, Ienopolei si Hălmagiului , cu sediul în municipiul Arad;28.Episcopia Caransebeşului, cu sediul în municipiulCaransebeş;29.Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ în Vârşeţ;30.Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul înGyula;31. Episcopia Devei si Hunedoarei.
VII. Unităţi dependente direct de Patriarhia Română:
Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei.
 B. In afara graniţelor României:
I.Mitropolia Basarabiei, autonomă şi de stil vechi şi Exar-hat al Plaiurilor,
cuprinzând:31.Arhiepiscopia Chişinăului, cu sediul în municipiulChişinău;32.Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşulBălţi;33.Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail), cu sediul în oraşul Cantemir;34.Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea OrtodoxăRomână din Transnistria), cu sediul la Dubăsari;
II.Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentaleşi Meridionale,
cuprinzând:35.Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, cu sediul la Paris;36.Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu sediul la Roma;37.Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid;
III.Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, EuropeiCentrale şi de Nord,
cuprinzând:
 
STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA {IFUNC}IONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
3
38.Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, cu sediul la Nürnberg;39.Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm;
IV.
(40)
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor douăAmerici,
cu sediul la Chicago;
V.
(41)
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi NoiiZeelande,
cu sediul la Melbourne;
VI.Reprezentanţe ale Patriarhiei Române:
AşezăminteleRomâneşti de la Locurile Sfinte (Ierusalim, Iordan şi Ierihon),Parohia Ortodoxă Română de la Sofia (Bulgaria), ReprezentanţaPatriarhiei Române pe lângă instituţiile europene (Bruxelles);
VII.Unităţile ortodoxe române care păstrează legăturispirituale şi culturale cu Patriarhia Română:
AşezăminteleRomâneşti din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu şi altele).
Art. 7
- (1) Înfiinţarea, desfiinţarea, modificarea teritorială şi schimbarea titulaturiimitropoliilor, arhiepiscopiilor şi episcopiilor se fac prin hotărâri ale Sfântului Sinod ţinând seamade cerinţele pastoral-misionare şi luând în considerare organizarea administrativ-teritorială astatului.(2)Titulatura mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi episcopilor este cea a mitropoliei sau aeparhiei în care păstoresc. Titulatura episcopilor-vicari patriarhali, a episcopilor-vicari şi aarhiereilor-vicari se stabileşte de Sfântul Sinod, la propunerea Patriarhului pentru episcopii-vicari patriarhali şi a chiriarhului locului pentru episcopii-vicari şi arhiereii-vicari.(3)Ierarhii eparhioţi din unele scaune chiriarhale cu trecut istoric recunoscut şi cu importanţă pastoral-misionară, administrativă şi cultural-naţională, care s-au distins printr-o slujire chiriarhalădeosebită şi îndelungată a Bisericii, la propunerea Patriarhului făcută în consultare cu SinodulPermanent, pot primi cu aprobarea Sfântului Sinod ranguri cu titlu personal, de mitropolit onorificcei dintre arhiepiscopi şi de arhiepiscop onorific cei dintre episcopi, eparhia păstrându-şi încontinuare locul stabilit în dipticele canonic şi administrativ al Bisericii Ortodoxe Române. Deasemenea, episcopiile vechi pot deveni arhiepiscopii, pe baza unei motivaţii temeinice.(4)Membrii Sfântului Sinod cărora li se acordă rangurionorifice cu titlu personal vor fi înscrişi în lista membrilor Sfân-tului Sinod şi pomeniţi la slujbele religioase după mitropoliţii,respectiv, după arhiepiscopii din ordinea administrativă a BisericiiOrtodoxe Române.(5)Succesorii în scaunul arhiepiscopilor şi episcopilor careau primit ranguri onorifice cu titlu personal nu preiau dreptul de a folosi aceste ranguri.(6)Hotărârile luate în temeiul prevederilor alin. (1), (2) şi(3) din prezentul articol se comunică ministerului de resort.
Art. 8
- (1) Organizarea canonică şi pastorală a credincioşilor ortodocşi români din afaragraniţelor României se asigură de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.(2) Episcopiile, arhiepiscopiile, mitropoliile şi alte unităţi bisericeşti din afara graniţelor ţăriisunt organizate şi funcţionează în conformitate cu statutele proprii, aprobate de Sfântul Sinod,concordante cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
CAPITOLUL I Organizarea centrală Art. 9
- În Biserica Ortodoxă Română, la nivel centralfuncţionează:
I.Organisme centrale deliberative:A.
Sfântul Sinod;
B.
Sinodul Permanent;
C.
Adunarea Naţională Bisericească;
II.Organisme centrale executive:

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Antonia Vodoiu liked this
turore liked this
monamag liked this
petrisor82 liked this
StefanSeptember liked this
melanylacrima liked this
diaady liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->