Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Điểm kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Năm học 2009 - 2010

Điểm kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Năm học 2009 - 2010

Ratings: (0)|Views: 1,433|Likes:
Published by hiepkhachquay
Điểm cả ba khối
Điểm cả ba khối

More info:

Published by: hiepkhachquay on Mar 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2011

pdf

text

original

 
STTHvà tênLpMônNgày KTVi phmim
1Phan Thanh ng11A2Ting Anh30/01/2010Trao i bài6.25/2 = 3.12Nguyn Văn Nho10B5Văn23/01/2010DKT không úng phòng0.03Mai Phưc ng10B4Văn23/01/2010DKT không úng phòng0.04Nguyn Kim Hng10B5Văn23/01/2010DKT không úng phòng0.05oàn Thanh Hi12B5Văn16/01/2010Sdng tài liu0.06Nguyn ThNgc Hân12B3Văn16/01/2010Sdng tài liu0.07Nguyn Chí Hin12B2Văn16/01/2010Sdng tài liu0.08Phm Hng Huân12B3Văn16/01/2010Sdng tài liu0.09Thái ThKim Hương12B1Văn16/01/2010DKT không úng phòng0.010Tô Phương Tính12B3Văn16/01/2010DKT không úng phòng0.011Trương Văn To12B1Văn16/01/2010Sdng tài liu0.012Nguyn c Toàn12B6Văn16/01/2010Sdng tài liu0.013Hunh Hi Triu12B4Văn16/01/2010Sdng tài liu0.014Mai Hng Vi12B1Văn16/01/2010Sdng tài liu0.015Nguyn ThDim10B8Văn23/01/2010DKT không úng phòng0.016ng ThThư10B8Văn23/01/2010Sdng tài liu0.017Phm Hoàng Nam11A2a03/03/2010Sdng tài liu0.018HTin Dũng11B5a03/03/2010Sdng tài liu0.019Võ Vit Duy11B1a03/03/2010Sdng tài liu0.020Nguyn ThBé Gil11B1a03/03/2010Sdng tài liu0.021Trn ThNgc Hân11B1a03/03/2010Sdng tài liu0.0
22Dương Văn t10B6Vt lí03/03/2010Sdng tài liu0.0
23Dương ThNgc Bích10CVt lí03/03/2010Sdng tài liu0.024Nguyn An Toàn10B7a lí27/02/2010Sdng tài liu0.025Biên Thanh Thùy12A2Sinh11/03/2010Trao i bài8.7/2 = 4.426Phm Ngc Y12A2Sinh11/03/2010Trao i bài9.0/2 = 4.527Trương Hi ăng10B1Hóa27/02/2010Sdng tài liu0.028Lê Văn Pháp10B7Hóa27/02/2010DKT không úng phòng0.029Trà Ngc Yn11B4Lí27/02/2010Sdng tài liu0.030Nguyn Minh Trí11B3Lí27/02/2010Sdng tài liu0.031Phan ThHng im12B3S06/03/2010Sdng tài liu0.032Nguyn Hoàng Hp12B6S06/03/2010Sdng tài liu0.0
33Hunh ThDim Mi12B6S06/03/2010Sdng tài liu0.034Phm ThMi12B5S06/03/2010Sdng tài liu0.0
35Nguyn ThTú Trinh10A2Sinh13/03/2010Sdng tài liu0.036Nguyn ThKiu Vân10A1Sinh13/03/2010c bài cho bn0.037Nguyn Lê Duy Thc10B1Sinh13/03/2010Sdng tài liu0.038Trn ThHng12B1Toán27/03/2010Sdng tài liu0.039Bùi Văn Thng12B1Toán27/03/2010Không np bài0.040Nguyn ThMHu11CT.Anh 31/03/2010Trao i bài5.0/2 = 2.541Trn ThDim Hương11CT.Anh 31/03/2010Trao i bài8.5/2= 4.342inh ThNgc Bn10B7S13/03/2010Sdng tài liu0.0
43Dương Văn t10B6S13/03/2010Sdng tài liu0.0
44Trn Nô Gil10B1S13/03/2010Sdng tài liu0.045Lê Anh Hoàng10B2S13/03/2010Sdng tài liu0.0
DANH SÁCH HC SINH VI PHM QUY CH KIM TRA
 
46Nguyn ThBé Hon10B8S13/03/2010Sdng tài liu0.047Phm Vũ Linh10B6S13/03/2010Sdng tài liu0.048Nguyn Quc S10B4S13/03/2010Sdng tài liu0.049Bùi Duy Tun10B1S13/03/2010Sdng tài liu0.050Trn Văn Vũ10B5S13/03/2010Sdng tài liu0.051Phan Vân Linh11B2S03/04/2010Sdng tài liu0.052Hunh Thanh Tin11B1S03/04/2010Sdng tài liu0.053Hng Phúc Vinh11B3S03/04/2010Sdng tài liu0.054Trn ThMXuyên11B2S03/04/2010Sdng tài liu0.0
55Hunh ThDim Mi12B6T.Anh 08/04/2010Sdng tài liu0.056Phm ThMi12B5T.Anh 08/04/2010Sdng tài liu0.0
57Bùi Văn Thng12B1T.Anh 08/04/2010Sdng tài liu0.0
 Danh sách chia phòng kim tra ã ưc niêm yt trên bng tin. Hc sinh tham gia kim tra không úng phòng quy nh thì KHÔNG im,MIN KHIU NI.
 
PhòngHvà tênLpToán 1Toán 2Toán 3Lí 1Hóa 1Hóa 2SinhVăn 1Văn 2SaTAnh 1TAnh 2TAnh 3
1 Lâm ThThu An 10A1 4.0 3.5 5.5 5.5 8.0 4.5 5.5 8.0 2.8 7.81 Nguyn Thúy An 10A1 6.3 1.0 1.5 4.0 6.5 3.5 3.5 8.5 1.3 6.51 Lê ThTuyt Băng 10A2 5.0 7.5 7.0 6.5 5.8 4.0 5.5 8.0 4.3 9.51 Phan ThCm 10A2 6.0 6.5 8.5 7.0 5.0 5.0 4.5 9.5 4.5 6.31 Lê ThMChi 10A1 4.5 4.0 1.0 5.0 2.3 6.0 5.0 6.0 4.5 6.51 Nguyn ThDim Chi 10A2 1.8 3.3 4.0 5.0 3.8 5.5 5.0 8.5 3.3 5.01 Lưu c Chuyên 10A1 4.5 6.5 6.0 7.5 6.5 5.0 4.0 8.5 4.5 8.81 ào Ngc Dim 10A1 2.3 6.0 5.5 7.0 7.5 4.0 4.0 9.0 5.0 7.31 Lê ThNgc Din 10A1 4.3 8.8 2.5 5.0 5.3 5.0 2.5 9.0 2.8 8.31 Phan MDin 10A1 8.0 4.0 3.0 6.0 4.8 5.5 5.0 9.0 3.3 6.01 Phan Thùy Du 10A1 5.5 5.0 4.0 5.8 7.8 3.5 9.0 3.8 8.31 Nguyn Hoàng D10A1 1.3 7.8 6.0 7.0 6.0 4.5 5.0 8.0 2.8 6.01 Hunh Minh Dương 10A2 8.5 8.0 9.5 7.3 5.3 4.5 3.0 8.0 3.0 5.81 Võ Hoàng Duy 10A1 10.0 7.3 10.0 9.6 10.0 6.5 8.0 10.0 6.5 9.51 Lâm Lê Tho Duyên 10A1 2.5 6.0 1.5 5.8 7.5 5.0 5.5 7.5 4.8 7.01 Lê Công c 10A1 2.0 3.0 2.0 2.01 Trnh Văn ương 10A1 0.8 7.5 7.5 4.2 3.8 3.5 3.0 7.0 3.0 4.01 Nguyn Hoàng Giang 10A1 6.8 2.5 2.0 8.0 8.0 5.0 6.0 9.0 3.5 8.51 Phm ThGương 10A2 7.5 5.0 6.5 7.8 7.0 6.0 6.0 9.0 5.5 9.31 Trn ThNgc Hân 10A1 7.5 6.3 6.0 7.8 8.8 6.0 5.0 8.5 4.8 7.51 Lê Công Hu 10A2 3.8 3.0 6.5 6.0 4.5 4.0 4.5 8.0 4.0 9.01 Bùi ThThu Hin 10A1 2.0 5.3 2.5 6.3 4.3 6.0 5.0 8.5 3.5 7.01 Lương c Hin 10A2 3.5 5.0 7.5 6.0 5.5 4.0 5.0 8.5 4.0 9.81 Mai Thanh Hip 10A2 0.5 2.5 2.0 3.5 3.0 3.0 4.0 9.0 3.5 3.81 Dương Chí Hiu 10A2 4.5 6.0 7.0 8.0 4.5 4.5 7.0 8.0 4.0 6.31 Trương Văn Hp 10A1 8.0 8.3 8.5 8.5 7.5 5.0 7.0 7.5 6.0 7.31 Nguyn ThKha 10A2 5.0 5.5 6.0 5.3 5.0 5.0 7.0 8.0 2.8 8.31 Nguyn Văn Kha 10A1 2.8 6.8 6.0 8.5 4.0 5.0 7.0 8.0 2.0 7.31 Phm Hu Khi 10A2 3.8 4.0 7.0 6.6 4.8 4.0 5.5 8.0 3.5 6.32 Trn Quc Khi 10A1 4.5 6.8 6.5 6.0 6.0 5.0 4.5 8.5 4.0 5.32 Trn Duy Khánh 10A2 2.5 4.0 9.0 6.0 5.5 4.0 1.5 7.0 2.5 9.02 Lê Văn Khe 10A2 4.8 8.5 8.5 6.0 3.8 4.0 4.5 8.5 2.0 4.32 Nguyn Minh Lê 10A1 2.0 4.5 0.5 5.6 4.5 7.0 4.0 7.5 4.3 6.32 Phan Thành Lit 10A2 2.8 6.5 7.5 7.5 4.8 7.0 6.0 9.0 3.5 5.32 Trn Hu Lĩnh 10A2 2.3 6.5 8.5 9.6 6.5 6.0 5.0 9.0 4.0 6.82 Trn ThDim Mi 10A1 8.3 5.5 5.5 5.6 4.3 5.0 7.5 8.5 4.5 5.32 Dip ăng Minh 10A2 5.5 7.0 9.0 8.4 6.5 6.5 5.5 7.5 5.5 7.82 ThDim My 10A2 1.5 2.0 8.0 5.5 2.3 6.0 4.0 7.0 2.3 6.82 Dương ThTiu My 10A1 1.8 3.5 3.5 4.5 4.5 6.0 4.5 9.0 3.3 5.32 Võ ThGia M10A2 8.3 8.0 8.0 6.5 4.8 5.0 4.5 8.5 6.5 9.82 Hunh Hu Ngh10A2 1.3 3.5 4.5 5.6 2.5 4.5 5.0 7.0 3.5 3.32 Lê Trng Nghĩa 10A2 2.0 5.0 6.0 6.3 4.5 6.5 6.0 8.0 4.0 6.32 Nguyn Hu Nghĩa 10A2 9.5 9.0 10.0 8.4 7.3 4.5 3.5 9.5 5.0 5.52 Phm Thanh Nguyên 10A2 8.0 8.0 9.0 8.0 7.3 4.5 6.0 7.5 4.3 7.02 Công Nguyn 10A1 6.8 8.3 6.0 5.0 5.8 4.5 6.0 9.0 5.5 7.52 Phm Văn Nhân 10A1 8.5 7.3 7.5 8.0 7.0 5.5 5.0 7.5 4.5 8.82 Quách ThYn Nhi 10A1 0.3 1.5 2.0 1.5 2.0 3.0 3.0 7.0 2.5 3.82 Lâm Hoàng Nht 10A1 3.5 5.3 1.5 5.3 4.0 5.0 4.5 7.5 3.8 4.32 Phm Minh Nht 10A2 5.3 2.0 7.5 6.8 5.0 5.0 3.5 7.5 3.3 6.02 Ngô ThPhi 10A1 7.8 8.5 8.0 8.3 7.0 6.0 4.5 9.0 4.3 7.82 Nguyn in Phong 10A12 Lê Văn Phú 10A1 2.5 4.5 5.5 8.0 2.8 4.0 4.5 7.0 4.0 5.02 Nguyn Phưc Phưc 10A2 4.3 3.5 10.0 7.0 6.0 4.5 3.0 7.5 5.5 9.02 Nguyn Ngc Thanh Phương 10A1 2.5 6.0 1.5 5.8 2.3 4.0 2.0 5.0 2.3 5.02 Trn Hoài Phương 10A2 1.0 1.5 9.5 4.3 6.0 6.0 3.0 8.0 3.3 5.82 Lê Thành Quan 10A1 3.0 4.0 7.0 6.6 6.0 5.0 3.5 7.0 3.3 3.82 Quách Hi Quân 10A2 2.3 3.0 4.0 4.0 3.5 5.5 2.0 7.5 5.0 3.03 Trn ThQuyn 10A1 1.5 4.3 4.5 5.0 5.0 6.0 3.0 7.5 3.5 4.83 Nguyn ThQuyn 10A1 7.5 7.3 4.0 8.3 5.8 4.0 5.0 9.5 4.5 7.03 Phm Thanh Sang 10A1 5.3 6.5 4.5 6.3 5.8 7.0 5.0 9.0 3.5 4.8

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->