Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ararat Yolcuları- Evin Çiçek

Ararat Yolcuları- Evin Çiçek

Ratings: (0)|Views: 437 |Likes:
Published by Alxas Kurdistanî

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Alxas Kurdistanî on Mar 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
Evîn Çiçek 1© Peyamaazadi - 2008
 
Kürtlere karşı yapılan sıcak savaşta yer alan bir ülkü-cünün, özel timin, gemileri hazırlayan bir Laz’ın, Đtal-ya’da yakalanan gemi kaptanın anlatımları
© Peyamaazadi - 2008
 
Evîn Çiçek 2© Peyamaazadi - 2008
Lazo Lazistanlı
: 1966 Đstanbul Eyüp doğumluyum. Aslen Trab-zon Lazlarındanım.( Kendisini Türk olarak tanıttı. Laz’mı, Rum’mu,Ermeni’misiniz?. Trabzon’un yerlileri bu halklardır, deyince, Laz ol-duğunu söyledi) Dört kardeşiz. Diğer kardeşlerim ilkokul mezunudur-lar.Babam Tır şoförüydü. Annem ise bizleri büyütmekle sorumlubir bayan. Ev kadınıydı. 1978 de Đran’a çalışmak için giden babamannemi de kendisiyle birlik te götürdü. Sekiz yıl sonra geri döndüler.Onlar gidince, bizler de yalnız kalınca okulu bıraktım. Ben ilkokul daçok başarılı bir öğrenciydim. Anne ve babanın ev den uzak olmalarısonucu başarısız bir öğrenci durumuna düştüm. Ortaokulda düştüğümdurum benim üzerimde olumsuz yönde etki yaptı. Okuldan uzaklaş-tım.Ortaokul öğrencisiyken Eyüp semtinde “Ülkü Ocakla-rı”na gidip, gelmeye başladım. Ülkü Ocakları okul sorumlu-luğunu aldım. Etkinliklere katılıyordum. Đnsanları etkilemegücüne, becerisine sahibim. Doğuştan gelen bir yetenek. Buişlerle uğraşınca okulu önemsemedim. Çalışmaya başladım.Çalışmak zorundaydım. Varlıklı bir aile değildik.Amcam avukatlık öğrenimi görmüştü. Ama mesleğiniyapmıyordu. Meşhur “Of’ lu Đsmail” in gazinosundaki fotoğ-raf stüdyosunu almış ve çalıştırıyordu. Bir süre onun yanında çalıştım.Abim ise sırf beni cezalandırmak için araba tamirhanesin de çalıştır-maya başladı. Okulu terk etmemi kabullenemedi. Annem ise hep “
Oğlum sigortalı bir işe gir. Bir güvencen olsun. Hastalık, kaza olursane yaparsın?. Nerden yardım isteyeceksin
?”derdi. Ben de onun söyle-diklerinden etkilendim. Hep genç ve sağlıklı olarak kalmayacaktım.Uzel traktör fabrikası Milliyetçi Harekat Partisi taraftarlarınınelindeydi. Orada çalışabilmek için müracaat ettim. Türk milliyetçisiolduğum için işe alındım. Montaj işinde çalışmaya başladım. Bir süresonra araç kullanabilme ehliyeti aldım. O işten de ayrıldım. Bir kam-yon satın alıp, torbalara konmuş, değişik kilolardan oluşan kömürler-den satmaya başladım. Gidip ocaktan alır ve Eyüp Kaymakamlığınınkarşı tarafındaki otoparkta da satardım.Politik aktivitelerimi sürdürüyordum. Eyüp Ülkü Ocakları Baş-kanı oldum. Ülkü Ocakları Dergi’nin temsilciliğini yapıyordum. Resmigörevim yoktu. Faaliyetler de bulunuyordum. O zamanlar ülkü ocak-ları tekdi. Ama içinde iki ayrı görüş hakimdi. “Hilalciler” ve
 
Evîn Çiçek 3© Peyamaazadi - 2008
“Bozkurtçular”.Hilalciler; Türk-Đslam ülküsünde birleşmiş şeriat nizamınınsavunucularıydılar. Bozkurtçular ise, Türkçülüğü ve Türk milliyetçili-ğini esas almış ve onlar için en önemli şey Türkçülük, yani bir nevifaşizm. Ben hilalciler gurubundandım. 1986 senesin de MÇP ( Milliyet-çi Çalışma Partisi) kuruldu. Ben de Eyüp ilçesinde yönetim kurulu ku-rucu üyesiydim. Daha sonra teşkilattaki anlaşmazlıklar, MHP’nin ken-di öz kültüründen uzaklaşarak, kitle partisi olma çabasına girişmesi,Türk – Đslam ülküsünün göz ardı edilerek sadece Türkçülüğün esasalınması ve Alpaslan Türkeş imzasıyla gelen bir genelge de “
Kanımızaksa da zafer Đslam’ın, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber 
” vb. slogan-ların yasaklanması ve teşkilata Atatürk’ün “Ata Put”un (hilafeti kal-dırdığı için M. Kemal’e karşı) resimlerinin asılmasını istemesi, teşkila-ta üye olarak kabul edilecek kişiler de -geçmişte çok incearaştırma yapılırken- herkesin kabul edilmeye başlanması,her türden insanın -mafyacıdan, uyuşturucu tüccarına kadar- gelmesiyle artık o teşkilatta kalamayacağımı anlamam so-nucu, konuşmacı olduğum bir gece de düşüncelerimi yükseksesle dile getirdim ve istifa ettim.MHP teşkilatında bu cüretti gösterebilecek, düşünce-lerini sesli dile getirebilecek insanlarla birlikte ayrıldım.Eyüp ilçesinde ben yalnızdım.Türkiye’deki milliyetçi temel-de kurulan partilerin tarihin de benim yaptığım bir ilkti. Böyle davra-nışların bedeli ağırdır.Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları da istifa ettiler.Büyük Birlik Partisi’ni kurduk. Ben de Eyüp “
Nizam -ı- Alem Ocakları
ikinci başkanı olarak görev aldım. Yaklaşık bir yıl sonra Gazi OsmanPaşa Nizam-ı- Alem Ocağı başkanı ve Đstanbul - Avrupa yakası bölgetemsilcisi oldum. Aynı zaman da ocağın Đstanbul Basın sözcüsüydüm.O yıllarda Eyüp ilçesi ikinci başkanıyken Alibeyköy EndüstriMeslek Lisesi’ inde okuyan ve teşkilatımıza üye olan öğrenciler birgün bana geldiler. Dediler ki “Marmara Lions” adı altında bir “MasonLocası” okullar da sağlık taraması yapmak için Đstanbul Valiliği’ndenizin almış. Öğrencilere sözüm ona “Nüfus planlaması” adı altında ah-laksızlık dersleri vermekteler. Ders, seminer veren beyefendi ise “
Kızlar bu böyle takılır 
” diyerek prezervatifi mikrofona geçiriyor. Kul-lanılış şeklini tarif ediyor ve “
Erkekler bunu takmayı pek sevmezler.Sizler onları bunu takmaya mecbur edin
” diyor.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
maskican liked this
maskican liked this
hHALL53 liked this
GuncelYorum liked this
MefistoMM liked this
TARIH liked this
teon60 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->