Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MARİNA İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

MARİNA İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Ratings: (0)|Views: 6,539 |Likes:
Published by arcancamgoz

More info:

Published by: arcancamgoz on Mar 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
 
MARİNA İŞLETMECİLİĞİ VEYÖNETİMİ
 
Ülkemizde son llarda turizm alanındaki gelişmeler marinak sektörünü deetkilemiştir.Marinalar turizm sektörünün bir parçası olmakla beraber, deniz üzerinde sunulan bir hizmet olması yanı ile de denizcilik sektörünün de bir parçasıdır.Turizm ve denizcilik başlı başına büyük ve ciddi sektörler olup, bu alanda faaliyet gösterenişletmelerin büyük riskler ve zor şartlar altında çalıştığı bilinmektedir.Marina işletmelerinin bu iki sektörün kesişim kümesi olduğu düşünülürse ne kadar girift veişletilmesi ciddiyet gerektiren bir yapıya sahip olduğu anlaşılır.Bir marina kendi ürün ve pazarıyla, teknoloji ve yöntemleriyle özel bir işletme türüdür. Busebeple ayrı bir konumda değerlendirilmelidir. 
 
Marinaların Önemi
 
Marinalarla ilgili analizleri denizcilik ve turizm açısından ayrı ayrı ele alıp incelemekte faydavardır. Çünkü teknenin marina ile irtibata geçmesinden itibaren başlayan hizmetler zincirinin teknenin marina içinde uygun bir yere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi vekonaklama süresince doğal tehlikelerden korunması denizcilik kapsamındaki hizmetleri,tekne içinde bulunan insanların talep edeceği diğer hizmetler (elektrik, su, iletişim, vb.)de turizm kapsamındaki hizmetler şeklinde ifade edilebilir.Marinalar –bulunduklarıkonum önemli olmakla birlikte- tekneler in öncelikle ğınma ve banmayerleridir.Tekne sahiplerinin marinaları tercih etmelerinde rol oynayan sebepler önceliklemevcut lgedeki teknesinin venlini en iyi sağlayacak bir banma ünitesiolmalarıdır.Diğer sebepler ise fiziksel ve sosyal imkanların,- işletmenin kalitesiyle doğruorantılı olmak üzere – varlığıdır.Marinalar bir çok alanda harcama gücünü kendilerine çeken ve ziyaretçiler için harcamaeğilimi veren önemli çekim merkezleridir. Ziyaretçilerin yaptıkları harcamalarlamarinalar, bölge ekonomisine hem doğrudan hem de ziyaretçilerin harcamalarının bölgedeki diğer sekrlere sonradan yayılmasıyla dolaylı olarak katkıda bulunurlar.Yabanziyaretçileri kabul etmeleri yönüyle marinalar önemli bir dövizkazandırıcıdırlar. İhracat imkanlarının sınırlı olduğu ülkelerde marinalar, denizcilik veturizm aracılığıyla döviz kazandıran sınırlı kaynaklardan biri olabilmektedir.Ayrıcamarinalar bulundukları yörede işgücü istihdam edicidirler. Faaliyet rdürdükleriyöredeki istihdam gücü o yörenin kalkınmasına katkıda bulunurlar. Marinalar ayzamanda diğer endüstri ürünlerinin de önemli bir pazarı durumundadırlar.Marina bünyesinde sürdürülen her türlü faaliyet gerekli malzeme , araç-gereç,elektrik,su,yakıt vediğer satın almalar o bölgedeki diğer işletmelerinde satış hacmini genişletecektir.Son olarak marinalar o yörede oturanlar içinde önemli bir çekiciliğe sahiptir. Marinalar restoranları, barları, alış-veriş mağazaları ve diğer üniteleri oldukça fazla bir şekilde yerelmüşteri çekmekte çoğu marinalar kendi çevrelerinin sosyal merkezi olabilmektedirler.
Denizler ve Marinalar 
 
 
Marinaların gelişmesi deniz seyahatlerinin bir fonksiyonudur. Deniz insanlar için öncelikle bir geçim kaynağı idi. Denizden geçim amacıyla yararlanmanın ilk şekli balıkçılıktı. İnsanlar deniz ürünleri avlayarak hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de satmak suretiylegeçiniyorlardı. Daha sonraları deniz araçları ile taşımacılık faaliyetleri başladı. Ayrıca deniz bu gelişmelerin paralelinde uygarlığın gelişmesine koşut olarak medeniyetler ve ülkeler arasındaki kutuplaşmaların sonucunda meydana gelen savaşların yürütüldüğü uçsuz bucaksızve zorlu bir savaş alanı niteliği de kazandı.Fakat bunların yanında deniz aynı zamanda insanların kendilerini dinlendirmek , doğa ile başbaşa kalmak isteyen insanlar için bir alternatif hatta tutku haline geldi.Balıkçılık, ticari ve askeri denizcilik için gerekli olan deniz araçlarının sığınmalave barınmaları için olan ve genel tanımıyla liman olarak adlandırılan korunaklarında oluşmasıtarih sürecinde gerçekleşti.Denize kıyısı olan şehirler için limanların önemi çok büyüktü.Tarihsahnesinde limanların gelişimine ve denize gerekli önemi veren ülkeler kalkınmakta önemlimesafeler kat etmişlerdir.Teknelerle seyahat ederek tatil yapan gruba giren insanlarda önceleri limanlardakonaklıyorlardı.Fakat seyahat amacıyla imal edilen deniz araçları ve sahipleri diğer amaçlarlakullanılan deniz araçlarından ve sahiplerinden farklıydı. Bu farklılığın doğal sonucu olarak <<yacht>> olarak tamlanan bu deniz arlan ve sahiplerinin ğınma banmaihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak üzere marina olarak tabir edilenişletmeler doğdu.
Marinaların Yeri ve Kuruluşu 
Marinaların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar, herhangi bir işletmenin göz önünde bulunduracağı hususlardan farklılık taşımaktadır. Marinalar gerekli fiziki şartların var olduğukıyı şeridinin herhangi bir yerine keyfi olarak kurulamaz.Marinanın kurulacağı yer hemdenizsel hem karasal şartlar uygun olduğu taktirde gerçekleşebilir.Deniz yaklaşımıyla analiz edersek ekolojik ve coğrafi şartlara dikkat etmemiz gerekmektedir.Marinanın kurulacağı bölge deniz canlılarının ve diğer canlıların yaşamlarıtehditetmeyecek bir yer olmalıdır.(Deniz canlılarının üreme ve yaşam alanları gibi).Marinanınkurulacağı yer her türlü hava şartında teknelerin güvenliğini sağlayacak bir niteliğe sahipolmalıdır. Aksi taktirde en önemli amaç gerçekleştirilememiş olur.Tek başına bu sebep dahidaha baştan bir kısıtlama unsurudur.Ayrıca mevcut bölgenin tarihi ve doğal yapısının

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
poyraz008 liked this
Gökhan Güngör liked this
Huseyin TASKIN liked this
Evren Yıllar liked this
apeninkuga liked this
Enizona liked this
ezgiulugturhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->