Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
από τον Μεγαλέξαντρο στο Διγενή Ακρίτα

από τον Μεγαλέξαντρο στο Διγενή Ακρίτα

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,339 |Likes:
Published by aleksiada_med

More info:

Published by: aleksiada_med on Mar 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
1
 A
Ευρωπαϊκή 
A
κριτική 
 
Παράδοση 
από 
 
τον 
 
Μεγα 
 
λ 
 
έ 
 
ξ 
 
αντρο 
 
στ 
 
ον 
 
Διγενή 
 
Ακρίτα 
Ε 
 
π 
 
ιστη 
 
μ 
 
ον 
 
ικ 
 
ές 
 
Συναντή 
 
σ 
 
ε 
 
ι 
 
ς 
Αθήνα 
, 24-25 
Νοεμβρίου 
2002 & 16 
Απριλίου 
2004 
Ι 
 
ω 
 
άνν 
 
ινα 
,
Μαΐου 
2004 
Κά 
 
ρ 
 
π 
 
α 
 
θ 
 
ος 
, 1
Ιουλίου 
2004 
Θ 
 
ε 
 
σσ 
 
α 
 
λ 
 
ον 
 
ίκη 
,
Σεπτεμβρίου 
2004 
Βενετία 
, 2
Ιουνίου 
2004 
Κέ 
 
ντρ 
 
ον 
 
Ερεύνης 
 
της 
 
Ελλην 
 
ικής 
 
Λαογρ 
 
α 
 
φ 
 
ί 
 
α 
 
ς της 
A
καδημίας 
A
θην 
 
ώ 
 
ν 
 
1 7
 A
ΤΟ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
 
ΚΑΙ
 
ΟΙ
 
ΓΕΙΤΟΝΕΣ
 
ΤΟΥ
 Ελένη
 
 Αρβελέρ
T
ο
 
πρ
 
ό
 
β
 
λημα
 
αφορά
 
στ
 
ον
 
χώρο
 
 της 
 
επε
 
ξ
 
ε
 
ρ
 
γασίας 
 
 της 
 
ακριτικής 
 
παράδο
-
σης 
 
στην
 
Αν
 
ατ
 
ο
 
λ
 
ική
 
Ευρώπη
 
και
 
Μικρασία
Βέβαια
,
υπάρχουν
 
πο
 
λ
 
λ
 
ο
 
ί τρ
 
ό
 
ποι
 
πρ
 
ο
 
σ
 
έ
 
γγ
 
ισης 
 
για
 
 την
 
μελ
 
έ
 
 τη
 
 του
 
πολύπλοκου
 
αυτού
 
θέ
 
μ
 
ατος 
Κα
 
ιμ
 
όνη
 
η
 
απαρίθμηση
 
 των
 
γε
 
ι
 
 τ
 
όνων
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατορίας 
 
στα
 
διαφορετικά
 
σύ
-
νορα
 
 της 
 
επικ
 
ρ
 
άτειάς 
 
 της 
,
γε
 
ι
 
 τ
 
όνων
 
που
 
υπέ
 
στη
 
σ
 
αν
 
ή
 
πρ
 
ο
 
κ
 
ά
 
λ
 
ε
 
σ
 
αν
 
 τις 
 
αντ
 
ι
-
δράσεις 
 
 του
 
Βυζαντίου
 
κατά
 
 τον
 
χιλιόχρονο
 
ιστ
 
ο
 
ρ
 
ικό
 
 του
 
βίο
,
φτάνει
 
για
 
ναδηλώσει
 
 το
 
αδύνατο
 
 του
 
εγχ
 
ε
 
ι
 
ρ
 
ή
 
μ
 
ατος 
,
αν
 
θέλει
 
κανείς 
 
να
 
αν
 
α
 
φ
 
ε
 
ρθεί
 
στηνπο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ική
,
στη
 
διπ
 
λ
 
ω
 
μ
 
ατία
,
στις 
 
σχέσεις 
 
και
 
στις 
 
επαφές 
 
 του
 
Βυζαντίου
 
με τους 
 
συχνά
 
εναλλασσόμενους 
 
εξωτερικούς 
 
εχθρούς 
 
ή
 
φίλους 
Ε
 
ίναι
 
επίσης 
 
αυ
 
 τ
 
ον
 
ό
 
ητο
 
ότι
 
η
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατ
 
ο
 
ρ
 
ική
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ική
 
απέ
 
ν
 
αντι
 
και
 
σεσχέση
 
με
 
 τους 
 
γε
 
ί
 
 τ
 
ον
 
ες 
 
 του
 
Βυζαντίου
 
εξαρτάται
 
από
 
 την
 
φύση
 
και
 
 την
 
στά
-
ση
 
 του
 
καθε
 
ν
 
ός 
,
και
 
βέβαια
 
διαφοροπο
 
ι
 
ε
 
ί
 
 ται
 
αν
 
ά
 
λ
 
ο
 
γα
 
με
 
 τα
 
συ
 
μ
 
φ
 
έ
 
ρ
 
οντακαι
 
 τις 
 
πρ
 
ο
 
 τ
 
ε
 
ρ
 
α
 
ι
 
ό
 
 τητ
 
ες 
 
κάθε
 
φορά
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατορίας 
Το
 
αενάως 
 
ζητ
 
ο
 
ύ
 
μ
 
ε
-
νο
 
πάντως 
 
ήταν
 
η
 
διαφύλαξη
 
 των
 
εδαφών
όλων
 
 των
 
υπαρχόντων
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
-
κ
 
ρ
 
ατορίας 
)
και
 
η
 
επαν
 
ά
 
κ
 
 τηση
 
 των
 
απο
 
λ
 
ε
 
σ
 
θέ
 
ντων
Να
 
σημειώσουμε
 
παρενθε
 
 τ
 
ικά
 
ότι
 
η
 
αρχή
 
αυ
 
 τή
 
δίνει
 
χροιά
 
άμυνας 
 
σεό
 
λη
 
 την
 
εξωτερική
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ική
 
 του
 
Βυζαντίου
,
δεδομένου
 
ότι
 
η
 
ρωμαϊκή
 
κατα
-
γωγή
 
και
 
υπό
 
σταση
 
 του
 
κράτους 
 
εξασφάλιζαν
 
ως 
 
θε
 
μ
 
ελιακή
 
απαρχή
 
 τουιστ
 
ο
 
ρ
 
ικού
 
 του
 
βίου
 
 την
 
παρουσία
 
σε
 
 τρεις 
 
ηπείρους 
,
 τον
 
έλ
 
ε
 
γχο
 
 της 
 
Μεσο
-
γείου
 
και
 
 την
 
αδιαφιλον
 
ίκ
 
ητη
 
επικ
 
ρ
 
άτειά
 
 του
 
στα
 
νερά
 
 του
 
Ευξείνου
 
Πό
-
ντου
Να
 
πούμε
 
καλύτερα
 
ότι
 
η
 
ρωμαϊκή
 
κλη
 
ρ
 
ονομιά
,
που
 
 το
 
Βυζάντιο
 
δι
-
ε
 
κ
 
δ
 
ικεί
 
και
 
υπε
 
ρ
 
α
 
σ
 
π
 
ί
 
ζ
 
ε
 
 ται
 
αδιάλειπ
 
 τα
,
ισοδυναμεί
 
με
 
 την
 
 τότε
 
έννοια
 
 τη
 
ς π
 
α
 
γ
 
κ
 
ο
 
σ
 
μ
 
ι
 
ό
 
 τητας 
,
που
 
ήθελε
«
κάθε
 
γη
 
βατή
 
και
 
κάθε
 
θάλασσα
 
πλωτή
 
ναανήκει
 
στη
 
Ρώμη
»,
κατά
 
 τη
 
ρήση
 
 του
 
Διόδωρου
 
 του
 
Σικ
 
ελ
 
ι
 
ώ
 
 τη
Παρά
 
 την
 
ιδεολογική
 
αυ
 
 τή
 
παγκοσμιότητα
,
που
 
θέλει
 
 την
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατ
 
ο
 
ρ
 
ί
 
αμ
 
όνο
 
κυρίαρχο
 
 της 
 
οικουμένης 
,
 το
 
Βυζάντιο
 
δεν
 
έπαψε
 
να
 
συνορεύει
 
με
 
 τονυ
 
πό
 
λ
 
ο
 
ιπο
 
αν
 
ε
 
ξ
 
ά
 
ρ
 
 τητο
 
από
 
αυτό
 
κόσμο
,
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ικά
 
και
 
στρ
 
ατ
 
ι
 
ω
 
 τ
 
ικά
Τα
 
σύνορααυ
 
 τά
 
γνωρίζουν
 
κατά
 
καιρούς 
 
αυ
 
ξομειώσεις 
 
και
 
σημαντ
 
ικ
 
ές 
 
αλλαγές 
 
στις 
 
διά
-
φ
 
ο
 
ρ
 
ες 
 
πε
 
ρ
 
ι
 
ο
 
χ
 
ές 
Οι
 
αλλαγές 
 
αυ
 
 τ
 
ές 
 
σημαδεύουν
 
ωστ
 
ό
 
σο
 
μια
 
πρ
 
ο
 
ο
 
δ
 
ε
 
υ
 
 τ
 
ική
 
καισυνεχή
 
σχ
 
ε
 
δ
 
όν
 
συ
 
ρ
 
ρ
 
ίκνωση
 
 της 
 
παγκόσμιας 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατορίας 
 
προς 
 
όφελος 
 
 τωνε
 
ξ
 
ω
 
 τ
 
ε
 
ρ
 
ικών
 
πο
 
λ
 
υ
 
πο
 
ίκιλων
 
κατά
 
καιρούς 
 
εχθρών
 
 της 
,
αυτών
 
που
 
ο
 
ένας 
 
μετά τ
 
ον
 
άλλον
 
εγκαθί
 
στανται
 
στα
 
εδάφη
 
 της 
 
και
 
μετατρ
 
έ
 
πονται
 
σε
 
γε
 
ί
 
 τ
 
ον
 
ες 
 
μεαυ
 
 τ
 
όνομα
 
κράτη
,
χωρίς 
 
να
 
πάψουν
 
να
 
διεκδικούν
 
πε
 
ρ
 
ι
 
ο
 
χ
 
ές 
 
 του
 
Βυζαντίου
 
 A
1 8
Ε
 
κ
 
 τ
 
ός 
 
από
 
 τα
 
μετα
 
λ
 
λ
 
α
 
σσόμενα
 
και
 
μετα
 
κ
 
ινούμενα
 
αυ
 
 τά
 
σύνορα
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ι
-
κ
 
ο
 
στρ
 
ατ
 
ι
 
ω
 
 τ
 
ικής 
 
υφής 
,
η
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατορία
 
διαφοροπο
 
ι
 
ε
 
ί
 
 ται
 
από
 
 τον
 
υπό
 
λ
 
ο
 
ιποκόσμο
 
και
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ιστ
 
ικά
:
 τα
 
ήθη
 
και
 
έθιμα
,
οι
 
παραδόσεις 
,
 τα
 
γλωσσ
 
ικά
 
καιθ
 
ρ
 
η
 
σ
 
κ
 
ε
 
υ
 
 τ
 
ικά
 
χα
 
ρ
 
α
 
κ
 
 τη
 
ρ
 
ιστ
 
ικά
,
 τα
 
πάτρια
 
 των
 
Βυζαντ
 
ινών
,
σημειοδοτούν
 
 ταπο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ιστ
 
ικά
 
 της 
 
σύνορα
,
που
 
συ
 
μπίπτουν
 
με
 
 την
 
ακτινοβολία
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
α
-
 τορίας 
,
ακτινοβολία
 
που
 
απ
 
λ
 
ώ
 
ν
 
ε
 
 ται
 
σε
 
σφαίρα
 
ευρύτερη
 
αυτών
 
 της 
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ι
-
κής 
 
επικ
 
ρ
 
άτειάς 
 
 της 
Ε
 
ίναι
 
επόμενο
 
οι
 
σχέσεις 
 
 του
 
Βυζαντίου
 
με
 
 τον
 
γε
 
ι
 
 τ
 
ον
 
ικό
 
 του
 
κόσμο
 
ναε
 
π
 
η
 
ρ
 
ε
 
ά
 
ζονται
 
όχι
 
μόνο
 
από
 
 τα
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ικ
 
ο
 
στρ
 
ατ
 
ι
 
ω
 
 τ
 
ικά
 
δεδομένα
σχ
 
έ
 
σ
 
ε
 
ι
 
ς ισχύος 
 
ή
 
υπο
 
 τ
 
ελείας 
)
αλλά
 
και
 
από
 
 την
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ιστ
 
ική
 
εγγ
 
ύ
 
 τητα
 
και
 
συ
 
γγέ
 
ν
 
ε
 
ι
 
ακαι
 
 τους 
 
 τρ
 
ό
 
πους 
 
ζωής 
Αλλιώς 
 
π
χ
αντ
 
ι
 
μ
 
ε
 
 τ
 
ω
 
π
 
ί
 
ζ
 
ε
 
 ται
 
η
 
σχέση
 
αλλοδόξων
 
καιομοδόξων
,
η
 
σχέση
 
ελ
 
λην
 
ο
 
γενών
 
και
 
ελ
 
λην
 
ο
 
μ
 
α
 
θημένων
 
ή
 
λατ
 
ιν
 
ο
 
γενών
 
πλη
-
θυσμών
,
που
 
έχουν
 
επαφές 
 
με
 
 την
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατορία
 
και
 
 τον
 
κόσμο
 
 της 
Ο
 
π
 
ω
 
σ
 
δ
 
ή
 
ποτε
grosso modo
θα
 
μπορούσαμε
 
να
 
πούμε
 
ότι
 
η
 
διαχω
 
ρ
 
ιστ
 
ικ
 
ήγραμμή
,
που
 
ξεκινά
 
από
 
 το
 
βάθος 
 
 της 
 
Αδριατ
 
ικής 
 
και
 
κατα
 
λήγει
 
στην
 
Με
-
γά
 
λη
 
Σύρτη
Λιβύη
),
είναι
 
 το
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ιστ
 
ικό
 
σύνορο
 
ανάμεσα
 
στους 
 
Ευρωπαί
-
ους 
,
αφήνει
 
δυτικά
 
 τους 
 
λατ
 
ιν
 
ο
 
γενείς 
 
λαούς 
 
και
 
πληθυσμούς 
 
και
 
αν
 
ατ
 
ο
 
λ
 
ικ
 
ά τους 
 
ελ
 
λην
 
ο
 
γενείς 
,
που
 
είναι
 
και
 
οι
 
θε
 
μ
 
ελ
 
ι
 
ω
 
 τ
 
ές 
 
 της 
 
βυζαντ
 
ινής 
 
ιδιαιτερότη
-
 τας 
Είναι
 
συ
 
μπ
 
 τ
 
ω
 
μ
 
ατ
 
ικό
 
ότι
 
 το
 
ίδιο
 
αυτό
 
αδριατ
 
ικό
 
σύνορο
 
χωρίζει
 
θρη
-
σ
 
κ
 
ε
 
υ
 
 τ
 
ικά
 
 τους 
 
καθολικούς 
 
από
 
 τους 
 
ορθ
 
ο
 
δ
 
ό
 
ξους 
 
και
 
ως 
 
σήμερα
 
ακόμη
 
 τηνλεγόμενη
 
δυτική
 
Ευρώπη
 
από
 
 την
 
αν
 
ατ
 
ο
 
λ
 
ική
;
Ό
 
σον
 
αφορά
 
 τώρα
 
 τα
 
βόρεια
 
και
 
αν
 
ατ
 
ο
 
λ
 
ικά
 
σύνορα
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατ
 
ο
 
ρ
 
ί
 
α
 
ς 
,
αξίζει
 
να
 
σημειωθεί
 
ότι
 
ο
 
Βορράς 
 
σήμαινε
 
πάντα
 
για
 
 τους 
 
Βυζαντ
 
ινούς 
 
 τομε
 
 τους 
 
βαρβάρους 
 
σύνορο
η
 
έκφραση
«
Σκυθικ
 
ός 
 
Βορράς 
»
και
«
Σκυθικ
 
ήερημία
»
δηλώνουν
 
 την
 
καθόλα
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ιστ
 
ική
 
ετερότητα
 
 της 
 
περιοχής 
 
με
 
 τοΒ
 
υ
 
ζάντιο
). 
Ενώ
 
αντ
 
ί
 
θε
 
 τα
 
στο
 
αν
 
ατ
 
ο
 
λ
 
ικό
 
πο
 
λ
 
ι
 
 τ
 
ικ
 
ο
 
στρ
 
ατ
 
ι
 
ω
 
 τ
 
ικό
 
σύνορο
 
 τοπο
-
θε
 
 τ
 
ε
 
ί
 
 ται
 
αν
 
έ
 
κ
 
α
 
θεν
 
μια
 
αντ
 
ί
 
μ
 
αχη
 
με
 
 την
 
Ρώμη
 
και
 
 το
 
Βυζάντιο
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατ
 
ο
-
ρία
 
που
 
διεκδικεί
 
παγκόσμια
 
αν
 
α
 
γ
 
ν
 
ώ
 
ρ
 
ιση
(dominium mundi). 
Έτσι
 
η
 
Περ
-
σία
 
πρ
 
ώ
 
 τα
 
και
 
ο
 
αραβικ
 
ός 
 
κόσμος 
 
ύστ
 
ε
 
ρ
 
α
Οι
 
εξελίξεις 
 
σ
'
αυ
 
 τήν
 
 την
 
περιοχή
 
επηρεάζουν
 
και
 
 τις 
 
συ
 
νθή
 
κ
 
ες 
 
 των
 
με
-
σ
 
η
 
μ
 
β
 
ρ
 
ινών
 
συνόρων
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
ατορίας 
,
συνόρων
 
που
 
μετά
 
 την
 
αραβικ
 
ήπρόοδο
 
χω
 
ρ
 
ί
 
ζουν
 
 την
 
Μεσό
 
γειο
 
 του
 
Σταυρού
 
από
 
αυ
 
 τή
 
 της 
 
ημισ
 
ελήνου
Χα
-
ρ
 
α
 
κ
 
 τη
 
ρ
 
ί
 
ζονται
 
από
 
 τις 
 
ναυ
 
 τ
 
ικ
 
ές 
 
επιτυ
 
χ
 
ί
 
ες 
 
 των
 
μαχομένων
 
αντ
 
ιπάλων
,
Βυζα
-
ντ
 
ινών
 
και
 
Αράβων
,
 τόσο
 
 των
 
Ομεϋαδών
 
 της 
 
Δαμασκού
,
όσο
 
και
 
 των
 
Τα
 
ρ
 
σ
 
ι
-
 τών
 
ή
 
Κρητών
 
Αράβων
 
αργότερα
Ας 
 
πούμε
 
πιο
 
απλά
,
 το
 
νότιο
 
σύνορο
 
είναι
 
 το
 
θαλάσσιο
 
όριο
 
 της 
 
αυ
 
 τ
 
ο
 
κ
 
ρ
 
α
-
 τορίας 
,
 του
 
Βυζαντίου
 
που
 
ποτέ
 
δεν
 
έπαψε
 
να
 
έχει
 
βλέψεις 
 
στ
 
ον
 
έλ
 
ε
 
γχο
 
 τουν
 
αυ
 
 τ
 
ικού
 
δικ
 
 τύου
,
αυτού
 
που
 
συνέδεε
 
 την
 
Κω
 
ν
 
σταντ
 
ιν
 
ο
 
ύ
 
πο
 
λη
 
με
 
 τον
 
κόσμο της 
 
παλαιάς 
 
Ρώμης 
Κατά
 
λ
 
ο
 
ιπο
 
κι
'
αυτό
 
 της 
 
ρωμαϊκής 
 
θαλασσο
 
κ
 
ρ
 
ατίας 
,
πο
 
υκ
 
ατέρρευσε
 
οριστ
 
ικά
 
μετά
 
 την
 
εγκατά
 
σταση
 
 των
 
Αράβων
 
στις 
 
νότιες 
 
ακτές 
 
 τη
 
ς 
 P
ΕΛΕΝΗ
 
ΑΡΒΕΛΕΡ

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kmatis liked this
Zozonia Na liked this
Dimitra Pdimitra liked this
nic1238 liked this
nic1238 liked this
lipdan liked this
agiostrios liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->