Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
135Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Soalan PTK ( Umum )

Contoh Soalan PTK ( Umum )

Ratings:
(0)
|Views: 5,965|Likes:
Published by sasauball

More info:

Published by: sasauball on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
1. SOALAN UMUMSistem Saraan Malaysia (SSM)
1.1 Apakah Sistem Saraan Malaysia?
Jawapan
:Sistem Saraan Malaysia (SSM) merupakan usaha kerajaan meningkatkan keberkesananperkhidmatan awam negara bersesuaian dengan(i) keperlukan mewujudkan pekerja berilmu dan berkemahiran yang berdaya saing, berdayatahan dan berdaya maju,(ii) memastikan perkhidmatan awam kekal, relevan dan mampu melaksanakan peranannyadengan berkesan serta berupaya menghadapi keperluan dan cabaran semasa(iii) menangani ekspektasi pelanggan yang sentiasa meningkat dan(iv) memastikan perkhidmatan awam dianggotai olhe pegawai yang berintegriti, telus danmempunyai akauntabiliti selaras dengan keperluan good governance.Isu naik pangkat sebelum pelaksanaan SSM1.2 Siapakah yang layak diberi pertimbangan?
Jawapan
:Anggota yang berlayak adalah disenaraikan seperti berikut:ISU-ISU PELAKSANAAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SEBELUM PELAKSANAAN SISTEMSARAAN MALAYSIA (SSM)
BILISUCADANGAN
1Anggota yang layakdipertimbangkan
i.
Anggota yang telahmemangku sebelum 1November 2002
 ii.
Anggota yang telahberkhidmat 20 tahun danlebih.
 
2Tarikh kenaikan pangkat anggotayang memangku sebelum1.11.2002Kenaikan pangkat mulai tarikhmemangku atau tarikh yang sesuaiberasaskan prestasi anggota.3Kenaikan pangkat anggotaperubatan (pakar). Anggota diberipemangkuan ke Gred 2 setelahdiwartakan pakar dan tarikhkepakaran di kebelakangkan.Dipertimbangkan kenaikan pangkatmulai tarikh warta dan hanyaanggota yang diwartakan sebelum1.11.20024Anggota telah memangku tetapitidak memenuhi kriteria penilaianseperti kursus atau naziranUrusan kenaikan pangkatditeruskan tertakluk dengandikecualikan daripada syarat kriteriatersebut memadai Laporan NilaianPrestasi Tahunan (LNPT).5Anggota dalam senarai Dipertimbangkan kenaikan pangkat
 
pemangkuan berkumpulan dancalon simpanan:ke Gred 26Menetapkan tempoh peralihanuntuk urusan kenaikan pangkatmenggunakan Sistem SaraanBaru (SSB).Setakat 30 Jun 2003
2. OPSYEN SSMTawaran Opsyen bagi pegawai yang memangku
 2.1 Bagi anggota sedang memangku, pada gred manakah tawaran opsyen SSM akan dibuat,adakah pada gred hakiki atau gred jawatan yang dipangku?
Jawapan
Anggota yang sedang memangku akan ditawarkan opsyen SSM berdasarkan kepada gred jawatan hakiki.
Opsyen kepada yang dalam tindakan tatatertib
2.2.Adakah anggota yang sedang dalam tindakan tatatertib dan / atau tidak dapat dikesansehingga 31 Oktober 2002, perlu diberikan Surat Tawaran Opsyen selepas 31 Oktober 2002sekiranya anggota berkenaan hadir ke pejabat?
Jawapan
(I) Anggota yang sedang dalam tindakan tatatertib adalah layak diberi surat tawaran opsyen.(ii) Anggota yang tidak dapat dikesan dalam tempoh opsyen dan hanya hadir bertugas selepas31 Oktober 2002, hendaklah diberikan Surat Tawaran Opsyen dengan tempoh opsyen yangsama iaitu satu bulan mulai tarikh anggota dikesan.
Kelewatan penerimaan Surat Tawaran Opsyen
2.3 Sekiranya anggota lewat menerima Surat Tawaran Opsyen yang tidak memberikannyatempoh satu bulan untuk membuat opsyen, adakah anggota boleh diberi pelanjutan tempohopsyen?
Jawapan
Sekiranya dapat dibuktikan anggota lewat menerima Surat Tawaran Opsyen atas sebab yangmunasabah, anggota boleh diberikan pelanjutan tempoh opsyen tertakluk tidak melebihi satubulan dari tarikh penerimaan.
Opsyen kepada yang bercuti panjang
2.4 Siapakah yang bertanggungjawab memberi Surat Tawaran Opsyen kepada anggota yangsedang bercuti panjang?
Jawapan
Ketua Jabatan terakhir tempat anggota berkhidmat adalah bertangungjawab memberikan SuratTawaran Opsyen kepada anggota berkenaan. Bagi perkhidmatan gunasama yang ditempatkan di jawatan latihan atau kumpulan, Ketua Perkhidmatan bertanggungjawab memberikan SuratTawaran Opsyen tersebut.
 
Opsyen kepada yang bercuti panjang
2.5 Bagaimanakah kedudukan anggota bercuti panjang yang tidak dapat dikesan alamatterakhirnya untuk diberikan Surat Tawaran Opsyen? 
Jawapan
Surat Tawaran Opsyen hendaklah diberikan sebaik sahaja anggota dapat dikesan atau apabilaanggota melaporkan diri bertugas. Anggota juga layak diberikan tempoh opsyen selama satubulan.
Tindakan mengembalikan Surat Akuan Penerimaan Opsyen
2.6 Bolehkah anggota dan Ketua Jabatan tidak mengembalikan Surat Akuan PenerimaanOpsyen?
Jawapan
Surat Akuan Penerimaan Opsyen perlu dikembalikan sebagai bukti anggota telah menerimaSurat Tawaran dan Borang Opsyen dan Ketua Jabatan telah menerima semula Borang Opsyenanggota.
Ketepatan rekod perkhidmatan
2.7 Apakah tindakan yang boleh diambil jika gaji dalam kertas opsyen yang telah ditandatanganitidak tepat disebabkan maklumat dalam rekod perkhidmatan tidak dikemaskinikan?
Jawapan
Ketua Jabatan hendaklah diingatkan supaya mengemaskinikan rekod perkhidmatan setiapanggota di bawah tanggungjawab mereka khususnya berkaitan dengan pergerakan gaji. Inibermakna PPG hendaklah bersidang dan memutuskan dengan segera pergerakan gaji anggotaterbabit.
Pemindaan Pilihan Opsyen
2.8 Bolehkah anggota meminda pilihan yang telah mereka buat dalam kertas opsyen?
Jawapan
Anggota dibenarkan mengubah pilihan yang mereka telah buat selagi opsyen belumberkuatkuasa. Walau bagaimanapun, mereka dikehendaki menandatangani kertas opsyen yangbaru. Pindaan yang dibuat dengan cara memotong atau memadam pilihan yang telah dibuatadalah tidak dibenarkan sama sekali.
Kedudukan kebelakangan tarikh kuatkuasa naik pangkat
2.9 Bagaimanakah kedudukan surat tawaran opsyen yang telah ditandatangani oleh seseoranganggota yang telahpun berkuatkuasa jika mereka dinaikkan pangkat dengan tarikh kuatkuasadikebelakangkan sebelum tarikh kuatkuasa SSM?
Jawapan
Anggota terbabit perlu menandatangani surat tawaran opsyen yang baru mereka dengankuatkuasa kenaikan pangkat yang dikebelakangkan itu telah menyebabkan maklumat dalamsurat tawaran opsyen ini telah mereka tandatangani berubah.
Penyimpanan borang opsyen

Activity (135)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
azkhairo liked this
Suhana Idris liked this
Kay Rey liked this
mohd rizam bin ali liked this
Noreka Naszari liked this
Kay Majunkob liked this
hattaperoh liked this
Nora Shikin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->