Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pacific Jatek2 Jatekszabaly Comment Com

Pacific Jatek2 Jatekszabaly Comment Com

Ratings: (0)|Views: 1,150|Likes:
Published by sixx69

More info:

Published by: sixx69 on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2010

pdf

text

original

 
A „The Pacific - A h
ő
s alakulat” játék hivatalos játékszabálya
1. A Játék szervez
ő
 jeA „The Pacific - A h
ő
s alakulat” játék (a továbbiakban: Játék) szervez
ő
 je az HBO HoldingZrt. (Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. a továbbiakban: Szervez
ő
).2. A Játékban résztvev
ő
személyek A Játékban részt vehet mindenki, aki a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban:Játékszabályzat) foglaltaknak és ahttp://comment.blog.hu/weboldal üzemeltet
ő
 je (Index.huZrt.) által el
ő
írt szabályoknak megfelel.A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Magyarországon él
ő
(lakcímmelrendelkez
ő
) személy.3. A Játék id
ő
tartamaA Játék 2010. március 16. és 18. között a HYPERLINK http://comment.blog.hu/ weboldalon zajlik. A 2010. március 18-án 14:00 óráig beérkezett válaszok vesznek részt asorsoláson.A sorsolás helyszíne: 1033 Budapest, Flórián tér 1. I-II. emeletA sorsolás ideje: 2010. márius 18.4. A Játék menete(a) Válaszolj helyesen az alábbi kérdésekre:Mit talál Leckie az elesett japán katona táskájában?a) babát b) pisztolytc) cigarettátHogy hívják Eugene kutyáját?a) Dodo b) Sledgec) DeaconMit kap a szülinapjára Sid?a) kézigránátot b) tortátc) könyvet(b) A játékosok a helyes válaszokat accjatek@gmail.come-mail címre küldhetik el.(c) Csak azoknak a játékosoknak tudjuk figyelembe venni a válaszát, akik valamennyikérdésre helyesen válaszolnak.(d) Csak azokat a válaszokat tudjuk elfogadni, amely mellett a játékos feltünteti a kötelez
ő
 
 
elérhet
ő
ségeket (név, e-mail cím, telefonszám).(e) Minden személy az adott kérdésre csak egyszer válaszolhat.(f) A Szervez
ő
megbízásából ahttp://comment.blog.hu/weboldal üzemeltet
ő
 je a 4. pontbanmegjelölt kérdésekre helyesen válaszoló játékosok közül véletlenszer 
ű
sorsolással választjaki a nyerteseket.5. A Nyeremények 5 db Pacific túlél
ő
készlet5 db Pacific plakát5 db Stephen E. Ambrose: „Az elit alakulat” cím
ű
könyv5 db Pacific katonai táska6. Nyertesek A Játéknak összesen 5 nyertese van. A Nyereményekre nem jogosult, aki a 2-es pontbanfeltüntetett feltételeknek nem felel meg. A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítjük, és a Nyereményeket a nyertessel egyeztetett módon adjuk át.7. Információ a Játékról(a) A résztvev
ő
k a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért azinfo@hbo.hue-mail címre írhatnak.(b) A Játék játékszabályzatára mutató link (a továbbiakban: Játékszabály) megtalálható ahttp://comment.blog.hu/weboldalon.8. KizárásA Játékban nem vehet részt a Szervez
ő
, illetve vele szoros kapcsolatban álló cégek (HBOHolding Zrt. és Index.hu Zrt.) alkalmazottjai és valamennyi közvetlen hozzátartozói.9. Vegyes rendelkezések 9.1 A nyeremények nem átruházhatóak és készpénzre nem válthatók.9.2 A Szervez
ő
fenntartja a Játék meghosszabbításának vagy elhalasztásának jogát,valamint jogában áll a Játékszabály bármikor történ
ő
egyoldalú megváltoztatása/módosítása.9.3 A Szervez
ő
és tulajdonosai, vezet
ő
tisztségvisel
ő
i, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felel
ő
sségüket olyan mértékben, amely mértékben azt jogszabálykifejezetten nem tiltja.9.4 A Szervez
ő
nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmen
ő
 egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 5. pontjában szerepel.9.5 A résztvev
ő
k a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy(a) a Szervez
ő
díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jelleg
ű
 információit (név, email-cím, telefonszám) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálásacéljára,(b) a Szervez
ő
nyilvánosságra hozza a nyertesek adatait a Játékhoz kapcsolódó anyagokonés ahttp://comment.blog.hu/weboldalon.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
andibfk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->