Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
P. 1
Cad Bury Chocolate India

Cad Bury Chocolate India

Ratings: (0)|Views: 608|Likes:
Published by p4prem

More info:

Published by: p4prem on Mar 17, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2011

 
Ogecwug ogehndim uweeguukwf eci og zcwm`zHi
UWONDZZGJ ZH2UWONDZZGJ OT2
\rgn
 
ECJOW_T
Ecjowrt du cehikgezdhigrtcij og{grcmgehn|cit }dz` dzu `gcjswcrzgru diOgragfgt Uswcrg&Fhijhi&Gimfcij&WA ) Ecjowrt Ue`}g||gu du ewrrgizft z`g hift ncbhr  dizgriczdhicf ehikgezdhigrt nciwkcezwrgr zh |rhjwegKcdrzrcjghr hrmcide|rhjwezu& }`de` dz ugffu z`rhwm` dzu uwoudjdcrt ehn|citMrggi + Ofcea-u)
EH_\H_CZG @DUZH_T
Dijg|gijgizft& di30?:&Bh`i Ecjowrtogmci {gijdim zgc& ehkkgg& cij (fczgr$ e`hehfczg cz Owff Uzrggz diOdrndim`cndi z`gWA cij uhngzdngu diDijdc) Z`g ehn|cit }cu z`gi aih}i cu Ecjowrt Orhz`gru Fdndzgj)Ckzgr Bh`i Ecjowrt-u rgzdrgngiz& `du uhiu&_de`crjcijMghrmg& h|gigj c ncbhr  kcezhrt di z`g |wr|hug.owdfz uwowro hk Ohwri{dffg& khwr ndfgu uhwz` hk z`g edzt)Ckzgr ]hrfj ]cr D& Ecjowrt Orhz`gru Fdndzgj wijgrzhha c kdiciedcf ngrmgr }dz`B)U) Krt + Uhiu Fdndzgj)
Ngrmgr
Z`g z}h ehn|cidgu ngrmgj zh khrn Ecjowrt di34;4)
Jhnguzde cij dizgriczdhicf uwoudjdcrdgu
Widzgj Adimjhn
EcjowrtWA cfuh h}iuZrgohr Ocuugzz&Krt-u& Ncticrju cij @cffu) Z`g ehikgezdhigrt owudiguu di z`g WA du aih}i cuEcjowrt Zrgohr Ocuugzzcij& cu hk Cwmwuz ?<<:& `cj gdm`z kcezhrdgu cij 5&<<< uzckk di z`gWA ) Oduewdzu ogcrdim z`gEcjowrt orcij& uwe` cuEcjowrt Kdimgru& crg |rhjwegj wijgr fdegieg otOwrzhi-u Khhju) Ecjowrt-u ecagu cij e`hehfczg u|rgcj crg nciwkcezwrgj wijgr fdegieg ot\rgndgr Khhjuowz z`g ecagu }grg hrdmdicfft |crz hk Ecjowrt Khhju Fzj }dz`kcezhrdgu cz Ofcea|hfg di ]hreguzgr cij Nhrgzhi hi Z`g ]drrcf }dz` jduzrdowzdhijg|hzu z`rhwm`hwz z`g WA)
 
Ecicjc
Ecjowrt Og{grcmgu Ecicjc Die)& ocugj diNduuduucwmc&Hizcrdhdu z`g ehn|cit-u Ecicjdci uwoudjdcrt khr og{grcmg rgfczgj |rhjwezu }`dfgEcjowrt Cjcnudu z`gehn|cit-uEcicjdciehikgezdhigrt uwoudjdcrt& ocugj diZhrhizh) Nhuz orciju cij  |rhjwezu ncze` z`hug di z`g WA1 z`g e`hehfczg ocr fdig }cu rgorcijgj di fczg ?<<7 zhz`g WA.uzcijcrj |wr|fg}rc||gr z`gng)
Widzgj Uzczgu
Z`g Ecjowrt Ue`}g||gu ehn|cit-u |rgugieg di z`gWidzgj Uzczguehiuduzu hk z`g og{grcmg widzEcjowrt Ue`}g||gu Cngrdecu Og{grcmgu& cij ehikgezdhigrt widzEcjowrt Cjcnu) Ecjowrt ngrmgj }dz` \gzgr \cwf di 34=0& Cfz`hwm` EcjowrtUe`}g||gu e`hehfczg |rhjwezu `c{g oggi uhfj di z`g W)U) udieg 3400 wijgr z`gEcjowrt zrcjgncra icng& z`g e`hehfczg dzugfk `cu oggi nciwkcezwrgj ot@gru`gt-u cij eci og khwij di @gru`gt-u e`hehfczg uzhrgu) Di 340?& Ecjowrt Ue`}g||gu |wre`cugj z`g Jwkkt.Nhzz Ehn|cit) Di gcrft ?<<;& cff hk Nhzz-uog{grcmg orciju(Mrcijnc-u Nhfcuugu&@c}cddci \wie`&DOE _hhz Oggr &Nr cij Nru Z Ofhhjt Ncrt  ndp&Hrcimdic& cijThh.`hh$ }grg khfjgj dizh Ecjowrt Ue`}g||gu Cngrdecu Og{grcmgu) Nhzz-u ehizdiwgu zh h|grczg cu c ug|crczg widz hk Ecjowrt Ue`}g||gu)
Gfug}`grg
Ceehwizdim
Di Nct ?<<;& Ecjowrt ciihwiegj z`cz dz }hwfj og hwzuhwredim dzu zrciucezdhicfceehwizdim cij hrjgr ec|zwrg kwiezdhiu zhU`crgj Owudiguu Ugr{degu(UOU$ egizrgurwi ot c ehn|cit ecffgjMgi|cez& (c owudiguugu ugr{degu |rh{djgr$ di Dijdc& E`dic&cij _hncidc) Z`du }cu zh ckkgez cff owudiguu widzu cij og cuuhedczgj }dz` WU cijWA kwiezdhiu ogdim zrciukgrrgj zh Dijdc ot gij hk ?<<;& }dz` cff widzu zrciukgrrgj otndj.?<<0) Jg|gijdim hi z`g uweeguu hk z`du nh{g& hz`gr ceehwizdim @wnci

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sirivirishi liked this
rahina7 liked this
gauravppsharma liked this
rnlove liked this
Vijaiyesh Babu liked this
Sachin Dhebe liked this
jatin_salian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->