Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chu Nghia Xa Hoi Khoa Hoc

Chu Nghia Xa Hoi Khoa Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 147|Likes:
Published by nguyenhainam910

More info:

Published by: nguyenhainam910 on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2010

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
SÁCH H
ƯỚ 
NG D
N H
C T
P
CH
NGH
Ĩ
AXÃ H
I KHOA H
C
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
SÁCH H
ƯỚ 
NG D
N H
C T
P
CH
NGH
Ĩ
A XÃ H
I KHOA H
C
Biên so
n : CN.
ĐỖ
MINH S
Ơ 
N
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
1
GI
I THI
U MÔN H
C
1. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG
 Nh
m ph
c v
vi
c h
c t
 p và t
nghiên c
u c
a sinh viên theo ch
ươ 
ng trình
Đ
ào t
o
đạ
i h
c theo hình th
c giáo d
c t
xa” c
a H
c vi
n công ngh
B
ư
u chínhVi
n thông,
đượ 
c s
 
đồ
ng ý c
a c
 p trên, b
môn Mác - Lênin khoa c
ơ 
b
n I - H
c vi
nCông ngh
B
ư
u chính Vi
n thông t
ch
c biên so
n cu
n “Sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p mônch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c”.Cu
n sách
đượ 
c biên so
n trên c
ơ 
s
ở 
giáo trình ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c dùngtrong các tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c và Cao
đẳ
ng do B
Giáo d
c và
đ
ào t
o ban hành. N
i dung cu
n “Sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p môn ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c”
đượ 
c biên so
n theo trình t
: Nêu rõ m
c
đ
ích, yêu c
u, tr 
ng tâm c
a bài giáo trình ch
 ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c do B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o ban hành. Cu
i m
i ch
ươ 
ng là nh
ngn
i dung câu h
i và bài t
 p cùng nh
ng g
ợ 
i ý, h
ướ 
ng d
n nghiên c
u phù h
ợ 
 p.
2. M
C
Đ
ÍCH MÔN H
C
Môn h
c cung c
 p cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoah
c. Trên c
ơ 
s
ở 
 
đ
ó ti
ế
 p t
c c
ng c
, hoàn thi
n th
ế
gi
ớ 
i quan, ph
ươ 
ng pháp lu
n c
a ch
 ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin, quán tri
t
đườ 
ng l
i, quan
đ
i
m xây d
ng ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i c
a
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam.
3. PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U MÔN H
C THEO HÌNH TH
Ứ 
C GIÁOD
C T
Ừ 
XA
Để
 
đạ
t
ế
t qu
t
t môn h
c này, ngoài yêu c
u chung
đố
i v
ớ 
i các môn Mác -Lênin và t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh sinh viên c
n l
ư
u ý m
y
đ
i
m sau:
3.1. Thu th
p và s
ử 
d
ng các tài li
u sau
- Giáo trình ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o ban hành .- Sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c:
Đỗ
Minh S
ơ 
n
, H
c vi
ncông ngh
B
ư
u chính - Vi
n thông 2006.- Các tài li
u tham kh
o trong m
c tài li
u tham kh
o
ở 
cu
i sách này.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->