Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Frăţia Babiloniană

Frăţia Babiloniană

Ratings: (0)|Views: 798 |Likes:
Published by Costi

More info:

Published by: Costi on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

 
Frăţia Babiloniană (Capitolul 3)Din cartea „Secretul suprem” de David Icke
După ce apele s-au retras în urma cataclismului provocat de Venus,supravieţuitorii au coborât din munţi sau au ieşit la suprafaţă dinadâncurile pământului. Ei s-au stabilit în ţinuturile de şes şi au început să-şi reconstruiască civilizaţia. Aceasta a fost perioada în care au apărut brusccivilizaţiile Sumerului, Egiptului şi cea de pe Valea Indului, toate cu unnivel tehnologic foarte ridicat, deşi existaseră şi înainte de cataclism.Societatea sumeriană a apărut în culmea dezvoltării sale din cauza bruştei infuzii de cunoaştere primită de la rasa ariană provenită de peMarte, care a coborât din Munţii Caucaz şi s-a extins din OrientulApropiat către Sumer, Egipt şi Valea Indului. Chiar şi istoricii sunt deacord că aceste societăţi extrem de avansate au apărut brusc. O altă infuzie primită de rasa albă (şi nu numai) a fost cea genetică de sorginte reptilo-ariană sau reptilo-umană. Este vorba de liniile genealogice încrucişatecreate prin manipulări genetice de Anunnaki. Principalul centru în care s-au dezvoltat aceste familii de hibrizi în lumea antică, după retragereaapelor, a fost Babilonul, situat în sudul Sumerului, de-a lungul fluviuluiEufrat. Analiza atentă a dovezilor arată că Babilonul a fost fondat la o datămult anterioară celei acceptate iniţial. Aici au apărut primele societăţisecrete, care s-au răspândit apoi pe întregul glob, de-a lungul miilor de anicare au urmat. Frăţia care controlează la ora actuală lumea este expresiamodernă a Frăţiei Babiloniene alcătuită din preoţi reptilo-arieni şi dinfamilii „regale” care au coborât în această regiune imediat după potop(acum aproximativ 6000 de ani). Aceasta a fost perioada în care au apărut pentru prima oară credinţele manipulate ale marilor religii actuale.Potrivit textelor şi legendelor antice, fondatorul Babilonului a fost Nimrod, care a domnit asupra lui împreună cu soţia sa, Semiramida. Nimrod era descris ca un „tiran atotputernic”, unul dintre „giganţi”. Arabiicredeau că cel care a construit (sau reconstruit) după potop uimitoareastructură de la Baalbek, în Liban, cu cei trei stâlpi din piatră cântărindfiecare 800 de tone, a fost Nimrod. Se spune că a domnit asupra regiuniiLibanului de astăzi, şi potrivit Genezei biblice, primele centre ale regatuluilui Nimrod au fost Babilonul, Akkad şi altele, în ţinutul Shinar (Sumer).Mai târziu, el s-a extins în Asiria, construind oraşe precum Ninive, undeau fost găsite numeroase Tăbliţe Sumeriene. Nimrod şi Semiramidaaparţineau acelei linii genealogice cunoscută mai târziu sub numele detitani – o linie succesorală alcătuită din oameni posedaţi de reptilieni şi dinreptilieni pur-sânge. Se crede că această rasă de „giganţi” sau „titani” eraudescendenţii lui Noe, copilul descris în
Cartea lui Enoh
(variantaulterioară a
Cărţii lui Noe)
ca fiind un hibrid Privitor-uman cu pieleafoarte albă. În Geneză, tatăl lui Nimrod poartă numele de Cush. El era
 
cunoscut şi sub nume precum Bel sau Belus şi era nepotul lui Noe şi fiullui Ham. Mai târziu, Cush a devenit cunoscut ca zeul Hermes, careînseamnă Fiul lui Ham. Ham sau Khem înseamnă „cel ars” şi este posibilca acest nume să fi avut o legătură cu adorarea soarelui. Mulţi din zeiiantichităţii au apărut mai întâi în Babilon, răspândindu-se apoi în Egipt. Nimrod şi Semiramida au rămas principalele zeităţi ale Frăţiei până în ziua de astăzi, sub diferite nume şi simboluri. Nimrod erasimbolizat ca un peşte, iar regina Semiramida ca un peşte şi un porumbel.Ea reprezintă şi un simbol al lui Ninkharsag, creatoarea raselor de hibrizireptilo-umani. Nimrod era considerat un zeu-peşte dragon şi era ilustrat cafiind pe jumătate om, pe jumătate peşte. Este posibil ca acest simbol săamintească de faptul că era pe jumătate om, pe jumătate reptilă cu solzi.Regina Semiramida era şi ea simbolizată ca un peşte, căci babilonieniicredeau că peştele este un afrodiziac. În timp, a devenit Zeiţa Iubirii. Deaici se trage simbolistica peştilor în creştinism (reflectată inclusiv înarhitectura creştină). În ipostaza ei de „Duh Sfânt” Semiramida este prezentată ca un porumbel cu o ramură de măslin în cioc. De altfel,numele ei înseamnă „purtătoarea ramurii”, dacă ţinem seama de rădăcinile„Ze” (articol), „emir” (ramură) şi „amit” (purtător). Putem remarca întreacăt şi asemănarea dintre această simbolistică şi cea din legenda lui Noeşi a Marelui Potop, când un porumbel s-a întors pe corabia lui Noe ţinândîn cioc o ramură de măslin. Să se refere oare acest simbol la întoarcereareptilienilor după potop? Numele Semiramida derivă de asemenea din celal unei divinităţi indiene anterioare: Sami-Rama-isi, sau Semi-ramis.Peştele şi porumbelul sunt două simboluri folosite încă pe scară largă înritualurile religioase şi în ceremoniile naţionale de astăzi, deşi mareamajoritate a oamenilor nu au nici o idee despre adevărata lor semnificaţie.Sinn Fein, ramura politică a grupării teroriste nord-irlandeze IRA, aredrept simbol un porumbel. Aceeaşi imagine poate fi regăsită pe multe dinsceptrele ţinute în mână de monarhii britanici
(vezi secţiunea cu ilustraţii).
Acest lucru nu este întâmplător, căci ambele organizaţii reprezintăacoperiri moderne ale Frăţiei Babiloniene, iar porumbelul o simbolizează pe regina Semiramida. Pentru aceşti oameni, porumbelul nu reprezintă unsimbol al păcii, ci al morţii şi distrugerii (ştiut fiind că Frăţia foloseştefrecvent simbolismul inversat). El reprezintă un simbol pozitiv pentrumasele largi, dar unul negativ pentru Frăţie. Această inversare asimbolisticii le permite să îşi afişeze fără teamă simbolurile în locurile publice, fără teama că cineva se va plânge.Semiramida mai era cunoscută ca Regina Cerului (sau Rhea),Mama Fecioară a Zeilor, şi uneori ca Marea Mamă a Pământului(Ninkharsag). Era de asemenea adorată sub numele de Astarte, „femeiacare a construit turnurile”, cu referire evidentă la Turnul din Babel(Babilon), atribuit lui Nimrod. Liniile succesorale regale din Europa provin din liniile genealogice reptilo-ariene din Babilon, iar coroanele lor au apărut ca urmare a coafurii încornorate purtate de Nimrod. Coarnelesimbolizau autoritatea monarhului şi s-au transformat în timp într-o
 
diademă din metal cu trei coarne, care simboliza puterea regală investităcu autoritate divină. La ora actuală, ea este reprezentată de simbolulcrinului, care apare pretutindeni pe însemnele caselor regale europene
(vezi Figura 6).
Aşa cum spuneam mai devreme, ierarhia „regală”draconiană (albinoşii înaripaţi) este înzestrată cu coarne. Personal, nu amnici o îndoială că aceasta este adevărata origine a însemnelor încornorate pe care le purtau regii antici. Imaginea clasică a diavolului este şi eaîncornorată. Unul din titlurile pe care le-a purtat Nimrod era acela de Baal(Domnul), căruia îi corespundea Baalti
(Mylady
– Doamna) pentruSemiramida. Expresia latină pentru „Doamna Mea” era
Mea Domina,
carea devenit mai târziu
Madonna
în limba italiană. Nimrod era reprezentat îndublă ipostază: de Dumnezeu Tatăl şi de Ninus, fiul Semiramidei, iar ramura de măslin a acesteia era un simbol al progeniturii ei venite pe lume printr-o „naştere virgină”. Ninus mai era cunoscut şi sub numele deTammuz, despre care se spune că a fost crucificat cu un miel la picioare,apoi îngropat într-o peşteră. Trei zile mai târziu, când piatra de la gura peşterii a fost dată deoparte, corpul său dispăruse. Vă sună cunoscută povestea? Această temă a soţului-soţiei-fiului, respectiv Nimrod-Semiramida-Ninus/Tammuz a devenit mai târziu trilogia Osiris-Isis-Horusdin mitologia egipteană, care are echivalente în India, Asia, China, şi practic pretutindeni în lume. Câteva milenii mai târziu, ea avea să devinătrilogia Iosif-Maria-Iisus. În timpul ritualurilor de primăvară în carecelebrau moartea şi învierea după trei zile a lui Tammuz-Ninus, babilonienii depuneau ca ofrande nişte chifle pe care era imprimată cruceasolară. Ei bine, da, chiar şi tradiţia chiflelor calde pe care este imprimată ocruce pe care o aplică englezii cu ocazia Paştelui este tot de sorginte babiloniană. De altfel, cuvântul
 Easter 
(n.n. Paşti) provine tot de la unuldin numele atribuite reginei Semiramida – Ishtar, şi nu este exclus caexpresia „Comanda lui Ashtar” (o convingere manipulată de tip New Age,referitoare la un „erou” extraterestru care va veni să ne salveze) să provinăde la o altă divinitate babiloniană, Ashtaroth. Mitologia şi simbolistica babiloniană reprezintă fundamentele tuturor religiilor majore ale lumii, înspecial a creştinismului. Biserica Catolică a fost creaţia FrăţieiBabiloniene, iar papa poartă şi la ora actuală o mitră în formă de peşte,care îl simbolizează pe Nimrod. Aceasta este şi semnificaţia IneluluiPescarului pe care îl poartă el. Papalitatea a pretins multă vreme căscaunul Sfântului Petru de la Vatican este o relicvă sfântă, dar o comisiealcătuită din oameni de ştiinţă a stabilit în anul 1968 că el nu este maivechi de secolul IX. Mai semnificativ este faptul că scaunul papal estedecorat (potrivit Enciclopediei Catolice) cu 12 farfurii care prezintăilustraţii cu cele 12 munci ale lui Hercule. Din aceeaşi lucrare aflăm căHercule a fost un alt nume al lui Nimrod, înainte de a deveni un semizeu algrecilor. În anul 1825, papa Leon al XII-lea a autorizat producerea uneimonede jubiliare pe care era prezentată o femeie într-o poziţie careamintea puternic de simbolismul reginei Semiramida. Aceasta ţinea uncrucifix în mâna stângă, o cupă în mâna dreaptă, iar pe cap avea o coroană

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iura Rotaru liked this
Iura Rotaru liked this
Iura Rotaru liked this
Catalin Lungeanu liked this
Stela Andreica liked this
raza de soare liked this
vasiletripon liked this
butant liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->