Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
66Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KERJA SOSIAL

KERJA SOSIAL

Ratings: (0)|Views: 8,367|Likes:
Published by kuchikuchai

More info:

Published by: kuchikuchai on Mar 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
ISI KANDUNGAN
PERKARAHALAMAN1.0Pendahuluan1.1Definisi Kerja Sosial142.0 Elemen-Elemen Penting Kerja Sosial73.0 Peranan Kerja Sosial Dalam Memupuk PerpaduanMasyarakat144.0 Polisi dan Perundangan Kerja Sosial4.1 Jenis Polisi Sosial4.2 Polisi Sosial Terdapat di Malaysia2122245.0 Pengaruh Kerja Sosial Bagi Memupuk PerpaduanMasyarakat266.0 Kesan-Kesan Kerja Sosial yang MempengaruhiPerpaduan Masyarakat297.0 Kesimpulan338.0 Lampiran349.0 Peta minda3810.0 Bibliografi39
 
IMPAK ELEMEN-ELEMEN KERJA SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT MALAYSIATERHADAP PERPADUAN MASYARAKAT.
1.0PENDAHULUAN
Kerja sosial wujud kerana menyedari bahawa dunia ini tidak sempurna dan pekerja sosial berusaha untuk berkhidmat kepada individu dan institusi masyarakat dalam menghadapiketidaksempurnaan.Ketidaksempurnaan yang dimaksudkan adalah seperti kemiskinan, pengangguran, penderaan dan kecacatan.Jika semua ini tiada sudah tentu dunia ini akan penuhdengan kasih sayang, makanan yang mencukupi, kesihatan yang baik, kurangnya tekanan, jenayah dan penderitaan tetapi kenyataannya tidak begitu.Sebagai pekerja sosial yang berbaktikepada masyarakat, mereka tidak sanggup melihat kanak-kanak kecil yang kelaparan, wanita dankanak-kanak menderita akibat didera secara fizikal dan seksual, orang-orang tua terbiar tanpa penjagaan rapi, orang miskin terus melarat di tepi jalan dan golongan “istimewa” yang disisih jauh dari masyarakat.Kerja sosial menitikberatkan terhadap menjaga kebajikan rakyat.Kebajikan dalamkonteks ini boleh diertikan kepada sesuatu keadaan yang ‘sama rata, sama rasaantaramanusia.Kerja sosial ini lazimnya diuntukkan kepada semua rakyat.Dalam sektor awam, keadaanini lebih menyeluruh.Di samping itu mereka hendaklah juga menerima keadaan individu yang berlainan dari pelbagai segi dan masalah yang dibawanya itu.Ini juga bergantung kepada pandangan dan sikap mereka yang inginkan sesuatu perkhidmatan atau bentuk bantuan dansebagainya.
 
Mereka yang terlibat dengan pemberian perkhidmatan ini, hendaklah juga menjalanitanggungjawab dengan memahami segala kehendak-kehendak tertentu klien atau penerima bantuan yang terjebak ke dalam keadaan sosial yang merosakkan.Oleh yang demikian, merekayang menguruskan perkhidmatan ini adalah bertanggungjawab kepada wakil-wakilrakyat, kepada kelompok pendesak yang berkempen bagi pihak kelompok-kelompok tertentu juga kepada pengguna-pengguna individu yang memerlukan sesuatu perkhidmatan yang tidak digariskan secara hitam putih.Menurut Morales dan Sheafor (1998;1) di Amerika Syarikat, kerja sosial wujud padaabad yang kedua puluh sebagai satu profesion yang penting dalam masyarakat.Kerja sosial telah berkembang dengan pesat sejajar dengan permintaan kepada kebajikan manusia dan perkhidmatan sosial.Ketika senario politik kebangsaan meletakkan keutamaan yang tinggiterhadap kebajikan sosial, peluang bagi kerja sosial telah dibuka dengan banyaknya dan bekalantenaga kerja telah meningkat dengan begitu cepat.Pekerja-pekerja sosial yang terlibat dalam profesion ini telah melahirkan rasa kepuasan kerana dapat berbakti untuk kesejahteraan hidupmanusia.Ismail Baba (1990;509) pula menyatakan bahawa di Barat, kerja sosial dibina sebagaisatu disiplin daripada kerja amal untuk golongan miskin dan juga golongan tertentu.Apabilamasyarakat bergerak dari praindustri kepada suasana industry, urusan kerja amal semakin

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Farhana liked this
Amir Dong-Sun liked this
Shakirah Sakura liked this
MC Na liked this
Sha Ziera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->