Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Razif Buruh Tanjung Priok

Razif Buruh Tanjung Priok

Ratings:
(0)
|Views: 771|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) on Mar 18, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

 
D}t}j Pmnid}jie \ielo}ec Ptgfh 
Tiga  Idr|tih? D}t}j pmnid}jie kmkp}ewig r|i|}r rmdicig d}t}j nmpir *bir}in' wieckmelipi|hie pmhmtoiie dmtlirithie pmtie|iti kielft% Pili }k}kewi piti kielftgeg dmtirin litg hikp}ec jinikie wiec riki lmecie d}t}j pmnid}jie% D}t}jpmnid}jie \ieo}ec Ptgfh rmdicgie dmrit dmtirin litg Die|me lie \iecmtiec% Kmtmhili|iec hm pmnid}jie Ptgfh. hitmei ini|+ini| ptfl}hrg i|i} |ieij lg hikp}ecewi |mnijjgniec% Pili kiri hfnfegin. d}t}j+d}t}j pmnid}jie Ptgfh dmhmtoi }e|}h mkpi|pmt}rijiie pmniwitie wiheg. Hfegehngohm Pihm|qiit| Kii|rbjippgo. R|ffkqiit|Kii|rbjippgo Emlmtnielr. Tf||mtlikrbjm Nnfwl lie Oipie+Bjgei+Oiqi Ngoem% R|i|}rnmpir d}t}j pmnid}jie dmhmtoi dmtlirithie pmhmtoiie wiec |mtrmlgi pili jitg g|}%Oghi kmtmhi gecge dmhmtoi nicg jit}r kmnih}hie tmcgr|tirg pili pirit |meici hmtoi%Pirhi tmqfn}rg |ij}e 97=0. kmtmhi kmnih}hie rmtiechigie pmkfcfhie kme}e|}| oikhmtoi nmdgj rgechi| lie kmkp}ewig pmhmtoiie wiec |m|ip *pmtkieme' lie pili |ij}ewiec riki dmtlgtg rmtghi| d}t}j pmnid}jie lie pmniwitie wiec hmk}lgiekmelmnmcirghie |}e|}|ie+|}e|}|ie d}t}j pmnid}jie% Gegrgi|ft+gegrgi|ft pmkfcfhiekmnih}hie pmelmhi|ie lmecie piti kielft icit lipi| dmthmgecgeie }e|}h kmel}h}ec rmtghi| d}t}j% Lghmk}lgie jitg. diewih kielft wiec gh}| kmeoilg ieccf|irmtghi| d}t}j. ihie |m|ipg rgr|mk ieemkmt *dftfecie' kirgj |m|ip dmtnih} lgpmnid}jie Ptgfh%Bi|i|ie? Pmemng|gie geg lipi| dmtniecr}ec i|ir l}h}ecie liei litg EGFL lie dmn}klgp}dnghirg lgkmlgi kieip}e%Pmecie|it\ieo}ec Ptgfh rmdicig hf|i pmnid}jie |mtdmrit lg Gelfemrgi kmkpmthmtoihie tgd}ied}t}j rm|gip jitgewi }e|}h kmniwieg pmtliciecie pmniwitie dicg oin}t ie|ithmp}ni}ie e}rie|iti ki}p}e pmniwitie ie|it Rik}lti% Pmhmtoiie d}t}j+d}t}jdfechit k}i| geg lghmnfni lie lgi|}t fnmj hfpmtirg wiec kmkpmtfnmj nmcg|gkirg litg |gcir}ti| hmp}|}rie Lgtome *Lgtome Lmpit|mkme \meici Hmtoi. Lgtome Pmtj}d}ecie Ni}|lie Lgtome Hfpmtirg'% Hfpmtirg geg wiec ihie kmewin}thie |meici d}t}j dfechit k}i|hmpili pmt}rijiie+pmt}rijiie dfechit k}i|% D}t}j wiec kmkpmtfnmj pmhmtoiiedfechit k}i| kmkdmtghie }iec hmpili hfpmtirg rmdmrit Tp% 91%000.+. pmt jitgrmliechie }pij d}t}j pmtjitg Tp% =0%000.+% ]iec hfkpmerirg rmdmrit Tp% 91%000.+lgi|ir hmt|ir lgpmtc}eihie }e|}h }iec pmerg}e d}t}j. hmrmji|ie lie |}eoiecie nigermpmt|g \JT% D}t}j+d}t}j dfechit k}i| geg lgtmht}| lie lgisirg fnmj kielft% Pililmsiri geg d}t}j dfechit k}i| wiec |mtlia|it kmeoilg ieccf|i hfpmtirirg dmhmtoi lgpmnid}jie \ieo}ec Ptgfh dmto}knij 2%3004 ftiec% Litg o}knij rmdmrit g|} |glih rmk}iewi dmhmtoi rm|gip jitg. kmtmhi dmtcgngtie }e|}h kmkpmtfnmj pmhmtoiie% Jikpgtti|i+ti|i rm|gip ftiec d}t}j dmhmtoi jiewi l}i kgecc} rmniki ri|} d}nie%Hini} riwi pmtji|ghie pfni pmeci|}tie lie rgr|mk hmtoi d}t}j dfechit k}i| kirgjrmpmt|g ikie hfnfegin% Pili pmtgflm hfnfegin pmnid}jie kmkpmhmtoihie jikpgt rmhg|it9=%000 d}t}j }e|}h kmnih}hie dfechit k}i| lg pmnid}jie% Rmoih lgd}hiewi
 
pmnid}jie \ieo}ec Ptgfh |ij}e 9:31 rm|gip jitgewi pingec rmlghg| dmtnid}j 9= hipin lg|gci lmtkici% Pmt}rijiie+pmt}rijiie pmecipinie rmpmt|g Hfegehngohm Piihmmtqiit|Kii|rbjippgo *HPK'. Tf||mtlikrbjm Nnwfgl *TN' lie R|ffkqiit| Kii|rbjippgoEmlmtnielrbjm *RKE' kmkpmtfnmj d}t}j lmecie rgr|mk ieemkmmt *icme |meicihmtoi'% Rm|gip pmt}rijiie pmecipinie kmkp}ewig ieemkmmt rmelgtg% Ieemkmmtkmkpmtfnmj d}t}j kmnin}g kielft+kielft% Kielft kmkpmtfnmj d}t}j litg hikp}ecjinikieewi rmelgtg lg rmhg|it pmlmriie Oisi Diti|% ]e|}h kmkpmtk}lij pmewmlgiie|meici hmtoi pmnid}jie. pmt}rijiie+pmt}rijiie dmrit HPK. TN lie RKEkmkdiec}e hfkpnmhr pmt}kijie lg Hfloi% Lg |mkpi| geg d}t}j+d}t}j |geccin liekmelipi| pmecisirie litg Kielft% Hfkpnmh pmt}kijie lgdmtg eiki ]egmhikpfeclie dmt|ijie jgecci |ij}e 97:0+ie wiec lgc}r}t }e|}h |mtkgein |t}h hfe|igemt%Dmtrikiie lmecie pmecc}eiie |t}h hfe|igemt lie |mhefnfcg pmkgelijie ditiec. o}knij pmecc}eiie |meici d}t}j dfechit k}i| fnmj pmt}rijiie |}t}e ltir|gr litg9=%000 d}t}j pmtjitg jiewi rmhg|it 9=00 pmt+jitg% Nie|ir ipi wiec kmkd}i| rgr|mkhmtoi lie tmnirg hmtoi rfrgin d}t}j dfechit k}i| kmecinikg hmkgtgpie lmecie pmtgflmhfnfegin6 Ipihij pmteij |mtoilg pmt}dijie linik pmecmt|gie d}t}j kmkp}ewig pfrgrg|isit+kmeisit b}h}p h}i| kmecjilipg pmt}rijiie6
Rm|mnij tmqfn}rg hmkmtlmhiie |ij}e 97<7 nijgt Rmtghi| D}t}j Pmnid}jie lie Pmniwitie*RDPP'% Nijgtewi RDPP kmnin}g pmkfcfhie dmrit rmniki |gci dmnir jitg lmecie|}e|}|ie pmecih}ie rmtghi| d}t}j lie kmecjip}rhie pmtieie pmk}ec}|ie }iechfkpmerirg. hmpir|gie kmelipi|hie pmhmtoiie lie pmkmti|iie pmhmtoiie lgpmnid}jie dicg d}t}j dfechit k}i|% Kmrhgp}e |glih rmn}t}j |}e|}|ie lgpme}jg fnmjpmt}rijiie pmecipinie. |m|ipg a}ecrg lie pmecih}ie rmtghi| d}t}j lipi| dmtoinie%Hmk}lgie kielft lipi| gh}| rmt|i linik rmtghi| d}t}j. kielft dgri kmec}tiecgpmtkge|iie }iec hfkpmerirg hmpili d}t}j% Nmdgj oi}j kielft o}ci gh}| dmtpmtielinik Pmkgn} pmt|iki |ij}e 97== }e|}h kmkmeiechie Pit|ig Hfk}egr Gelfemrgi lgpmnid}jie \ieo}ec Ptgfh% O}ci pili eirgfeingrirg pmt}rijiie+pmt}rijiie irgec |ij}e97=1 rmtghi| d}t}j dmtpmtie dmrit linik kmecikdgn ingj pmt}rijiie pmecipinie liegh}| kmecmnfni pmt}kijie }egmhikpfec nmdgj lmkfhti|gr dicg d}t}j dfechit k}i|%Rmpieoiec lmhilm 97=0+ie jgecci 10+ie d}t}j+d}t}j pmnid}jie dmtriki lmecie RDPPdmt}riji kmkdiec}e l}egi dit}% L}egi dit} wiec gecge kmtmhi diec}e ilinijpmkmti|iie pmhmtoiie lg pmnid}jie. iliewi ftciegrirg d}t}j wiec kmkpmto}iechiejih+jih kmtmhi lie pmhmtoiie wiec |m|ip%L}egi dit} wiec gecge lgbgp|ihie fnmj d}t}j+d}t}j pmnid}jie n}n}j nie|ih dmtrikiielmecie |ticmlg eirgfein pmtgr|gsi C20R 971=% Linik pmtgr|gsi geg pmt|ikihinglgjieb}thie ilinij a}ecrg rmtghi| d}t}j% \glih jiewi a}ecrg rmtghi| d}t}j wieclgjieb}thie. |m|ipg ihit rmoitij litg rmtghi| d}t}j lie hig|ie lmecie cmtihieeirgfeingrkm |}t}| lgk}reijhie% Linik |}ngrie geg riwi ihie kmkipithie lgeikghicmtihie d}t}j lgpmnid}jie \ieo}ec Ptgfh oi}j hmdmnihiec isin idil hm 40. jin geg}e|}h lipi| kmkpmtfnmj dicigkiei ptfrmr tmnirg rfrgin d}t}j. kielft lie pmt}rijiiepmecipinie% Jin wiec o}ci pme|gec lmecie biti ipi pmt}rijiie kmtmht}| d}t}jpmnid}jie6 Hmk}lgie niechij+niechij ipi wiec lgikdgn pmt}rijiie }e|}h kmechfe|tfn lie kmelgrgpngehie d}t}j+d}t}j pmnid}jie6 rmnieo}|ewi rmoi}j ipipmtie kielft linik gh}| kmkpmth}i| pmtcmtihie d}t}j pmnid}jie6Linik pme}ngrie rmoitij pmtcmtihie d}t}j pmnid}jie \ieo}ec Ptgfh. riwi
 
kmecc}eihie r}kdmt itrgp lie sisiebiti lmecie dmhir d}t}j pmnid}jie% Itrgprmbiti tmni|ga kmkpmtfnmj geaftkirg |me|iec nin}+nge|ir pmniwitie pmtliciecie lgpmnid}jie \ieo}ec Ptgfh% Rmliechie sisiebiti kmelipi|hie geci|ie rfrgin d}t}jpmnid}jie kmecmeig lgeikghi rmoitij kmtmhi% Linik it|ghmn geg riwi ihie kmk}nig litg|ij}e 9720+ie lie dmt}o}ec pili pmtgr|gsi C20R 971=. jin geg }e|}h kmkdmdmthielgeikghi pmt}dijie pfng|gh lie mhfefkg wiec dmthmng| dmthmngelie lmecie hmjgl}piehmnir d}t}j pmnid}jie% Riwi dmtisin litg kfdgngrirg lie ftciegrirg d}t}j lgpmnid}jie.}e|}h kmkpmtngji|hie pmtie kielft linik kmkfdgngrirg d}t}j% Hmk}lgie riwi o}ciihie kmeciechi| hmnir d}t}j pmecj}eg ]egmhikpfec linik kmecjilipg lmptmrgmhfefkg% Lg|ikdij p}ni |mtoilg pmt}dijie r|i|}r d}t}j ]egmhikpfec wiec pili mtihfnfegin jgl}pewi rmdicig
gelme|}tml nidf}t 
lie hmk}lgie dmt}dij 97=0+ie rmdicighmnir d}t}j wiec dmtcid}ec lmecie rmtghi| d}t}j pmnid}jie lie pmniwitie% Dmtnieo}|pili ptfrmr eirgfeingrirg pmt}rijiie irgec. ipihij pmecikdgn+ingjie pmt}rijiie gegdmtpgjih hmpili hmnir d}t}j i|i} rmdinghewi6 \}ngrie geg ihie dmt}o}ec pili ihjgt|ij}e 971= lmecie kmelmrhtgprghie „d}ewg‛ C+20+R lg \ieo}ec Ptgfh lie rmpmt|g ipilikpihewi pili hmnir d}t}j6 Litg rgeg riwi dmtjitip lipi| kmkipithie l}egi wiecjgniec litg hmnir d}t}j pmnid}jie rmdicig ptirwiti| k}eb}newi hipg|ingrkm. l}egikflmte lie cnfdin mhfefkg%DID PMT\IKI
HMTOI LG PMNID]JIE \IEO]EC PTGFH Pili |ij}e 9:33
Lgtmh|}t D}tcmngohm Fpmeditm Smthme 
*DFS. Pmhmtoiie ]k}k' QieTilmtr kmkmeiechie tmebiei pmkdiec}eie pmnid}jie \ieo}ec Ptgfh lg rmdmnij|gk}t Di|iqgi% Pmkdiec}eie pmnid}jie dit} geg kmkihie dgiwi 41.= o}|i c}nlme.kmt}pihie ptfwmh geatir|t}h|}t |mtkmcij pili ihjgt idil hm+97% Pmnid}jie \ieo}ecPtgfh |mtlgtg litg pmnid}jie n}it lgpmn}h fnmj l}i lmtkici lie nmkdij pmnid}jielinik% Hipin+hipin lipi| kmeikdi|hie ri}j lglmtkici Diti| pmnid}jie linik.dfechit k}i| hipin+hipin lmecie kmecc}eihie lmtmh lie kme}t}ehieewi lg |}o}jc}liec dmrit% Lg lmtkici rmdmnij |gk}t hj}r}r }e|}h dfechit k}i| citik. |gkijlie di|}diti% Rmd}ij ciniecie hipin dmtdfdf| <000 |fe lgrmsi litg ciniecie hipinR}tidiwi dmta}ecrg }e|}h kmkpmtdighg hipin% N}ir hmrmn}t}jie pmnid}jie \ieo}ecPtgfh 9:7 jmh|it hm|ghi lgd}hi pmt|mecijie |ij}e 9::1% Rmliechie liwi |ikp}ecpmnid}jie dgri kmk}i| |}o}j hipin }ip pmt jitg lmecie dfdf| 90%000 |fe }e|}h kirgec+kirgec hipin% Isin lgd}hiewi pmnid}jie |glih dmcg|} tikig oi}j litg jitipiepmkmtge|ij hfnfegin Dmnieli. jgngt k}lgh hipin ni}| rmhg|it <:3 hipin }ip lie <3 hipinniwit% Eik}e ie|iti |ij}e 9::3 jgecci 9:70 kmecinikg pmegechi|ie hmn}itkir}hewi hipin wiheg =:3 hipin }ip lie =1 hipin niwit% Rmkme|iti g|} pili 9792 o}knij jgngt k}lgh hipin ni}| hm pmnid}jie \ieo}ec Ptgfh ilinij 9%121 hipin }ip lie 29pmtij} niwit% Pmegechi|ie geg |me|}ewi lmecie rmkihge hfhfjewi hmdmtiliie itkililiciec Dmnieli HPK wiec kmec}irig |gcidmnir oin}t pmniwitie lgrmn}t}j e}rie|iti%Rmliechie pili |ij}e 972: o}knij hipin jgngt k}lgh kmebipig 9%324 hipin }ip lie 20hipin niwit%Rmkme|iti g|} o}knij qfn}km ditiec wiec kir}h hm pmnid}jie \ieo}ec Ptgfh pili|ij}e 9723 ilinij 201%000 |fe dmtir litg emcmtg+emcmtg Irgi \mecciti. rmliechiedmtir litg p}ni}+p}ni} e}rie|iti rmdmrit 910%000 |fe% Di|} diti wiec lgiech}| fnmjHPK litg Pinmkdiec lmecie o}knij 937%000 |fe% Hmk}lgie citik wiec lgdisi litg

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Terbahak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->