Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visual Basic 2005 Ders Notu

Visual Basic 2005 Ders Notu

Ratings: (0)|Views: 2,883|Likes:
Published by umutduran
Visual Basic 2005 Programlama diline yeni başlayanlar için ders notu
Visual Basic 2005 Programlama diline yeni başlayanlar için ders notu

More info:

Published by: umutduran on Mar 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2012

pdf

text

original

 
 
MSGBOX ( ) DEY 
 
 
 
 
LE KULLANICIDAN ONAY ALMAK 
Ekranabirdiyalogkutusuiçindemesajvermekiçinkullanılır.
 
INPUTBOX ( ) 
 
LE B 
 
LG 
 
 
Ş 
 
Inputboxfonksiyonuaktifformdanbağımsızolarakbirdiyalogkutusuiçindekullanıcınındışarıdanbilgigirmesineimkansağlamaktadır.Buyordamdaönce“Ad”değişkenineInputboxfonksiyonuilebilgiaktarılmaktadır.Ardından“Ad”değişkenineaktarılanbilgiMsgbox()deyimiileekranayazdırılmaktadır.Buyordamişletildiğizamanilkolarakaşağıdaverilendiyalogkutusuilekarşılaşılır.BudiyalogkutusundakimetinkutusunaistenilenbilgiyazıldıktansonraEntertuşunabasabilirveyaOKğmesinetıklayabilirsiniz.BilgigirişindenvazgeçmekiçinEsctuşunabasabilirsiniz.EntertuşunabastıktansonraaçılandiyalogkutusuInputbox()diyalogkutusunabirbaşlıkvermekiçinInputbox()fonksiyonuna2.parametreverilebilir.(aşağıdakiörnekte2.parametreBilgiGirişi)
 
 
AÇIKLAMA SATIRLARI 
Programkoduiçindeaçıklamasatırlarınayervermekistiyorsanızsatırınbaşınakesme(‘)işaretikoymanızyeterlidir.
 
DE 
ĞŞ 
KEN B 
 
LD 
 
 
 
 
Değişkenbildirimişekli;DimDimDimDimdeğişkenadıAsAsAsAsveritipiDeğişkentanımlarkentipinibelirtmezsenizdeğişkenVarianttipindeolacaktır.Örnek:DimuzunlukAsInteger;DimsevgiAsString
DÖNGÜLER DÖNGÜLER DÖNGÜLER DÖNGÜLER
Bazenprogramyazımındabirkomutyadakomutgrubunubirçokdefaçalıştırmakgerekir.Buişlemleriçindöngülerkullanılır.ForForForForsayaçdeğişkeni=başlangıçdeğeriToToToTobitişdeğeriIşlenecekkomutlarNextNextNextNextdeğişkenFordöngüsübelirleyeceğinizsayaçdeğişkenininbaşlangıçdeğerindenbaşlarbitişdeğerinekadarkomutlarıçalıştırır.Sayaçdeğişkenineilkolarak“başlangıçdeğişkeni”niniçeriğiatanırvekomutlarbirkezçalıştırılıpfordöngüsününbaşınandürülür.Sayaçdeğişkeni1artırılırvekomutlaryenidençalıştırılır.Başadönülürsaydeğişkeniyine1artırılırvekomutlaryineişlenir.Budöngüsayaçdeğişkeni“bitişdeğeri”neeşitoluncayakadardevameder.Örnek:1’den10’akadarsayılarıntoplamınıverenprogram
 
 
Fordöngüsündekisayaçdeğişkeni1artaraktekrareder.BuartışmiktarınıStepStepStepStepifadesiylekontroledebiliriz.Stepnegatifdeğerdeolabilir.ForForForForsayaçdeğişkeni=başlangıçdeğeriToToToTobitişdeğeriStepStepStepStepartışdeğeriişlenecekkomutlarNextNextNextNextdeğişkenÖrnek:1’den10’akadarteksayılarıntoplamınıverenprogram
KARARYAPILARI KARARYAPILARI KARARYAPILARI KARARYAPILARI
 
IfThenElseKararYapısıIfThenElseKararYapısıIfThenElseKararYapısıIfThenElseKararYapısıBirkoşulverilerekbukoşulundoğruolmasıyadadoğruolmamasıhalindeişlemyapmakiçinbuyapıkullanılır.If If If If kosul1ThenThenThenThenKoşul1slanğındaişlenecekkomutlarElseif Elseif Elseif Elseif kosul2ThenThenThenThenKoşul2sağlandığındaişlenecekkomutlarElseif Elseif Elseif Elseif kosul3ThenThenThenThenKoşul3sağlandığındaişlenecekkomutlarElseElseElseElseBukoşullarınsağlanmadığındaişlenecekkomutlarEndif Endif Endif EndifBuyapıdakosul1kontroledilir,koşulsağlanıyorsaaltındakikomutlarişlenirveifyapısındançıkılır.Koşulsağlanmıyorsakoşul2kontroledilir,sağlanıyorsakoşul2dekikomutlarişlenirveifyapısındançıkılır.Sağlanmıyorsabirsonrakikoşulageçervebuişlemleryineyapılır.Örnek:Örnek:Örnek:Örnek:If If If If a<5a<5a<5a<5ThenThenThenThenMsgboxMsgboxMsgboxMsgbox“asayısı5tenküçüktür”“asayısı5tenküçüktür”“asayısı5tenküçüktür”“asayısı5tenküçüktür”ElseElseElseElseMsgboxasayısı5tenbüyüktürMsgbox“asayısı5tenbüyüktür”Msgbox“asayısı5tenbüyüktür”Msgbox“asayısı5tenbüyüktür”Endif Endif Endif EndifÖrnek:

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Çağrı Gürses liked this
algac liked this
Seda Tankut liked this
Mecit Erdol liked this
Mecit Erdol liked this
Tahacan Ziya liked this
zafernet liked this
Ismail Çavlan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->