Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
anale usm2009

anale usm2009

Ratings: (0)|Views: 832 |Likes:
Published by Nicolau

More info:

Published by: Nicolau on Mar 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
 
ANALELE
Ş
TIIN
Ţ
IFICEALE UNIVERSIT
ĂŢ
II DE STATDIN MOLDOVA
Seria "Lucr
ă
ri studen
 ţ
e
ş
ti"
Ş
tiin
ţ 
e socioumanistice
Chi
ş
in
ă
u – 2009
 
 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
 
ANALELE
Ş
TIIN
Ţ
IFICEALE UNIVERSIT
ĂŢ
II DE STATDIN MOLDOVA
Seria
"Lucr 
ă
ri studen
ţ 
e
ş
ti"
Ş
tiin
ţ 
e socioumanistice
Chi
ş
in
ă
u – 2009CEP
 
USM
 
CZU 30+378(478-25)(082)=00U 56
 
Colegiul de redac
ţ
ieal revistei “Analele
ş
tiin
ţ
ifice ale USM”Seria “Lucr
ă
ri studen
ţ
e
ş
ti”
 Ş 
tiin
 ţ 
e socioumanistice
redactor-
ş
ef 
 Mihail REVENCO
, prorector pentruactivitatea
ş
tiin
ţ
ific
ă
, prof. univ.redactor coordonator,tehnoredactare computerizat
ă
 
 Larisa DRAGANCEA
 
redactori
 Antonina DEMBI 
Ţ 
CHI Valentina MLADINA Membri:
Constantin SOLOMON,
dr. hab.,
 
conf. univ., Facultatea de Istorie
ş
i Filosofie
Stela MILICENCO,
dr., conf. univ., Facultatea de Asisten
ţă
Social
ă
 
ş
i Sociologie
Silvia GROSSU,
dr., conf. univ., Facultatea de Jurnalism
ş
i
Ş
tiin
ţ
e ale Comunic
ă
rii
  Angela GR
 Ă 
 DINARU 
, dr., conf. univ., Facultatea de Limbi
ş
i Literaturi Str 
ă
ine
 Adriana CAZACU 
, dr., lector superior, Facultatea de Litere
 Adrian CERBU 
, lector, Facultatea de Drept
 Lora BADAN 
, lector, Facultatea de Rela
ţ
ii Interna
ţ
ionale,
Ş
tiin
ţ
e Politice
ş
i Administrative
Sergiu TOMA
, lector, Facultatea de Psihologie
ş
i
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
ieiResponsabili de edi
ţ
ie:
 Leonid GORCEAC 
,
ş
ef DCI
Tatiana BULIMAGA
,
ş
ef sec
ţ
ie PVE
Ş
, DCI***
Culegerea "Analele
 ş
tiin
 ţ 
ifice ale Universit 
ăţ 
ii de Stat din Moldova", seria "Lucr 
ă 
ri studen
 ţ 
e
 ş
ti", include rezumatele tezelor de licen
 ţă 
 , sus
 ţ 
inutede studen
 ţ 
ii care au manifestat pe parcursul anilor de studii capacit 
ăţ 
ideosebite
 ş
i sunt recomanda
 ţ 
i s
ă 
-
 ş
i continue studiile la masterat 
 ş
i doctorat.
***
Responsabilitatea asupra con
ţ
inutuluiarticolelor revine în exclusivitateconduc
ă
torilor
ş
tiin
ţ
ifici
ISBN 978-9975-70-880-7ISSN 1857-2588© USM, 2009

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eugenia Ceban liked this
Eugenia Ceban liked this
Eugenia Ceban liked this
Eugenia Ceban liked this
Nane Dragos liked this
ciolacala liked this
Serghei Pantir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->