Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clujul Medical Revista de Medicina Si Farmacie

Clujul Medical Revista de Medicina Si Farmacie

Ratings: (0)|Views: 2,328 |Likes:
Published by teogea

More info:

Published by: teogea on Mar 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
 
CClluu j juullMMeeddiiccaall 
eevviisstt
ăă
 ddeeMMeeddiicciinn
ăă
 
şş
iiFFaammaacciiee 
Editat
ă
deUniversitatea de Medicin
ă
 
ş
i Farmacie“Iuliu Ha
ţ
ieganu”Cluj-Napoca
33 
Volumul LXXX2007ISSN 1222-2119Redac
ţ
ia revistei Clujul MedicalStr. Mo
ţ
ilor, nr. 33Cluj-Napoca
 
Colegiul de redac
ţ
ie
Redactor 
ş
ef: N. OlinicRedactori
ş
efi adjunc
ţ
i: A. Cocârl
ă
 Al. RotaruH. PopescuSecretar 
ş
tiin
ţ
ific: H. D. Bolo
ş
iu
Membri:
M. Boji
ţă
, Elvira Cocârl
ă
, Gh. Funariu, Paula Grigorescu-Sido,M. Grigorescu,
Ş
tefania Kory-Calomfirescu, S. Leucu
ţ
a, N. Maier,Adriana Mure
ş
an, Lumini
ţ
a Ple
ş
ca Manea
Redactor: Livia Lupea
Tehnoredactare computerizat
ă
: Anne-Marie Chindri
ş
 Tiparul executat la
Tipografia
U.M.F. “Iuliu Ha
ţ
ieganu”Cluj-NapocaManuscrisele
ş
i coresponden
ţ
a vor fi expediate pe adresa:Redac
ţ
ia revistei Clujul MedicalStr. Mo
ţ
ilor, nr. 33400609 Cluj-NapocaTel/fax: 0264-596086E-mail: annemarie_chindris@yahoo.com
 
 
 
Clujul MedicalNr. 3/2007CUPRINS
Articole de orientare
S. N. BLAGA: Inflama
ţ
ia în insuficien
ţ
a cardiac
ă
 cronic
ă
de la cercetare la interes clinic .......................................................................519MONICA E
Ş
ANU, DIDI SURCEL: Riscuri profesionale în mediul spitalicesc ..........525F. CIOVICESCU, C. DUNCEA, D. R 
Ă
DULESCU, DORIANA LUCACIU, N.CONSTANTEA: Cardiopatia bolnavilor hemodializa
ţ
i cronic: cadrul nosologic .........530ELENA DANIELA
Ş
ERBAN: Boala celiac
ă
 
ş
i mucoviscidoza, boala celiac
ă
 
ş
i boala inflamatorie intestinal
ă
cronic
ă
– asocieri preferen
ţ
iale sau simplecoinciden
ţ
e? ...................................................................................................................538MARIANA MOTOGNA-KALOKAIRINOS, KARAKIKLAS DIMITRIS:Diferen
ţ
ierea colec
ţ
iei pleurale mici
ş
i a ascitei pe baza semnelor CT .........................547DOINA TODEA, LOREDANA RO
Ş
CA, ANDREEA HERESCU: Sindromulde apnee în somn de tip obstructiv
ş
i sindromul metabolic ...........................................552M. AL-NAJDAWI, N. MIRON, V. CRISTEA: New measures must beconsidered to control hepatitis C virus transmission .....................................................559MONICA E
Ş
ANU, DIANA CHI
Ţ
AC: Managementul manipul
ă
rii manuale amaselor în sectorul medical ...........................................................................................565G. OLTEANU, L. BALAZSI, I. GHERMAN, CARMEN TOMA: Actualit
ăţ
i în preven
ţ
ia
ş
i tratamentul hematomului postoperator în chirurgia tiroidian
ă
...................571CRISTINA HO
Ţ
OLEANU, M.L.RUSU, CRISTINA JURJ, A. TRIFA, O.ANDERCOU, A. ANDERCOU: Noi factori de risc în trombozele venoase profunde ........................................................................................................................578ELIZA GOFI
ŢĂ
, FLORIANA ELVIRA IONIC
Ă
, M. BOJI
ŢĂ
: C
ă
ile derecunoa
ş
tere ale medicamentului de c
ă
tre limfocitele umane T
αβ
 
ş
i reac
ţ
iile dehipersensibilitate ............................................................................................................584 N. MIRON, M. AL-NAJDAWI, V.CRISTEA : Interac
ţ
iunea virusului hepatiteiC cu sistemul imun ........................................................................................................591IOANA BERINDAN NEAGOE, O. B
Ă
L
Ă
CESCU, M. SCAFARU , V.CRISTEA: Interferen
ţ
a ARN sau controlul post transcrip
ţ
ional al expresieigenelor ...........................................................................................................................597V. ZDRENGHEA,
 
C. PENCIU, OANA OSTACE, P. KOVACS Model generalde realizare a unei aplica
ţ
ii de diagnostic medical asistat de inteligen
ţ
aartificial
ă
. .......................................................................................................................602

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
kivy_t liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Biluna liked this
Georgeta Trasca liked this
mirunap liked this
elena31popescu liked this
h_ciprian liked this
bontas84 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->