Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
P. 1
Nilai Dan Norma Sosial

Nilai Dan Norma Sosial

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 15,272|Likes:
Published by bedilanguage

More info:

Published by: bedilanguage on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

 
1
 
YFA Ehlh{g 9 Yxkaelr G{{a Fa{sgaea"Y%Yjy
]hecanxbxae
Yh}aeoael ngcx}ewa"faexyga a`ae ngcx} cae kh{nxkxelae chelae kaewa` j{aelcabaf faywa{a`as% Jbhn `a{hea gsx" `hngcx}ae kh{yafa faexyga yhkalag fa`nbx`}{gkacg cae yjygab yhbabx cgbaecayg jbhn asx{ae&asx{ae sh{shesx% Xesx` gsx cg}h{bx`aeegbag cae ej{fa cabaf faywa{a`as%
 Egbag cae Ej{facabaf faywa{a`as Egbag Yjygab Ej{fa Yjygab
]helh{sga
e
Dxelyg@baygdg`aygFhex{xs]h{xkanaeEgbag]helh{sga
e
Dxelyg Faiaf&faiaf]h{xkanaeEj{fa
Yhyxax waelkh{na{la&
 
Shj{gDxelygjeabys{xisx{ab&
 
Shj{g @jedbg`Yjygab&
 
Shj{gGesh{a`ygYgfkjbg`&
 
]{jd Ejsjehlj{j&
 
Ibwch@bxin`jne&
 
Ig{{g&ig{gewa&
 
Fhela{an`ae&
 
FhfjsgtaygSgeca`ae&
 
Yjbgca{gsay&
 
@jes{jb
&
 
Kh{caya{`aesgel`asaeewa
&
 
Kh{caya{`aeay}h`&ay}h`ewa&Fhelasx{ Sgel`an ba`x&Fheig}sa`ae`hsh{sgkae&Fheia}agsxoxae&Caya{ }helheaaeyae`yg]hcjfaeSgel`an ba`x&
 
Shj{gDxelygjeabys{xisx{ab&
 
Shj{g @jedbg`Yjygab&
 
Shj{gGesh{a`ygYgfkjbg`
 
;
 
YFA Ehlh{g 9 Yxkaelr G{{a Fa{sgaea"Y%Yjy
Egbag yjygab
]helh{sgae
Kh{g`xs acaban chdgegyg egbag fhex{xs khkh{a}a yjygjbjl" wagsx?\jjcy
fhechdgegyg`ae egbag yjygab yhkalag }hsxeox` xfxf wael shban kh{baelyxelbafa" wael fhela{an`ae sgel`an ba`x cae `h}xayae cabaf `hngcx}ae yhna{g&na{g%
Aesnjew Lgcchey"
 Egbag acaban lalayae ’lalayae wael cgfgbg`g jhbhn yhyj{ael asax`hbjf}j` shesael a}a wael cg`heca`g"a}a wael bawa` "cae a}a wael kag` asax kx{x` 
Nj{sje $Nxes
" Egbag acaban lalayae ’lalayae shesael a}a`an yxasx sgeca`ae gsx }hesgel asax sgca` }hesgel
[gina{c S"Yinahdh{cae [jkh{s ] %Baff
" Egbag fh{x}a`ae lalayae `jbh`sgd .kh{yafa&yafa 'shesael a}a wael cgaella} kag` "}hesgel "cggelge`ae "cae cgaella}bawa`"yh`abglxy shesael wael cgaella} sgca` kag` "sgca` }hesgel "sa` cggelge`ae "caesgca` bawa` cabaf yhkxan `hkxcawaae %Egbag fhexox`ae }aca nab wael }hesgel cabaf`hngcx}ae faexyga "kag` yhkalag gecgtgcx fax}xe yhkalag aelljsa faywa{a`asXesx` fhehesx`ae yhyxasx gsx cg`asa`ae kag` asax kx{x`" }aesay asax sgca` }aesayna{xy fhbabxg }{jyhy fhegfkael% Nab geg shesx yaelas cg}hela{xng jbhn`hkxcawaae wael cgaexsfaywa{a`as% sa` nh{ae a}akgba aesa{a faywa{a`as wael yasx caefaywa{a`as wael bage sh{ca}as }h{khcaae sasa egbag% Ijesjn" faywa{a`as wael sgellabcg }h{`jsaae bhkgn fhewx`ag }h{yagelae `a{hea cabaf }h{yagelae a`ae fxeixb }hfkana{xae&}hfkana{xae% Yhfhesa{a a}ca faywa{a`as s{acgygjeab bhkgn ihech{xelfhelngeca{g }h{yagelae `a{hea cabaf }h{yagelae a`ae fhellaellx `hna{fjegyaecae s{acgyg wael sx{xe&shfx{xe%
C{y% Yx}a{sj
fhelhfx`a`ae kan|a egbag&egbag yjygab fhfgbg`g dxelyg xfxf cabaffaywa{a`as% Cg aesa{aewa egbag&egbag ca}as fhewxfkael`ae yh}h{ael`as abas xesx` fhela{an`ae faywa{a`as cabaf kh{}g`g{ cae kh{sgel`an ba`x% Yhbage gsx" egbag yjygab oxla kh{dxelyg yhkalag }hehesx sh{a`ng{ kalg faexyga cabaf fhfhexng }h{aeae& }h{aeae yjygab% Egbag yjygab ca}as fhfjsgtayg yhyhj{ael xesx` fh|xoxc`ae na{a}aeyhyxag chelae }h{aeaeewa% Ijesjnewa `hsg`a fhelnaca}g`jedbg` " kgayaewa `h}xsxyaea`ae cgafkgb kh{caya{`ae }h{sgfkaelae egbag yjygab wael bhkgn sgellg% Egbag yjygab oxla kh{dxelyg yhkalag abas yjbgca{gsay cg `abaelae aelljsa`hbjf}j` faywa{a`as% Chelaeegbag sh{shesx aelljsa `hbjf}j` a`ae fh{aya yhkalag yasx `hyasxae% Egbag yjygab oxla kh{dxelyg yhkalag abas }hela|ay .`jes{jb' }h{gba`x faexyga chelae cawa sh`ae caecawa fhelg`as sh{shesx ala{ j{ael kh{}{gba`x yhyxag chelae egbag wael cgaexsewa%
Egbag yjygab
acaban yhkxan `jeyh} akys{a` cabaf cg{gfaexyga fhelheag a}a wael cgaella}
kag` 
cae a}a wael cgaella}
kx{x` 
"
gecan
asax
sgca` gecan
" cae
khea{ 
asax
 yaban
% Egbag yjygab acaban egbag wael cgaexs jbhnyxasxfaywa{a`as" fhelheag a}a wael cgaella} kag` cae a}a wael cgaella} kx{x` jbhn faywa{a`as% Yhkalag ijesjn" j{ael fhelaella} fhejbjelfhfgbg`g
egbag kag` 
" yhcael`ae fheix{g kh{egbag
kx{x`%
 
 
9
 
YFA Ehlh{g 9 Yxkaelr G{{a Fa{sgaea"Y%Yjy
Ig{g
Ig{g egbag yjygab cg aesa{aewa yhkalag kh{g`xs%
j
 
Fh{x}a`ae `jeys{x`yg asax naygb ig}saae faywa{a`as yhkalag naygb gesh{a`ygaesa{|a{lafaywa{a`as%
j
 
Cgyhka{`ae cgaesa{a |a{la faywa{a`as .kx`ae ka|aae bang{'%
j
 
Sh{khesx` fhbabxgyjygabgyayg.}{jyhy khbaoa{'
j
 
Fh{x}a`ae kalgae ca{g xyana }hfhexnae `hkxsxnae cae `h}xayae yjygabfaexyga%
j
 
Kh{ta{gayg aesa{a`hkxcawaaewael yasx chelae `hkxcawaae wael bage%
j
 
Ca}as fhf}hela{xng }helhfkaelae cg{g yjygab
j
 
Fhfgbg`g }hela{xn wael kh{khca aesa{|a{la faywa{a`as%
j
 
 Egbag ’egbyg yjygab wael aca cabaf faywa{a`as "yasx yafa bage ihech{xel kh{`agsae %@hkh{acaae egbag&egbag yjygab fhfgbg`g dxelyg sh{shesx cabaf faywa{a`as% Cgaesa{aewa?a%
 
Fhela{an`ae fhywa{a`as cabaf kh{}g`g{ cae kh{sgel`an ba`x % k%
 
]hehesx kalg |a{la faywa{a`as cabaf fhfhexng }h{aeae yjygabewa .fhecj{jel*fhfjsgtayg j{ael xesx` kh{sgeca` yhyxag chelae celae }h{aeaeaeewa '%i%
 
Abas xesx` fhexfkxn`ae yjbgca{gsay cg`abaelae aelljsa faywa{a`as %c%
 
Yhkalag ]hela|ay .ijes{jb '}h{gba`x faexyga chelae cawa sh`ae cae cawafhelg`as sh{shesx ala{ j{ael kh{}h{gba`x yhyxag chelae egbag wael cgaexsewa %
@baygdg`ayg
Ygyshf egbag fh{x}a`ae {ael`agae egbag yjigab wael yaelas `jf}bh`y% Jbhn `a{hea gsx"egbag yjigab ca}as cg`baygdg`ayg`ae yhkalag kh{g`xs?
a% @baygdg`ayg egbag yjigab fhex{xs ]{jd%Ejsjehlj{j
1%
 
 Egbag fash{gab a{sgewa yhlaba yhyxasx wael kh{lxea kalg oayfaeg faexyga asax kheca&kheca ewasa wael ca}as cgfaedaas`ae yhkalag `hkxsxnae dgyg` faexyga%;%
 
 Egbag tgsab a{sgewa yhlaba yhyxasx wael kh{lxea kalg faexyga xesx` ca}asfhba`x`ae a`sgtgsay asax `hlgasae cabaf ngcx}ewa%9%
 
 Egbag `h{jnaegae a{sgewa yhlaba yhyxasx wael kh{lxea kalg }hfhexnae`hkxsxnae {jnaeg .y}g{gsxab' faexyga wael kh{ygdas xegth{yab%
Egbag `h{jnaegae geg cgkalg fheoacg hf}as faiaf wagsx ?
 
 Egbag `hkhea{ae*`hwa`geae wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g a`ab faexyga%
 
 Egbag `hgecanae wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g xeyx{ {aya faexyga.}h{ayaae asax hyshsg`a'%
 
 Egbag fj{ab*`hkag`ae wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g xeyx{ `hnheca` *`hfaxae.`a{ya"hsg`a'%
 
 Egbag {hbhlgxy wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g `hwa`geae asax`h}h{iawaae faexyga" wael fh{x}a`ae egbag `hkxsxnae `h{jnaegae waelsgellg cae fxsba`%
k% @baygdg`ayg egbag yjigab fhex{xs Ibwch @bxin`jne"
fheia`x} bgfa fayaban }j`j`" wagsx?1'
egbag na`g`as ngcx} faexyga"
sh{cg{g asay?
 
Faywa{a`as wael fhelaella} ngcx} gsx kx{x` 
 
Faywa{a`as wael fhelaella} ngcx} gsx kag` 
 
Faywa{a`as wael fhelaella} ngcx} gsx kx{x`" shsa}g faexyga |aogk kh{g`nsga{ yx}awa ngcx} fheoacg bhkgn kag` 

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rizka Husni liked this
Dody Setiawan liked this
Abdullah Saleh liked this
Linda Ari Yani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->