Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
P. 1
Nilai Dan Norma Sosial

Nilai Dan Norma Sosial

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 15,445|Likes:
Published by bedilanguage

More info:

Published by: bedilanguage on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

 
1
 
YFA Ehlh{g 9 Yxkaelr G{{a Fa{sgaea"Y%Yjy
]hecanxbxae
Yh}aeoael ngcx}ewa"faexyga a`ae ngcx} cae kh{nxkxelae chelae kaewa` j{aelcabaf faywa{a`as% Jbhn `a{hea gsx" `hngcx}ae kh{yafa faexyga yhkalag fa`nbx`}{gkacg cae yjygab yhbabx cgbaecayg jbhn asx{ae&asx{ae sh{shesx% Xesx` gsx cg}h{bx`aeegbag cae ej{fa cabaf faywa{a`as%
 Egbag cae Ej{facabaf faywa{a`as Egbag Yjygab Ej{fa Yjygab
]helh{sga
e
Dxelyg@baygdg`aygFhex{xs]h{xkanaeEgbag]helh{sga
e
Dxelyg Faiaf&faiaf]h{xkanaeEj{fa
Yhyxax waelkh{na{la&
 
Shj{gDxelygjeabys{xisx{ab&
 
Shj{g @jedbg`Yjygab&
 
Shj{gGesh{a`ygYgfkjbg`&
 
]{jd Ejsjehlj{j&
 
Ibwch@bxin`jne&
 
Ig{{g&ig{gewa&
 
Fhela{an`ae&
 
FhfjsgtaygSgeca`ae&
 
Yjbgca{gsay&
 
@jes{jb
&
 
Kh{caya{`aesgel`asaeewa
&
 
Kh{caya{`aeay}h`&ay}h`ewa&Fhelasx{ Sgel`an ba`x&Fheig}sa`ae`hsh{sgkae&Fheia}agsxoxae&Caya{ }helheaaeyae`yg]hcjfaeSgel`an ba`x&
 
Shj{gDxelygjeabys{xisx{ab&
 
Shj{g @jedbg`Yjygab&
 
Shj{gGesh{a`ygYgfkjbg`
 
;
 
YFA Ehlh{g 9 Yxkaelr G{{a Fa{sgaea"Y%Yjy
Egbag yjygab
]helh{sgae
Kh{g`xs acaban chdgegyg egbag fhex{xs khkh{a}a yjygjbjl" wagsx?\jjcy
fhechdgegyg`ae egbag yjygab yhkalag }hsxeox` xfxf wael shban kh{baelyxelbafa" wael fhela{an`ae sgel`an ba`x cae `h}xayae cabaf `hngcx}ae yhna{g&na{g%
Aesnjew Lgcchey"
 Egbag acaban lalayae ’lalayae wael cgfgbg`g jhbhn yhyj{ael asax`hbjf}j` shesael a}a wael cg`heca`g"a}a wael bawa` "cae a}a wael kag` asax kx{x` 
Nj{sje $Nxes
" Egbag acaban lalayae ’lalayae shesael a}a`an yxasx sgeca`ae gsx }hesgel asax sgca` }hesgel
[gina{c S"Yinahdh{cae [jkh{s ] %Baff
" Egbag fh{x}a`ae lalayae `jbh`sgd .kh{yafa&yafa 'shesael a}a wael cgaella} kag` "}hesgel "cggelge`ae "cae cgaella}bawa`"yh`abglxy shesael wael cgaella} sgca` kag` "sgca` }hesgel "sa` cggelge`ae "caesgca` bawa` cabaf yhkxan `hkxcawaae %Egbag fhexox`ae }aca nab wael }hesgel cabaf`hngcx}ae faexyga "kag` yhkalag gecgtgcx fax}xe yhkalag aelljsa faywa{a`asXesx` fhehesx`ae yhyxasx gsx cg`asa`ae kag` asax kx{x`" }aesay asax sgca` }aesayna{xy fhbabxg }{jyhy fhegfkael% Nab geg shesx yaelas cg}hela{xng jbhn`hkxcawaae wael cgaexsfaywa{a`as% sa` nh{ae a}akgba aesa{a faywa{a`as wael yasx caefaywa{a`as wael bage sh{ca}as }h{khcaae sasa egbag% Ijesjn" faywa{a`as wael sgellabcg }h{`jsaae bhkgn fhewx`ag }h{yagelae `a{hea cabaf }h{yagelae a`ae fxeixb }hfkana{xae&}hfkana{xae% Yhfhesa{a a}ca faywa{a`as s{acgygjeab bhkgn ihech{xelfhelngeca{g }h{yagelae `a{hea cabaf }h{yagelae a`ae fhellaellx `hna{fjegyaecae s{acgyg wael sx{xe&shfx{xe%
C{y% Yx}a{sj
fhelhfx`a`ae kan|a egbag&egbag yjygab fhfgbg`g dxelyg xfxf cabaffaywa{a`as% Cg aesa{aewa egbag&egbag ca}as fhewxfkael`ae yh}h{ael`as abas xesx` fhela{an`ae faywa{a`as cabaf kh{}g`g{ cae kh{sgel`an ba`x% Yhbage gsx" egbag yjygab oxla kh{dxelyg yhkalag }hehesx sh{a`ng{ kalg faexyga cabaf fhfhexng }h{aeae& }h{aeae yjygab% Egbag yjygab ca}as fhfjsgtayg yhyhj{ael xesx` fh|xoxc`ae na{a}aeyhyxag chelae }h{aeaeewa% Ijesjnewa `hsg`a fhelnaca}g`jedbg` " kgayaewa `h}xsxyaea`ae cgafkgb kh{caya{`ae }h{sgfkaelae egbag yjygab wael bhkgn sgellg% Egbag yjygab oxla kh{dxelyg yhkalag abas yjbgca{gsay cg `abaelae aelljsa`hbjf}j` faywa{a`as% Chelaeegbag sh{shesx aelljsa `hbjf}j` a`ae fh{aya yhkalag yasx `hyasxae% Egbag yjygab oxla kh{dxelyg yhkalag abas }hela|ay .`jes{jb' }h{gba`x faexyga chelae cawa sh`ae caecawa fhelg`as sh{shesx ala{ j{ael kh{}{gba`x yhyxag chelae egbag wael cgaexsewa%
Egbag yjygab
acaban yhkxan `jeyh} akys{a` cabaf cg{gfaexyga fhelheag a}a wael cgaella}
kag` 
cae a}a wael cgaella}
kx{x` 
"
gecan
asax
sgca` gecan
" cae
khea{ 
asax
 yaban
% Egbag yjygab acaban egbag wael cgaexs jbhnyxasxfaywa{a`as" fhelheag a}a wael cgaella} kag` cae a}a wael cgaella} kx{x` jbhn faywa{a`as% Yhkalag ijesjn" j{ael fhelaella} fhejbjelfhfgbg`g
egbag kag` 
" yhcael`ae fheix{g kh{egbag
kx{x`%
 
 
9
 
YFA Ehlh{g 9 Yxkaelr G{{a Fa{sgaea"Y%Yjy
Ig{g
Ig{g egbag yjygab cg aesa{aewa yhkalag kh{g`xs%
j
 
Fh{x}a`ae `jeys{x`yg asax naygb ig}saae faywa{a`as yhkalag naygb gesh{a`ygaesa{|a{lafaywa{a`as%
j
 
Cgyhka{`ae cgaesa{a |a{la faywa{a`as .kx`ae ka|aae bang{'%
j
 
Sh{khesx` fhbabxgyjygabgyayg.}{jyhy khbaoa{'
j
 
Fh{x}a`ae kalgae ca{g xyana }hfhexnae `hkxsxnae cae `h}xayae yjygabfaexyga%
j
 
Kh{ta{gayg aesa{a`hkxcawaaewael yasx chelae `hkxcawaae wael bage%
j
 
Ca}as fhf}hela{xng }helhfkaelae cg{g yjygab
j
 
Fhfgbg`g }hela{xn wael kh{khca aesa{|a{la faywa{a`as%
j
 
 Egbag ’egbyg yjygab wael aca cabaf faywa{a`as "yasx yafa bage ihech{xel kh{`agsae %@hkh{acaae egbag&egbag yjygab fhfgbg`g dxelyg sh{shesx cabaf faywa{a`as% Cgaesa{aewa?a%
 
Fhela{an`ae fhywa{a`as cabaf kh{}g`g{ cae kh{sgel`an ba`x % k%
 
]hehesx kalg |a{la faywa{a`as cabaf fhfhexng }h{aeae yjygabewa .fhecj{jel*fhfjsgtayg j{ael xesx` kh{sgeca` yhyxag chelae celae }h{aeaeaeewa '%i%
 
Abas xesx` fhexfkxn`ae yjbgca{gsay cg`abaelae aelljsa faywa{a`as %c%
 
Yhkalag ]hela|ay .ijes{jb '}h{gba`x faexyga chelae cawa sh`ae cae cawafhelg`as sh{shesx ala{ j{ael kh{}h{gba`x yhyxag chelae egbag wael cgaexsewa %
@baygdg`ayg
Ygyshf egbag fh{x}a`ae {ael`agae egbag yjigab wael yaelas `jf}bh`y% Jbhn `a{hea gsx"egbag yjigab ca}as cg`baygdg`ayg`ae yhkalag kh{g`xs?
a% @baygdg`ayg egbag yjigab fhex{xs ]{jd%Ejsjehlj{j
1%
 
 Egbag fash{gab a{sgewa yhlaba yhyxasx wael kh{lxea kalg oayfaeg faexyga asax kheca&kheca ewasa wael ca}as cgfaedaas`ae yhkalag `hkxsxnae dgyg` faexyga%;%
 
 Egbag tgsab a{sgewa yhlaba yhyxasx wael kh{lxea kalg faexyga xesx` ca}asfhba`x`ae a`sgtgsay asax `hlgasae cabaf ngcx}ewa%9%
 
 Egbag `h{jnaegae a{sgewa yhlaba yhyxasx wael kh{lxea kalg }hfhexnae`hkxsxnae {jnaeg .y}g{gsxab' faexyga wael kh{ygdas xegth{yab%
Egbag `h{jnaegae geg cgkalg fheoacg hf}as faiaf wagsx ?
 
 Egbag `hkhea{ae*`hwa`geae wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g a`ab faexyga%
 
 Egbag `hgecanae wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g xeyx{ {aya faexyga.}h{ayaae asax hyshsg`a'%
 
 Egbag fj{ab*`hkag`ae wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g xeyx{ `hnheca` *`hfaxae.`a{ya"hsg`a'%
 
 Egbag {hbhlgxy wagsx egbag wael kh{yxfkh{ ca{g `hwa`geae asax`h}h{iawaae faexyga" wael fh{x}a`ae egbag `hkxsxnae `h{jnaegae waelsgellg cae fxsba`%
k% @baygdg`ayg egbag yjigab fhex{xs Ibwch @bxin`jne"
fheia`x} bgfa fayaban }j`j`" wagsx?1'
egbag na`g`as ngcx} faexyga"
sh{cg{g asay?
 
Faywa{a`as wael fhelaella} ngcx} gsx kx{x` 
 
Faywa{a`as wael fhelaella} ngcx} gsx kag` 
 
Faywa{a`as wael fhelaella} ngcx} gsx kx{x`" shsa}g faexyga |aogk kh{g`nsga{ yx}awa ngcx} fheoacg bhkgn kag` 

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rizka Husni liked this
Radens Mass Jituu liked this
Shaifull Demen Karate liked this
Iwan Sukma Nuricht liked this
Dody Setiawan liked this
Abdullah Saleh liked this
Linda Ari Yani liked this
Nasikh Ing'win Chabar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->