P. 1
100 Bai Ke Niem Phat. Giang Giai

100 Bai Ke Niem Phat. Giang Giai

Ratings:
(0)
|Views: 200|Likes:
Published by NGUYENVUMANHTUNG

More info:

Published by: NGUYENVUMANHTUNG on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
100 Bài Kệ Niệm Phật Giảng Giải 
 Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
100 Bài Kệ Niệm Phật
Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư  Thích Thiền TâmLược GiảngHán: 1Nhứt cú Di ĐàNgã Phật tâm yếu Thụ triệt Ngũ thờiHoàng cai Bát giáoViệt: 1
Một câu A Di ĐàTâm yếu của Phật ta.Dọc năm thời thấu suốtNgang tám giáo trùm xa
.Lược giải:Một câu niệm Phật là tâm yếu của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tâm yếu,cũng gọi là tông, là yếu chỉ tức sắc tức không của cảnh giới Chân Tâm,không thể dùng lời nói và tư tưởng để luận bàn suy nghĩ được. Năm thời là:Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, và thời Pháp Hoa. Tám giáolà: Tạng, Thông, Biệt, Viên, Đốn, Tiệm, Bí mật và Bất định giáo. Dọc là chỉcho chiều cao thuộc thời gian. Ngang chỉ cho chiều rộng thuộc không gian. Ý nói câu niệm Phật rất mầu nhiệm, về nghĩa lý bao trùm Năm thời TámGiáo, về cao rộng suốt cả Thời gian, Không gian.Hán 2:Nhứt cú Di Đà Ý chỉ như hà?Bạn tri âm thường ítMộc nhĩ thiên đa!Việt 2:
Một câu A Di Đà Ý chỉ diệu bao nhiêu?Bạn tri âm thường ítKẻ tai gỗ riêng nhiều
!
Tạng Thư Phật Học
1 of 84
tangthuphathoc.com
 
100 Bài Kệ Niệm Phật Giảng Giải 
 Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Lược giải:Như bài kệ trên đã dẫn, ta thấy đại khái ý chỉ của câu niệm Phật cao diệunhư thế nào! Cho nên Thành Thời Đại Sư đã nói trong một Đề Từ: " Màtrong A Di hồng danh thâm. Nghìn muôn khôn tìm ra tri âm! Thiên Như lòngtừ soi chân đăng. Đưa người mau ra vòng mê lầm...Ôi câu hồng danh mầuthâm xa. Sâu cùng chư tông làng thiền na. Buông ra thâu vào đều như như. Tương tư mơ đầy trời Liên hoa !" Điệu đàn niệm Phật cao siêu mầu nhiệmnhư thế, trừ ra bậc tri âm, chớ kẻ tai gỗ làm sao nghe thấu? Vì thế nhiều kẻđã lầm đánh giá Niệm Phật là pháp thấp kém chỉ để cho kẻ ngu dốt, hạngngười già cả tu hành. Thất đáng cảm xót vì cảnh ít tri âm, như lời một bậctiền bối đã than:Nga nga hồi chí tại cao sơnDương dương hồ ý tại lưu thủyĐàn Bá Nha ít kẻ tri âmNhững nghe qua xót trộm lại đau thầmChung Kỳ mất đập cầm không muốn khảy!Hán 3:Nhứt cú Di ĐàĐại ý phân minhXà sanh cung ảnhDược xuất kim bình.Việt 3:
Một câu A Di ĐàĐại ý thật phân minhRắn sanh từ cung ảnhThuốc lấy ở kim bình
.Lược giải:Một người tới nhà bạn thân chơi, cố giao rót trà ra chén mời uống. Lúc ấyvào khoảng đầu đêm, ánh đèn chấp chóa in bóng cung treo gần bên vàochén giống như con rắn đang lăn quăn chao động. Trong lúc không kịp suynghĩ, người ấy uống vội hết chén trà, rồi chợt sanh lòng nghi là mình đãnuốt con rắn nhỏ vào bụng, nhưng không dám nói. Về đền nhà anh lo sợ,rồi phát bịnh. Sau bạn đến thăm, hỏi biết duyên cớ, mời đến nhà để dĩa đènvà chén trà chỗ cũ, chỉ cây cung treo gần bên, người ấy mới dứt hết mốinghi và lành bịnh. Thuở xưa người Ấn Độ khi luyện thuốc quí, thường dùnggương dầy hoặc ngọc thủy tinh tụ ánh sáng mặt trăng để lấy nước. Luyệnxong lại cất thuốc vào bình bạc hoặc bình vàng, cho tăng thêm hiệu lực linhnghiệm. Đây ý nói câu niệm Phật rõ ràng là pháp viên đốn đi thẳng vàoChân Tâm, ngay lúc niệm Phật tức đã thể hiện Phật tánh, ví như thuốc quí lấy ra từ bình vàng. Kẻ không biết lầm hiểu niệm Phật là pháp Quyền giáođể dứt trừ vọng tưởng, hoặc pháp Tiệm giáo để gieo lần thiện căn. Như thế
Tạng Thư Phật Học
2 of 84
tangthuphathoc.com
 
100 Bài Kệ Niệm Phật Giảng Giải 
 Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
có khác gì anh chàng lờ lạc nghi ngờ lầm bóng cung là rắn đâu ?Hán 4:Nhứt cú Di ĐàDanh dị phương tiệnPhổ nhiếp quần cơBàng thông nhất tuyến.Việt 4:
Một câu A Di ĐàPhương tiện cực mầu lạNhiếp khắp hết căn cơ Rẽ thông vào Bát Nhã
.Lược giải:Ấn Quang Đại Sư nói: "Tu các môn khác phải nhiều đời mới thoát luân hồi,và theo như Khởi Tín Luận thì phải trải qua một muôn đại kiếp tu hành liêntục mới vượt lên ngôi Bất thối chuyển. Ví như quan chức phải từ phẩm bậcnhỏ lần lượt thăng đến ngôi Tể tướng. Riêng môn Niệm Phật là phương tiệmmầu lạ để mau thành Phật một đời được đới nghiệp vãng sanh thoát khỏiluân hồi, một kiếp đã bước lên ngôi Bất thối chuyển. Ví như Thái tử khi mớisanh ra, đã tôn qúi vượt hẳn quần thần "Môn Niệm Phật lại nhiếp tất cả căncơ, dưới từ loài qủy súc, hạng ngu tốt dốt nát tật nguyền, trên đến bậcĐẳng Giác Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền cũng có lời nguyện cầu sanh TịnhĐộ. Chữ "Nhất tuyến" đây là chỉ cho môn thiền Trực chỉ, tức đường lốithẳng vào Bát Nhã Chân Tâm. Ngài Triệt Ngộ dùng từ ngữ này, bởi ngài làmột "Đại Thiền Sư". Lại "Nhất tuyến" cũng hàm chỉ cho đường lối đặc sắcnhiệm mầu của môn Tịnh Độ.Hán 5:Nhứt cú Di ĐàKhai vãng sanh môn. Thị đa phước đứcPhi thiểu thiện căn.Việt 5:
Một câu A Di ĐàMở đường lối vãng sanhĐó là nhiều phước đứcChẳng phải ít căn lành
.Lược giải: Từ khi Vi Đề Hy phu nhân chán cõi đời trược ác, cầu sanh về thế giới đẹp an
Tạng Thư Phật Học
3 of 84
tangthuphathoc.com

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quochung0606 liked this
vuxuanhoan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->