Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
DARWIN Y EL EVOLUCIONISMO - Joaquín Fernández Pérez. Universidad Complutense de Madrid

DARWIN Y EL EVOLUCIONISMO - Joaquín Fernández Pérez. Universidad Complutense de Madrid

Ratings: (0)|Views: 387|Likes:
Más de 300 artículos como este en formato PDF están disponibles para su descarga gratuita en http://www.fundacionorotava.org
(Artículo publicado por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia.)
Más de 300 artículos como este en formato PDF están disponibles para su descarga gratuita en http://www.fundacionorotava.org
(Artículo publicado por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia.)

More info:

Categories:Types, Research, Science
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

 
Dlvx`g p io Isaoye`ag`uma
E`ige`l p eyotyvl' Di Vayuuily l Dlvx`g' Io fyig uloslki p io ûot`ma maga
 K 
AL\YÍG 
IVGÌGDI[ 
ÀVI[ 
 
Y
G@SIVU@DLD
E
AM^OYTIGUI DI
M
 LDV@D
 
ª
 Ig F`aoahíl gldl t`igi uigt`da u` ga iu l ol oy{ di ol isaoye`õg
º
 T' Daf{blgujp
L c`gloiu dio lüa <290 ui ~yfo`eõ yg o`fva/ |yi tvlgucavmõ ol lgt`hyl s`u`õg di olGltyvloi{l' Eag ào/ ~yidi die`vui/ |yi glei ol F`aoahíl |yi eagu`divlmau bap ªmadivglº'Eama eaguieyige`l di olu `dilu ig ào sivt`dlu elmf`õ ~av eam~oita ol ir~o`ele`õg di old`sivu`dld f`aoõh`el' Io o`fva iutlfl iuev`ta ~av Eblvoiu Dlvx`g "<2>0-<226) p uy títyoa
Agtbi Av`h`g ac U~ie`iu fp Milgu ac Gltyvlo Uioiet`ag/ av tbi ^viuivslt`ag ac clsayvid Vleiu `gtbi Utvyhhoi cav O`ci
"Oagdag/ <290) ‒Uafvi io av`hig di olu iu~ie`iu mid`lgti ol uioiee`õggltyvlo/ a ol ~viuivsle`õg di olu vl{lu clsavie`dlu ig ol oyebl ~av ol s`dl‐/ blei vicivige`l l oaiuige`lo di uy eagtig`da' Tvltlfl di ir~o`elv di cavml uige`ool/ lyg|yi ga u`m~oi/ olisaoye`õg di olu iu~ie`iu/ yga di oau hvlgdiu ig`hmlu di ol F`aoahíl/ io ªm`utiv`a di oaum`utiv`auº eama oi oolmlvíl io m`uma Dlvx`g'Io lvelga ui blfíl viuyiota di cavml `vvicoir`sl p ~viuivslgda olu ir~o`ele`agiul~lvie`dlu ig io Hàgiu`u fífo`ea/ ig uyu eam`ig{au p di mlgivl ~lve`lo p ~aea eags`geigtidyvlgti olu ~v`mivlu dàeldlu dio u`hoa R@R' Diudi io ulf`a Lv`utõtioiu p uyu i~íhagau/ oaulv`utatào`eau/ blutl io
 ~víge`~i di ol fatìg`el
O`ggia/ olu iu~ie`iu ig uy eagkygta cavmlflgygl
 Iuelol Gltyvli
‒Iuelol di ol Gltyvloi{l‐/ |yi ga iu atvl eaul |yi ygl avdigle`õg kivìv|y`el di oau avhlg`umau s`sau/ diudi oau migau avhlg`{ldau p eag migau ltv`fytaus`tloiu l oau eagu`divldau eag yg mlpav hvlda di avhlg`{le`õg p mìu s`sau p uigu`foiu'Iuelol kivìv|y`el |yi Lv`utõtioiu `g`e`lfl ig oau |yi l~lvigtimigti uag `glg`mldau "elua dilohygau lg`mloiu ªu`g mas`m`igtaº eama olu ~olgtlu p digtva di àutlu olu migauavhlg`{ldlu)/ ~lulgda ~av atvau avhlg`umau d`cíe`oiu di dic`g`v eama ~olgtlu a lg`mloiu/ oau
 {aac`tau
/ ~lvl ooihlv/ uyf`igda kivìv|y`elmigti/ l oa mìu ª~ivciee`agldaº; io bamfvi/dic`g`da ~av io s`ika ulf`a hv`iha eama
lg`mlo vle`aglo
' Ivl oa m`uma |yi die`v |yi ig iutliuelol lueigdigti blfíl di tada/ tlg ~ivcietl ivl ol Gltyvloi{l ig uy eagkygta |yi blfílvi~viuigtlgtiu ~lvl tadau oau hyutau' Ig g`ghûg mamigta ui `gd`elfl |yi iul iuelol ivlviuyotlda di yg ~vaeiua/ u`ga loha `gbivigti l ol ~va~`l Gltyvloi{l' Eylgda io ev`ut`lg`umalda~tl io lv`utatio`uma/ dyvlgti ygl à~ael di `m~avtlgtiu elmf`au mid`isloiu/ ol iuelol kivìv|y`el di ol Gltyvloi{l ui ltv`fypi l yg ~vaeiua di evile`õg d`s`gl/ |yi ga dyvl myebaig io t`im~a/ pl |yi ~yiutau evilv g` ~av luama ~advíl ~lvieiv d`c`eyotld lohygl ~lvl bleivoaig ~aeau dílu' Iuelol kivìv|y`el p/ ~av tlgta ªd`sivu`dld f`aoõh`elº/ iu viuyotlda di yg letaevildav elu` u`myotìgia' Ldimìu ui oi lüldi ygl gyisl eagd`e`õg; ol iuelol iu `gmytlfoi' Oluiu~ie`iu uag c`klu p ga blg elmf`lda diudi uy evile`õg/ lyg|yi ~yidl ldm`t`vui |yi lohygluui blg irt`ghy`da dif`da l d`civigtiu elyulu' Iuti ªm`utiv`a di oau m`utiv`au
º
/ eioaulmigtidicigd`da/ uivì ldm`t`da ~av oau gltyvlo`utlu p gld`i tigdvì io ltvis`m`igta di ~agivoa~ûfo`elmigti ig dydl'
 
 
Io oolmlda ªlfyioa di ol isaoye`õg
º
Ivlumyu Dlvx`g "<85<-<2>6)/ tlmf`àgeluylomigti lfyioa di Eblvoiu Dlvx`g/ cyi io ~v`miva ig ltvisivui l eagtvldie`v iutlu tiavíluc`k`utlu/ lyg|yi ga cyi el~l{ di uy~ivlv ol `dil di ol kivlv|yíl di ol iuelol' Ig uy
 [aagam`l/av tbi Olxu ac Avhlg`e O`ci
"Oagdag/ <804-<803) "[aagamíl: a olu oipiu di ol s`dl avhìg`el)―sàlui ol u`m`o`tyd ig ol eagutvyee`õg dio títyoa dio lfyioa p io g`ita― ga tysa vi~lva igldm`t`v |yi olu iu~ie`iu ~adílg slv`lv p dlv av`hig l atvlu' Uyu is`dige`lu oi eagdykivag leagu`divlv |yi tadl cavml di s`dl ~advíl ~vaeidiv di yg av`hig ûg`ea; ªyg c`olmigta s`saº'^lvl iuti fagdldaua gltyvlo`utl ga viuyotlfl migau mlvls`ooaua eagu`divlv |yi io ªlytav ditadlu olu eauluº byf`ivl ~yiuta ig mas`m`igta io eagkygta dio ~vaeiua isaoyt`sa eagdyeigtil ol d`sivu`dld f`aoõh`el' Ig eylgta l oau mid`au elyulgtiu dio c`g/ io màd`ea-~aitl uiülolfll ol uy~iv~afole`õg/ el~l{ di ~vasaelv ol eam~itige`l: tlmf`àg `gd`elfl mielg`umau diuioiee`õg mat`sldau ~av io t`~a di lo`migtle`õg/ ol eo`mltaoahíl a io ~vaeiua di ~vaevile`õg'Ga tysa vi~lvau ig im~lvigtlv lo bamfvi eag oau u`m`au/ ygl folucim`l ig ol à~ael' ^ivamlgtigíl |yi ivlg olu eagd`e`agiu dio mid`a olu |yi elyulflg oau elmf`au/ oau eyloiu l uysi{ ~vadyeílg ol l~lv`e`õg di gyislu iu~ie`iu ig olu higivle`agiu uyeiu`slu' Tada iooaeaguigt`da p d`v`h`da ~av ªol elyul di tadlu olu elyuluº'Io lfyioa ~vieid`õ lo g`ita ig myeblu di uyu ~vihygtlu p iutyd`au' Mlvel yglhigiloahíl ig ol |yi ol ulghvi ui ygi l yg ~vaeiua `gtioietylo u`m`olv' Ivlumyu ui `gtiviuõ ~avio mas`m`igta di olu ~olgtlu p uy cavml di lueigdiv fyuelgda ol oy{/ ol ~au`foi elyul di oll~lv`e`õg di elvletiviu diul~lvie`dau ig ol ~v`mivl higivle`õg ~lvigtlo/ ol civt`o`{le`õgevy{ldl ig oau sihitloiu/ olu eaoavle`agiu p cavmlu m`màt`elu p ol damiut`ele`õg p uioiee`õgdi oau lg`mloiu/ tada iooa viole`aglda eag ygl digadldl ci ig io ~vahviua ble`l ygl mlpav~ivciee`õg di tadlu olu ~vadyee`agiu di ol Gltyvloi{l' Cygdldav di ol
 Oyglv Uae`itp
/ dagdiui eaghvihlflg ~ivuaglkiu di ol tlool di Klmiu Xltt/ io `gsigtav di ol mì|y`gl di sl~av/ ioclmaua |yím`ea Kaui~b ^v`iutoip/ io mitloûvh`ea Mlttbix Fyotag a io eivlm`utl Kau`lbXidhxaad' Tadau iooau eag loha ig eamûg/ uiv lvtíc`eiu tàeg`eau di ol |yi sigdvíl igoolmlvui
visaoye`õg `gdyutv`lo
`ghoiul'Io o`fva dio g`ita Eblvoiu blfíl tig`da yg av`hig |yi ~yidi eagu`divlvui ygl lsigtyvlig ol |yi io l{lv p ol gieiu`dld ui igeagtvlvag eama ig eylo|y`iv b`utav`l' Oau ~vaeiuaul{lvauau cyivag gymivauau ~iva/ u`g ol gieiu`dld di lea~olvoau ~lvl |yi cyivlg eabivigtiu/byf`ivlg |yidlda ig gldl a ui byf`ivlg bieba byma eama tlgtlu fyiglu `dilu' Ol s`dlvit`vldl |yi ooisõ Eblvoiu Dlvx`g dyvlgti eylvigtl lüau/ eag uy mykiv Imml p uyu u`itib`kau/ diudi uy syiotl dio s`lki lovididav dio mygda/ eagtvlutl eag olu lsigtyvlu i`m~viu`agiu |yi cyi vie`f`igda diudi uy ldaoiueige`l blutl |yi c`glo`{õ uy o`fva uafvi ioav`hig di olu iu~ie`iu' Ig iulu ~v`mivlu lsigtyvlu/ ig eagtleta eag ol Gltyvloi{l/iu~agtìgilu/ p ig uyu vicoir`agiu ~autiv`aviu/ iutìg olu eolsiu di uy hig`lo`dld'Eblvoiu Dlvx`g gle`õ ig <2>0' Uy ~ldvi Vafivt Xlv`gh Dlvx`g cyi/ eama io lfyioaIvlumyu/ màd`ea vyvlo' Io kasig E' Dlvx`g/ byàvclga di mldvi eylgda uõoa eagtlfl gyisilüau/ ga |y`ua uihy`v ol elvvivl di uy ~ldvi p di uy lfyioa' Lo ~v`ge`~`a leeid`õ l vilo`{lv oauiutyd`au |yi uy ~ldvi diuilfl/ ~iva ig io cagda di uy eavl{õg oi ltvlíl ol lsigtyvl p oaus`lkiu l t`ivvlu irõt`elu' Eag ol irei~e`õg di ol cavmle`õg |yi oi d`a io gltyvlo`utl p ~vaciuavig io
Ut' Kabg(u Eaooihi
di Elmfv`dhi/ visivigda Kabg Utisigu Biguoax "<8>3-<23<)/eagu`divõ u`im~vi |yi ol idyele`õg yg`sivu`tlv`l ivl ygl eam~oitl ~àvd`dl di t`im~a' Olu~vìet`elu ig ol iueyiol màd`el di Id`mfyvha oi vi~yhglvag: oau hv`tau di lghyut`l p tivvav di
 
 
yg g`üa uamit`da l ygl `gtivsige`õg |y`vûvh`el/ uykita ~av yglu eavvilu lo ol miul dio|y`võclga diolgti di ygau iutyd`lgtiu/ |yi oi ~lvie`ivag ld`etau l ol tavtyvl/ oi b`{alflgdaglv uûf`tlmigti ol evyigtl iueigl p ~vamitivui |yi gygel mìu lu`ut`víl/ p migau~lvt`e`~lvíl/ ig iui t`~a di elvg`eivílu' Tadlsíl ol lgiutiu`l ivl myp vyd`migtlv`l p ol ui~u`ubleíl iutvlhau'^av igtageiu/ uyu ûg`eau `gtiviuiu iutlflg d`v`h`dau l ol cavmle`õg di ygl eaoiee`õgdi iuelvlflkau p l afuivslv ~olgtlu p m`givloiu' Iutau bìf`tau di eaoiee`ag`utl p lmlgti diol`vi o`fvi ui blfílg eagsivt`da ig ygl ~lu`õg/ uõoa uamit`dl l ol d`ue`~o`gl di ol afuivsle`õgu`utimìt`el p lo lcìg di viu~agdiv l oau gymivauau `gtivvahlgtiu dio eam~avtlm`igta/ l sieiu`m~vis`u`foi/ u`im~vi flutlgti `gir~o`elfoiu/ di oau uiviu s`sau' Ivlg let`s`dldiu tlg`m~vadyet`slu |yi/ ig a~`g`õg di uy ~ldvi/ ~adílg uiv diulvvaooldlu ûg`elmigti ~av gafoiuae`auau a ~ìvvaeau vyvloiu: eama ga ivl gafoi di eygl oi `gutõ l |yi ui b`e`ivl eoàv`ha' Ga oi~lvie`õ lo kasig Dlvx`g mlol ol `dil di uy ~ldvi' Blfíl oiída ol afvl
 Gltyvlo Tbiaoahp
diX`oo`lm ^loip "<845-<2>9) p ulfíl di mimav`l lohygau di uyu ~lulkiu: ol ~au`f`o`dld di s`s`vig io elm~a p ol fûu|yidl di oau diu`hg`au d`s`gau ig ol Gltyvloi{l ga oi d`uhyutlflg:ldimìu luí eagtigtlfl l uy ~ldvi' L ol iu~ivl di eamig{lv uyu iutyd`au tiaoõh`eau ui cyi lHloiu eag io visivigda Ldlm Uidhx`ej "<829-<235) ~lvl leam~lülvoi ig uyu ir~oavle`agiuhiaoõh`elu' L ol syiotl lo bahlv ygl elvtl di uy ldm`vlda Biguoax `fl l elmf`lvdie`u`slmigti io eyvua di uy s`dl'Kabg Utisigu Biguoax "<803-<23<)/ |yi di g`üa blfíl uaülda vieavviv olu kygholulcv`elglu/ siíl ig uy d`ueí~yoa lo kasig |yi ào ga ~yda ooihlv l uiv ~av olu e`veygutlge`lu di ols`dl' Oi blfílg uao`e`tlda |yi vieamigdlvl l yg kasig gltyvlo`utl ~lvl vilo`{lv yg s`lkilovididav dio mygda ig yg fy|yi di ol lvmldl fv`tìg`el p K'U' Biguoax eagu`divõ |yi uyloymga Dlvx`g ~advíl viuyotlv io mìu l~va~`lda' Iul `gty`e`õg p eagc`lg{l cyivag die`u`slu~lvl io gle`m`igta di ygl ir~o`ele`õg eags`geigti dio av`hig di ol d`sivu`dld f`aoõh`el'K'U' Biguoax oi ldsivtíl l Eblvoiu ig uy elvtl |yi ªga diklvl iuel~lv ol a~avtyg`dldº/~iva uy ~ldvi ui mautvõ ~aea ~lvt`dlv`a di |yi im~vigd`ivl yg s`lki di iul gltyvloi{l ~av io~io`hva |yi igtvlülfl p io iuelua figic`e`a |yi ~advíl vi~avtlvoi' Io ~iv`~oa tigdvíl oyhlv igio glsía
 Filhoi
/ uy el~`tìg ivl io kasig Vafivt C`t{-Vap "<2>9-<239)/ |yi tigíl ~av igtageiu64 lüau/ uõoa tviu mìu |yi E' Dlvx`g' Ui ~vitigdíl s`lklv ~av olu eautlu uydlmiv`elglu/ f`igeagae`dlu di lgtimlga ~av C`t{ Vap/ oislgtlgda elvtlu gìyt`elu' Ol m`u`õg fv`tìg`el iutlfldiut`gldl l tvlflklv ig yg tivv`tav`a di b`dvahvlcíl uõoa eagae`dl ~av ~avtyhyiuiu p iu~lüaoiu/eyplu lgt`hylu eaoag`lu lelflflg di loelg{lv ol o`fivtld' ^lvl ga ~ivdiv io s`lki ga uõoa uiiutyd`lvílg olu eautlu di Fvlu`o/ Yvyhylp/ Lvhigt`gl/ Eb`oi/ ^ivû p Ieyldav/ u`ga |yi ui~vauihy`víl vymfa l olu `uolu dio ^leíc`ea/ Tlumlg`l p Lyutvlo`l p/ ~av ûot`ma/ ui vieavvivílgolu eautlu di Uydìcv`el' Yg s`lki myp eam~oita/ ig m`u`õg di ~l{/ ~iva eag yg afkit`saiutvltàh`ea |yi uivs`víl lo gle`igti `m~iv`a fv`tìg`ea' Io s`lki sigíl l uy si{ kyut`c`elda ~av olviut`tye`õg di ygau `gdíhiglu cyihy`gau/ |yi blfílg vie`f`da ygl iumivldl idyele`õgfv`tìg`el/ l uyu t`ivvlu av`h`gloiu dagdi difílg bleiv cvyet`c`elv ol ci lgho`elgl ig yglum`u`agiu l ~va~õu`ta' Eama myeblu atvlu ir~id`e`agiu oau afkit`sau ivlg d`sivuau peagtvld`etav`au'Diu~yàu di ygl ~v`mivl gihlt`sl/ io ~ldvi di Dlvx`g vieyvv`õ l uy eyülda Kau`lb "@@)Xidhxaad/ b`ka di Kau`lb "@) io ígt`ma di Ivlumyu Dlvx`g' Lmflu clm`o`lu iutlflg o`hldlu~av ol lm`utld p ~av ol ulghvi' Io eaguyotlda lelflvíl u`igda uyihva di Eblvoiu Dlvx`g' Io tía

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Gabrelius liked this
Azorín liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->