Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Миодраг Димитријевић - Никола Пашић у ходу историје

Миодраг Димитријевић - Никола Пашић у ходу историје

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 579 |Likes:

More info:

Published by: НационалнаСлобода on May 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
NIKOLA PA[I] U HODU ISTORIJE
 
Miodrag DIMITRIJEVI]
NIKOLA PA[I]U HODU ISTORIJE
KREATIVNA RADIONICA
Kru{evac, 2004.
 
PREDGOVOR  U istoriografiji, kwi`evnosti i drugim prate-}im umetni~kim i nau~nim sagledavawima realnosti`ivota, Isto~na Srbija, ili u u`em smislu Timo~kaKrajina, bili su kao geoetni~ki i istorijski prostornepoznati, pomalo misti~ni i, svakavo, zapostavqeni.No takav utisak mo`e da va`i za vreme kada su razniistra`iva~i, nau~ni radnici, putopisci, istori~ari upravo konstantovali da Timo~ka Krajina, odnosnoweni stanovnici, ne poznaju svoju pro{lost, pa, stoga,nemaju nikakvu tradiciju. To, naravno, nije ta~no jer nepostoji stanovni{tvo bez svog usmenog i pisanog se}awa i takva amnezija je i fizi~ki nemogu}a.Sredinom devetnaestog veka kao da su sve rezervepoliti~kog ume}a bile na prostorima centralne Srbijeistro{ene, obeshrabrene posle mnogih pobuna ~ije jeslamawe donosilo uvek istu pouku: obrenovi}evski re`im uprkos svemu zna {ta radi i zna {ta je najboqeza srpski narod i dr`avu. U takvoj klonulosti pojavquje se jaka struja poli-ti~ara iz Isto~ne Srbije, zapostavqene kao daleke itamne provincije sa nekakvom Vr{kom ^ukom (emvr{ka, nije ni vrh, em ~uka, obi~no brdo, neka neva-`na kota na isto~noj granici), koja je u isto vreme,kada je prime}ena tabula raza istorije ovih predela,
5

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->